Архивна единица Съдържание, анотация на архивната единицастраница1/8
Дата24.07.2017
Размер1.04 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

фонд 13, опис 3

архивна единица

Съдържание, анотация на архивната единица

Период
Отдел IV
2

Щатни таблици на IV отдел за 1949 г.

09.02.1949 г.

4

Инструкции за агентурно-оперативната работа по транспорта

24.03.1949 г.

5

Инструкции и схема на IV отдел за изготвяне на петнадесетдневни информации, тримесечни и годишни доклади и планове

1949 г.

6

Окръжно на Министерство на вътрешните работи за създаване на отдел IV - икономически

22.03.1949 г.

7

Справка на началника на отдел IV за задачите, обектите на обслужване, структурата, организацията и състоянието на отдела

01.08.1949 г.

8

Годишни отчетни доклади от I до V група на отделение "Б" при отдела за работа през 1949 г.

30.12.1950 г.

04.01.1950 г.9

Годишни отчетни доклади от VI до Х група на отделение "Г" при отдела за работата през 1949 г.

03.01.1950 г.

06.01.1950 г.10

Годишни отчетни доклади от ХI, ХII и ХIII групи на служба "Р" при отдела за 1949 г.

29.12.1949 г.

11

Годишни отчетни доклади за работата на служба "С" и отделни оперативни работници към службата за 1949 г.

31.12.1949 г.

05.01.1950 г.12

Годишен отчетен доклад от секция IV при секторно управление ДС - Г. Джумая (Благоевград) за работата през 1949 г.

януари 1950 г.

13

Годишен отчетен доклад от секция IV при секторно управление ДС - Г. Джумая (Благоевград) за работата през 1949 г. – втори екземпляр

януари 1950 г.

14

Годишен отчетен доклад от секция IV при секторно управление ДС - Бургас за работата през 1949 г.

15.01.1949 г.

15

Годишен отчетен доклад от секция IV при секторно управление ДС - Варна за работата през 1949 г.

1950 г.

16

Годишен отчетен доклад от секция IV при секторно управление ДС - Враца за работата през 1949 г.

17.01.1950 г.

17

Годишен отчетен доклад от секция IV при секторно управление ДС - Плевен за работата през 1949 г.

1950 г.

18

Годишен отчетен доклад от секция IV при секторно управление ДС - Пловдив за работата през 1949 г.

15.01.1950 г.

19

Годишен отчетен доклад от секция IV при секторно управление ДС - Русе за работата през 1949 г.

1950 г.

20

Годишен отчетен доклад от секция IV при секторно управление ДС - София за работата през 1949 г.

1950 г.

21

Годишен отчетен доклад от секция IV при секторно управление ДС – София-окръг за работата през 1949 г.

14.01.1950 г.

22

Годишен отчетен доклад от секция IV при секторно управление ДС – Ст. Загора за работата през 1949 г.

14.01.1950 г.

23

Отчетни доклади и планове от 11 и 12 групи при служба "Р" за работата от началото на годината до м. август 1949 г.

13.04.1949 г.

10.08.1949 г.24

Отчетни доклади от 14 група при служба "С" за работата на групата

31.05.1949 г.

14.12.1949 г.25

Отчетен доклад от IV секция при окръжно управление ДС-Русе по линия на селското стопанство от м. май до края на 1949 г.

декември 1949 г.

26

Отчетни доклади от секция IV при сектор ДС – Г. Джумая (Благоевград) за състоянието на работата през I, II и IV тримесечия на 1949 г.

03.05.1949 г.

06.02.1950 г.27

Отчетни доклади и планове от секция IV при сектор ДС – Бургас за състоянието на работата през I-IV тримесечия на 1949 г. (за I и III тримесечия само части)

1949 г.

04.01.1950 г.28

Отчетни доклади от секция IV при сектор ДС –Варна за състоянието на работата за I и III тримесечия

18.04.1949 г.

1949 г.


29

Отчетни доклади от секция IV при сектор ДС – Враца за състоянието на работата за I - III тримесечия

07.04.1949 г.

30.09.1949 г.30

Отчетни доклади от секция IV при сектор ДС – Плевен за състоянието на работата за I - III тримесечия

06.04.1949 г.

14.10.1949 г.31

Отчетни доклади от секция IV при сектор ДС – Плевен за състоянието на работата за I - III тримесечия (части)

1949 г.

32

Отчетни доклади от секция IV при сектор ДС – Русе за състоянието на работата за I - IV тримесечия (II и III тримесечия – части)

12.04.1949 г.

04.01.1950 г.33

Отчетни доклади от секция IV при сектор ДС – София-окръг за състоянието на работата за II и III тримесечия на 1949 г. (части)

30.06.1949 г.

септември 1949 г.34

Отчетни доклади от секция IV при сектор ДС – Ст. Загора за състоянието на работата за II - IV тримесечия на 1949 г.

04.07.1949 г.

05.01.1950 г.35

Бележки по слабостите в работата на IV секции при секторните управления към 31.03.1949 г.

05.04.1949 г.

36

Отчет от секция IV при сектор ДС-Бургас за агентурно-оперативната работа по провеждане на пролетната сеитба през м. март 1949 г.

19.05.1949 г.

37

Доклади от IV секция при секторно управление ДС-Варна за състоянието на агентурно-оперативната работа по провеждането на пролетната сеитба през1950 г.

юни 1950 г.

38

Месечни доклади от IV секция при секторно управление ДС-Русе за състоянието на агентурно-оперативната работа през м. V - VIII за 1950 г. (части само по линия на селско стопанство)

1950 г.

39

Месечна информация от секция IV при сектор ДС – Г. Джумая (Благоевград) за вражески прояви, произшествия и др. през м. 12.1949 г.

09.01.1950 г.

40

Месечна информация от секция IV при сектор ДС – Варна за вражески прояви, произшествия и др. през м. 04-06.1949 г.

07.05.1949 г.

юли 1949 г.41

Месечна информация от секция IV при сектор ДС – Пловдив за вражески прояви, произшествия и др. през м. Май 1949 г. (част)

1949 г.

42

Месечна информация от секция IV при сектор ДС – Русе за вражески прояви, произшествия и др. през м. септ. 1949 г. (само за селско стопанство)

1949 г.

43

Месечна информация от секция IV при Градска служба ДС-София за вражески прояви, произшествия и др. през м. дек.1949 г.

03.01.1950 г.

44

Петнадесетдневни информации от секция IV при сектор ДС – Г. Джумая (Благоевград) за вражески прояви, произшествия и др. (части)

08.04.1949 г.

25.11.1949 г.45

Петнадесетдневни информации от секция IV при сектор ДС – Бургас за вражески прояви, произшествия и др. (части)

януари 1949 г.

19.09.1949 г.46

Петнадесетдневни информации от секция IV при сектор ДС – Бургас за вражески прояви, произшествия и др. (части) – том II

02.11.1949 г.

03.01.1950 г.47

Петнадесетдневни информации от секция IV при сектор ДС – Варна за вражески прояви, произшествия и др. (части)

21.07.1949 г.

06.09.1949 г.48

Петнадесетдневни информации от секция IV при сектор ДС – Варна за вражески прояви, произшествия и др. (части) – том II

21.09.1949 г.

31.12.1949 г.49

Петнадесетдневни информации от секция IV при сектор ДС – Враца за вражески прояви, произшествия и др. (части)

15.03.1949 г.

02.01.1950 г.50

Петнадесетдневни информации от секция IV при сектор ДС – Плевен за вражески прояви, произшествия и др. (части)

януари 1949 г.

02.09.1949 г.51

Петнадесетдневни информации от секция IV при сектор ДС – Плевен за вражески прояви, произшествия и др. (части) – том II

17.09.1949 г.

19.12.1949 г.52

Петнадесетдневни информации от секция IV при сектор ДС – Пловдив за вражески прояви, произшествия и др. (части)

01.1949 г.

01.08.1949 г.53

Петнадесетдневни информации от секция IV при сектор ДС – Пловдив за вражески прояви, произшествия и др. (части) – том II

17.08.1949 г.

03.01.1950 г.54

Петнадесетдневни информации от секция IV при сектор ДС – Русе за вражески прояви, произшествия и др. (части) – том I

януари 1949 г.

04.07.1949 г.55

Петнадесетдневни информации от секция IV при сектор ДС – Русе за вражески прояви, произшествия и др. (части) – том II

16.07.1949 г.

02.01.1950 г.56

Петнадесетдневни информации от секция IV при сектор ДС – София за вражески прояви, произшествия и др. (части) – том I

януари 1949 г.

02.08.1949 г.57

Петнадесетдневни информации от секция IV при сектор ДС – Русе за вражески прояви, произшествия и др. (части) – том II

19.08.1949 г.

02.01.1950 г.58

Петнадесетдневни информации от секция IV при Градска служба – ДС-София за вражески прояви, произшествия и др. (части)

17.08.1949 г.

1949 г.


59

Петнадесетдневни информации от секция IV при сектор ДС – Ст. Загора за вражески прояви, произшествия и др. (части)

януари 1949 г.

30.07.1949 г.60

Петнадесетдневни информации от секция IV при сектор ДС – Ст. Загора за вражески прояви, произшествия и др. (части) – том II

03.09.1949 г.

17.12.1949 г.61

Тримесечни планове от отдел IV ДДС за работата на служба "Селско стопанство" при отдела за времето от 01.03. - 31.12.1949 г.

03.03.1949 г.

09.11.1949 г.81

Справки за състоянието на промишлеността

21.04.1950 г.

82

Доклад за изпълнение заповеди на министъра по агентурно-оперативната работа в Плевенски и Г. Оряховски окръзи по линия на икономиката

24.02.1949 г.

83

Доклади, планове, справки и др. за агентурно-оперативната работа по линия на комплексната съветска геоложка експедиция в Мадан, с. Рибница, Смолянско и с. Гурково, Казанлъшко

09.07.1948 г.

15.07.1951 г.84

Доклади и справки за състоянието на работата, допуснати слабости и нередности в комплексната съветска геоложка експедиция в Мадан, с. Рибница, Смолянско и с. Гурково, Казанлъшко

01.03.1950 г.

октомври 1950 г.87

Доклад от инспектор при отделение "Г" на отдела относно приемане тялото на Г. Димитров от Съветския съюз в България

08.07.1949 г.

88

Списъци на лицата, известни на ДДС като вражески и чужди елементи, заемащи отговорни длъжности в поделенията на М.Ж.А. В.В.С.

24.01.1948 г.

16.08.1949 г.89

Доклади от IV секции при секторните управления на ДС Бургас, Варна, Плевен, Пловдив, Русе, София и транспортна група-Г. Оряховица за структурата и състоянието на обслужваните обекти по транспорта

08.10.1949 г.

11.11.1949 г.91

Специални съобщения и информации от ДС-Русе относно нередности и произшествия при строежа на ж.п. линията Самуил-Силистра

21.04.1948 г.

04.11.1950 г.92

Доклад от секция IV при секторно управление ДС-София за състоянието на транспорта в района на сектора

10.10.1949 г.

93

Доклад от секция IV при секторно управление ДС-Ст. Загора за работата по линия на транспорта

08.10.1949 г.

98

Доклади и справки за допуснати извращения и за вражески прояви в ТКЗС по време на масовизацията на ТКЗС

18.04.1950 г.

23.08.1950 г.98 а

Справочник, изготвен от Пенчо М. Радковски – директор в Министерството на външната търговия, със сведения за български фирми с външнотърговска дейност през 1945-1949 г.

1945 г.

1949 г.


101

Доклади и справки от секторно управление ДС-Враца за състоянието на ТКЗС и МТС, вражески прояви, изказвания по линия на селското стопанство

19.05.1949 г.

16.11.1949 г.102

Доклади, списъци на ТКЗС и справки от МВР секторно управление ДС-Варна за състоянието на агентурно-оперативната работа по линия на селското стопанство

23.06.1949 г.

15.11.1949 г.103

Доклад, сведение и др. от секторно управление ДС-Плевен за състоянието на ТКЗС

29.06.1949 г.

17.11.1949 г.104

Сведение от секторно управление ДС-Пловдив за състоянието на ТКЗС

06.07.1949 г.

105

Сведение от секторно управление ДС-София за състоянието на ТКЗС

30.06.1949 г.

106

Сведение и доклад от секторно управление ДС-Ст. Загора за състоянието на ТКЗС

02.07.1949 г.

15.11.1949 г.107

Справки от сектор ДС-Враца относно нередности в снабдяването на града с хляб

25.08.1949 г.

1949 г.


109

Заповеди на началник отдел IV от административно-разпоредителен характер и списък на служители от отдел IV, които работят в отдел VII и градската служба

01.11.1950 г.

17.12.1951 г.110

Заповед за реорганизация и щатни разстановки на отдела и окръзите

15.02.1950 г.

03.03.1950 г.112

Годишен отчет от отдел IV ДДС за състоянието на агентурно-оперативната работа в отдела през 1950 г.

03.01.1951 г.

113

Годишен отчет на отдел IV ДДС за състоянието на агентурно-оперативната работа в отдела през 1950 г. (втори екземпляр)

02.01.1951 г.

114

Доклад от IV ДДС за състоянието на работата на отдела (части)

1950 г.

115

Годишни отчетни доклади за състоянието на агентурно-оперативната работа на четвъртите секции при окръжните управления (без Коларовград и Ямбол) за 1950 г.

02.01.1951 г.

11.01.1951 г.116

Информация от отдел IV ДДС за работата на отдела през I тримесечие на 1950 г.

1950 г.

117

Доклади и сведения за състоянието на агентурно-оперативната работа на IV секция при секторно управление Г. Джумая (Благоевград) за I и II тримесечие на 1950 г.

11.04.1950 г.

28.07.1950 г.118

Доклади за състоянието на агентурно-оперативната работа на IV секция при секторно управление Бургас за I - III тримесечие

03.04.1950 г.

октомври 1950 г.119

Доклади за състоянието на агентурно-оперативната работа на IV секция при секторно управление Сталин (Варна) за I - III тримесечие

06.04.1950 г.

16.10.1950 г.120

Доклади за състоянието на агентурно-оперативната работа на IV секция при секторно управление Видин за I и II тримесечие

06.04.1950 г.

17.07.1950 г.121

Доклади за състоянието на агентурно-оперативната работа на IV секция при секторно управление Враца за I и III тримесечие

03.04.1950 г.

09.10.1950 г.122

Доклади за състоянието на агентурно-оперативната работа на IV секция при секторно управление Г. Оряховица за I и III тримесечие

31.03.1950 г.

13.10.1950 г.Каталог: media -> Opisi%20na%20dokumenti -> MVR
MVR -> Опис на учебни филми /филмови ленти/ и видеокасети прехвърлени на електронен носител
MVR -> Архивен номер Дело № Наименование на архивната единица
MVR -> Доклади и справки за извънредните произшествия, дисциплината и дисциплинарната практика 1968
MVR -> Инвентарен № Екземплярен №
MVR -> Отчетен доклад на отдел 01 за работата през 1970 г по линия на интелигенцията 09. 01. 1971
MVR -> Архивна единица Съдържание, анотация на архивната единица
MVR -> Архивна единица Съдържание, анотация на архивната единица


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница