Членуване на думите от мъжки родстраница1/2
Дата14.05.2024
Размер76.5 Kb.
#121231
ТипКонспект
  1   2
ЗА НОВИ ЗНАНИЯ 1ПЛАН – КОНСПЕКТ


Български език
4 КЛАС
Тема: Членуване на думите от мъжки род

Разработил: Възложил:


Силвия Иванова Величка Георгиева
НУПЧЕ 3 курс
ФН 21088
Тема: Членуване на думите от мъжки род

Вид на урока: За нови знания


Цели:
Образователни :


– конкретизация на правилото за членуване на подлога спрямо езикови ситуации, в които той е изразен със съществително име
- усъвършнстване на уменията за правилно членуване на думи от мъжки род
- ученикът разпознава пълен и кратък член на думи от мъжки род, единствено число чрез проверка с личното местоимение той.
Възпитателни :

  • Правилно изговаряне на членувани думи.

Методи: Онагледяване; обяснения върху конкретен текст, беседа, самостоятелна работа


Нагледни средства: мултимедия, тетрадка за работа в клас, Учебник


Форми на организация на работа в клас: групова, индивидуална.


Ход на урока
Подготвителен момент / Регулативен компонент/
Учител: Здравейте, ученици!
Нека си припомним кои части на речта познаваме? / съществително, прилагателно и глагол./
Учител: Браво! А главните части на изречението са : подлог и сказуемо. С кой въпрос откриваме прилагателното?/Какъв?/
Учител: А с кой въпрос откриваме съществителното в изречението?/ Какво е това?/
Учител: И последно, нека видим с кой въпрос откриваме глагола в изречението?
/С какво прави? /
Учител: Браво на вас!
Казахме че главните части на изречението са : подлог и сказуемо. Съществителните имена каква роля изпълняват обикновено в изречението? /на подлог/. С кой въпрос откриваме подлога ? /Кой/.Съществителните имена се характеризираха и с какво още?/род и число/. Кои бяха родовете? /Мъжки, женски и среден род/.А числото?/ единствено и множествено/.Точно така.
Сподели с приятели:
  1   2
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница