Данни катедра: Радиофизика и електроника (рфе)страница1/9
Дата23.07.2016
Размер1.14 Mb.
#1882
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Данни катедра: Радиофизика и електроника (РФЕ)

(1.5.6) Относителен дял на професионално реализираните студенти от броя на завършилитекатедра

Брой

Общ брой

%

Забележки:

РФЕ

~5-7 годишно

~7-9 годишно

~80 % средно на година

Не се води точна статистика на катедрено ниво.

Има и сериозна професионална ориентация още след семестриално завършване.


(2.1.1) Научни лаборатории (9 научни лаборатории в катедра РФЕ)

Име

стая

Площ (м2)

Ръководител

Преподаватели и студенти, използващи лабораторията

Брой

1

Физика на плазмата и газови разряди

А05

Б425


(1/2)

45

24


проф. дфн Антония Шиварова

проф. дфн Антония Шиварова; доц. д-р Иванка Колева; гл. ас. д-р Нина Джерманова; гл. ас. д-р Живко Кисьовски; гл. ас. д-р Христо Търнев (ТУ-София); гл. ас. Магдалена Христова (ТУ-София); физ. Васил Гагов (до 2003); докторанти: Кирил Маринов (ст. ас. във ФКМ до 2002); Кремена Макашева (до 2003); Любосвет Стоев (от 2004 – ас. в ОФ); Цветелина Паунска; Станимир Колев; Стилиян Лишев; Снежана Йорданова; студенти: Цанко Цанков, Александър Гайдарджиев

16

2

Микровълни и комуникационни технологии

А410 (1/3 част)

12

доц. д-р Пламен Илиев Данков

доц. д-р Пламен Данков, проф. дтн Стефан Александров (починал 2004 г.), доц. д-р Марио Гачев (ТУ, Рей Сат БГ), гл. асист. Коста Бачев, асист. Илияна Арестова, инженер Георги Попов, физик Иван Илчев, редовен докторант Валда Левчева, задочни докторанти: Станимир Каменополски (до 2004), Веселин Пешлов, Росен Трайков, Виктор Боянов, Мария Попова, дипломанти (3 магистри и 11 бакалаври)

13

3

Микровълнови феритни устройства

Б420 (1/2 част)

12

доц. д-р Пламен Илиев Данков

доц. д-р Пламен Данков, проф. дтн Стефан Александров (починал 2004 г.), гл. асист. Коста Бачев, асист. Илияна Арестова, редовен докторант Валда Левчева

5

4

Група по физика на плазмата

Б423

(1/2 част)24

проф. дфн Иван Иванов Желязков

проф. дфн Иван Желязков, доц. д-р Евгения Бенова (ДЕО – СУ), ст.н.с ІІ ст. д-р Владимир Атанасов (ИЕ – БАН), физ. Мариана Пенчева (ДЕО – СУ), докт. Росица Митева, докт. Екатерина Йорданова, докт. Здравко Нейчев

7

5

Електронни схеми и устройства

Б413 (част)

16

Проф. д.т.н. Стефан Иванов Куцаров

Проф. д.т.н. Стефан Иванов Куцаров, гл. ас. Емил Емилов Владков, инженер Георги Попов, физик Иван Илчев

4

6

Плазмохимия

Б414

24

Гл. ас. д-р Димитър Михайлов Свирачев

Гл.ас. д-р Димитър М. Свирачев, докт. Н. Табальов

2

7

Магнито-електроника

Б419

24

Проф. дфн Людмил Петров Вацкичев

Проф. дфн Людмил Петров Вацкичев, гл. асист Иван Антонов (МА); доц. Мария Вацкичева, докторант Борислав Петев Петков

4

8

Измервания в електрониката

Б 450

20

Гл. ас. д-р Нина Жечкова Джерманова

Гл.ас. д-р Нина Жечкова Джерманова, Физик Иван Илчов Илчев; Студенти 4. Курс, Инж. Физика, спец. Електроника и комуникации; студенти бакалаври и магистри от спец. Медицинска физика, студенти бакалаври от спец. Метрология.

2

9

Обработка на сигнали

B510

18

Ст. ас. Юри Цукровски

ст.ас. Ю. Цукровски, доц. Р. Атанасов, дипломанти

2

(2.1.2) Творческа активност на академичния състав

Катедра

АбревиатураНаучно звание

Научна степен

Три имена

Общ брой научни публикации (статии и монографии)

Общ брой учебници и учебни помагала


Брой научни публикации в чужбина


Общ брой написани рецензии и отзиви


Общ брой цитати

Брой студенти, участващи в ръководен от преподавателя проект

Брой студенти от групата на преподавателя, участвали в научни форуми

Общ брой научни публикации (статии и монографии) с участие на студенти/докторанти

Възраст

Брой обучавани докторанти

Брой успешно завършили докторантура

Участие в национални проекти (брой)

Участие в международни проекти (брой)

Брой творчески командировки и специализации в чужбина

Брой студенти (бакалаври и магистри), обучаващи се по европейски програми

Брой часове учебна заетост (общо)

Брой часове учебна заетост (аудиторна заетост)

РФЕ

проф.

дфн

Антония

Петрова


Шиварова

22

0

22

30

100

10

2

20

58

7

3

1

5

10

0

625

327

РФЕ

проф.

дфн

Иван

Иванов


Желязков

13

3

10

26

417

1

1

11

67

2

0

1

1

1

2

457

377

РФЕ

проф.

дфн

Людмил Петров Вацкичев

9

0

2

4

60

0

0

6

65

1

2

0

0

0

0

380

270

РФЕ

проф.

дтн

Стефан Иванов Куцаров

40

1

0

2

0

0

0

0

64

0

0

1

0

1

0

451

390

РФЕ

доц.

д-р

Пламен Илиев Данков

23

1

20

38

32

11

5

16

50

6

1

4

1

1

0

801

401

РФЕ

доц.

д-р

Росен

Димитров


Атанасов

1

0

1

1

0

0

0

0

61

0

0

0

0

1

0

450

435

РФЕ

Гл. асист.

д-р

Димитър

Михайлов


Свирачев

2

0

0

0

0

0

0

2

62

1

0

0

0

0

0

370

350

РФЕ

Гл. асист.

д-р

Емил

Емилов


Владков

45

0

19

5

2

0

0

0

36

0

0

0

0

0

0

645

525

РФЕ

Гл. асист.

д-р

Живко

Господинов

Кисьовски


7

2

5

2

9

0

1

2

43

0

0

1

4

4

0

442

392

РФЕ

Гл. асист.

д-р

Нина Жечкова Джерманова

13

4

3

4

19

0

0

9

50

0

0

1

4

1

0

485

450

РФЕ

Гл. асист.
Костадин

Василев


Бачев

0

4

0

1
0

0
51

0

0

1

0

0

0

375

360

РФЕ

Ст. асист.
Юрий Владимиров

Цукровски0

0

0

0

0

0

0

0

44

0

0

0

0

0

0

365

315

РФЕ

Асист
Илияна Илиева Арестова

0

0

0

1

0

0

0

0

40

0

0

0

0

0

0

362

360

Общо
210

14

134

114

639

22

9

66

53.1

17

6

10

15

19

2

6208

4952
забележки

А)

Б)В)

Г)
Д)

Д)

Каталог: archive -> akreditacia 2005 -> katedri
katedri -> Данни катедра: Физика на полупроводниците
katedri -> Данни катедра: Ядрена техника и ядрена енергетика (ятяе)
katedri -> 1 6 Относителен дял на професионално реализираните студенти от броя на завършилите
katedri -> Данни катедра: Обща физика
katedri -> 1 6 Относителен дял на професионално реализираните студенти от броя на завършилите
katedri -> 1 6 Относителен дял на професионално реализираните студенти от броя на завършилите
katedri -> Метеорология и геофизика
katedri -> Данни катедра: Лаборатория по лазерна техника (ллт)
katedri -> Данни катедра: квантова електроника (КЕ)
katedri -> 1 6 Относителен дял на професионално реализираните студенти от броя на завършилите


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница