Търсене: Условие

Условни активи и условни пасиви
- Отчет за финансовото състояние Активи Пояснение
Други условия
- Информация към обява за събиране на оферти по чл. 20, Ал. 3 От зоп
Цели на Областната стратегия в рамките на приоритет „Жилищни условия”
- Доклад за 2015 г. Съдържание
Геоложки условия и еволюция на бреговата линия
- Общински план за развитие на община
хvііі. други условия
- Многопрофилна болница за активно лечение "юлия вревска"- бяла еоод
Инструкции за здравословни и безопасни условия на труд за длъжността
- Управление човешки ресурси
новите условия
- Учителя методи Константинов Боян Боев Мария Тодорова Борис Николов съдържание
Условия за хранене и поене
- Кодекс с препоръки за хуманно отношение към едрия рогат добитък
месеца условно за екшън в спешното
- Решение за отлагане влизането в сила на два текста от наредбата за цените на лекарствата по предложение на здравния министър Петър Москов
В условията на „плуралистична” демокрация и пазар, икономическата власт се оказва доста по-важна и трайна от политическата
- Георги Константинов емигрантски спомени том 4
і. условия за сключване на договор и за изпълнение на клиничната пътека
- Кп №136 Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с много голям обем и сложност
Условие 8.1.4
- Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено
Условия
- Програма за целодневна организация на учебния ден учебната 2017 2018 година приета на заседание на Педагогическия съвет № рд-04-16/ 08. 09. 2017 г и утвърдена със Заповед № рд- 08-1470 от 08. 09. 2017 г
Времеви Условия
- Дата на последна промяна 09. 05. 2007 г
Доклад за прилагането на Директива 98/84/eо на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 1998 година относно правната закрила на услуги, основаващи се на или състоящи се от достъп под условиеДоклад за прилагането на Директива 98/84/eо на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 1998 година относно правната закрила на услуги, основаващи се на или състоящи се от достъп под условие
EО1 относно правната закрила на услуги, основаващи се на или състоящи се от достъп под условие. През 2003 г. Комисията представи първия доклад за прилагането на директивата2
Доклад 220.18 Kb. 1
чета
Джудо условие за развитие на емоционалната интелигентност на студентитеДжудо условие за развитие на емоционалната интелигентност на студентите
139.45 Kb. 1
чета
Приблизителните значения на показателите са изведени при условие, че Приблизителните значения на показателите са изведени при условие, че 
316.36 Kb. 1
чета
Ефективните комуникации – условие за усъвършенстване на педагогическото общуванеЕфективните комуникации – условие за усъвършенстване на педагогическото общуване
136.29 Kb. 1
чета
Единственото условие е един от двамата пътуващи да е над 55 години. Дати на отпътуванеЕдинственото условие е един от двамата пътуващи да е над 55 години. Дати на отпътуване
29.54 Kb. 1
чета
Златен кипър- островът на афродита условие е един от двамата пътуващи да е над 55 години. Първи ден – пафосЗлатен кипър- островът на афродита условие е един от двамата пътуващи да е над 55 години. Първи ден – пафос
56.23 Kb. 1
чета
Пк 4004 гр. Пловдив факс 032 / 679-700Пк 4004 гр. Пловдив факс 032 / 679-700
Ii от Регламент (ЕО) №883/2004 (чл. 11 – 16), при условие, че е налице трансгранична ситуация
Регламент 76.23 Kb. 1
чета
2. Обектите се предоставят при условие, че се използват съобразно предназначението и не се възпрепятства осъществяването на дейностите, за които имотите са предоставени за управлени2. Обектите се предоставят при условие, че се използват съобразно предназначението и не се възпрепятства осъществяването на дейностите, за които имотите са предоставени за управлени
33.99 Kb. 1
чета
Преференциални оферти за нуждите на министерство на образованието младежта и наукатаПреференциални оферти за нуждите на министерство на образованието младежта и науката
Traffic xs се предлага само при условие, че съответното училище е клиент и на услугата adsl
20.98 Kb. 1
чета
Задача счетоводство на предприятието Условие на курсова задачаЗадача счетоводство на предприятието Условие на курсова задача
83.51 Kb. 1
чета
„Устойчивото потребление – условие за свят с бъдеще“„Устойчивото потребление – условие за свят с бъдеще“
Kакво е общото между любимия ви шоколад, марковата ви тениска или супер изгодния ви нов телефон и правата на човека?
22.45 Kb. 1
чета
Ii образци на документиIi образци на документи
I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че еедоп е създаден и попълнен чрез електронната система за еедо позоваване на съответното обявление2, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз
413.45 Kb. 3
чета
Ii образци на документиIi образци на документи
I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че еедоп е създаден и попълнен чрез електронната система за еедо позоваване на съответното обявление2, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз
405.2 Kb. 3
чета
В. ломоносов” з а п о в е д №1271/15. 07. 2014гВ. ломоносов” з а п о в е д №1271/15. 07. 2014г
V. Търгът за отдаване под наем може да се проведе при условие, че има поне един кандидат подал документи за участие, отговарящи на нормативните и тръжните условия за провеждане на търга
35.38 Kb. 1
чета
Република България 4000, ПловдивРепублика България 4000, Пловдив
I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че еедоп е създаден и попълнен чрез електронната система за еедо позоваване на съответното обявление2, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз
1.63 Mb. 9
чета

  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница