Цифрови технологии: големи предприятия от областта на информационните и комуникационни технологии се присъединяват към инициативата на Комисията за намаляване на потреблението на електроенергияДата21.02.2017
Размер61.48 Kb.
#15469


IP/10/1185

Брюксел, 28 септември 2010 г.Цифрови технологии: големи предприятия от областта на информационните и комуникационни технологии се присъединяват към инициативата на Комисията за намаляване на потреблението на електроенергия

Потреблението на електроенергия в ЕС от оборудването и услугите, свързани с информационните и комуникационни технологии (ИКТ), е над 8 %, а свързаните с тях емисии на CO2 — около 4 %. Възможно е до 2020 г. тези стойности да бъдат двойно по-големи. В усилията си за обръщането на тази тенденция Съвместният изследователски център (СИЦ) на Европейската комисия управлява доброволни етични кодекси, предназначени за предприятията от областта на ИКТ. Днес в Брюксел, на "ICT 2010-Digitally Driven" event, още 16 предприятия от сектора се ангажираха да намалят потреблението на електроенергия на оборудването си за високоскоростен интернет и центровете си за обработка на данни. Тази инициатива би трябвало да им позволи в редица случаи да намалят потреблението си на електроенергия с 50 %. Въпреки че етичните кодекси са с незадължителен характер, те вече се спазват от 36 от най-големите европейски предприятия от областта на ИКТ. С приетата през май 2010 г. от Комисията (IP/10/581, MEMO/10/199, MEMO/10/200) Програма в областта на цифровите технологии се цели да се постигне водеща позиция на сектора на ИКТ в намаляването на емисиите на парникови газове.

Комисар Мойра Гейгън-Куин заяви: „Успехът на тези етични кодекси е признак за споделяния от сектора възглед, че иновацията с оглед повишаване на енергийната ефективност е търговски, икономически и екологичен приоритет. Той е и добър пример за усилията в рамките на СИЦ в подкрепа на Стратегия 2020 на ЕС.“

Нели Крус, заместник-председател на Европейската комисия по програмата в областта на цифровите технологии, заяви: „С въвеждането на тези два етични кодекса потреблението на електроенергия в ЕС ще се намали значително, в резултат на което биха могли да бъдат спестени 4,5 млрд. EUR годишно. Приветствам тези усилия за постигане на по-устойчиво бъдещо развитие.“

Етичен кодекс по отношение на оборудването за високоскоростен интернет

Потреблението на електроенергия от оборудването за високоскоростен интернет е около 15 % от общото за сектора на ИКТ, което на европейско равнище представлява 47 TWh през 2010 г.

Този етичен кодекс бе подписан от 10 предприятия (далекосъобщителни дружества и производители на далекосъобщително оборудване), покриващи около 25 млн. линии за високоскоростен интернет в ЕС (27 %). С присъединяването към него на още 10 дружества, покритието в ЕС ще нарасне до 65 млн. линии (72 %), като се прибавят и още 10 млн. в Норвегия, Швейцария и Турция.

Етичният кодекс за оборудването за високоскоростен интернет съществува от 2007 г. и определя максималното потребление на електроенергия – както в клиентските помещения, така и в подстанциите на далекосъобщителните дружества – за редица видове оборудване (модеми, пакетни комутатори, рутъри и шлюзове). Енергоспестяването се постига като в усилията до 2020 г. всички европейски граждани да разполагат с високоскоростен и свръхвисокоскоростен интернет, както е предвидено в Програмата в областта на цифровите технологии, задължително се използват компонентите с най-нисък разход на електроенергия.Етичен кодекс по отношение на центровете за обработка на данни

Потреблението на електроенергия от центровете за обработка на данни е около 18 % от общото за сектора на ИКТ, като се очаква техният дял да нараства най-бързо в сравнение с останалите информационни и комуникационни технологии. На европейско равнище годишното им потребление на електроенергия е около 56 TWh. В центровете за обработка на данни се включват всички сгради и съоръжения, в които се помещават сървърите на предприятията, както и свързаното с тези сървъри комуникационно оборудване за обработка на данни.

Днес с подписа си 6 дружества ще се присъединят към останалите 26 регистрирани участници (и техните 42 центъра за обработка на данни). Понастоящем над 100 са активните дружества, които разработват продукти, решения и програми, позволяващи на собствениците и операторите на центровете за обработка на данни да постигнат набелязаните в етичния кодекс цели.

Този кодекс, въведен през октомври 2008 г., е насочен към избягването на отживелите практики на проектиране, водещи до неефективно потребление на електроенергия. През 2010 г. той бе допълнен с редица препоръки, почерпени от най-добрите практики, по отношение на проектирането, закупуването и работата на програмните продукти, архитектурата и инфраструктурата на информационните технологии, като например препоръката за ефективното управление на условията на средата, при което охлаждане се осигурява точно там, където е необходимо върху процесорите на сървъра, и се избягва преохлаждане.

Кодексът би следвало също така да допринесе за повишаването на информираността на операторите на центровете за обработка на данни за финансовите, екологични и инфраструктурни ползи от подобряването на енергийната ефективност на съоръженията. Това е в съответствие с друга основна цел на Програмата в областта на цифровите технологии, а именно осигуряване на водеща роля на ИКТ в отчитането на емисиите на парникови газове и приемане до 2011 г. на обща методика, с което да се даде пример на останалите енергоемки сектори.

Форум „ИКТ за постигане на енергийна ефективност“ (ICT4EE)

Докато етичните кодекси третират проблема с енергийната ефективност на оборудването за високоскоростен интернет и центровете за обработка на данни, форумът ICT4EE, създаден от сектора на ИКТ вследствие на препоръката на Комисията от 2009 г. за улесняване на преминаването към икономика с ниски емисии на парникови газове, основана на ИКТ (вж. IP/09/1498), се занимава с енергийните и въглеродните показатели на сектора. Форумът е насочен към разработването на методики за съгласувано измерване на енергийните и въглеродните показатели, както и за количествено представяне на ползите от решенията на ИКТ за останалите сектори като строителство, транспорт и др.Хронология

Етичните кодекси предоставят на заинтересованите страни от ЕС платформа за обсъждане и съгласуване на доброволни начала на действия за подобряване на енергийната ефективност. В допълнение към двата посочени кодекса съществуват още три — по отношение на цифровите телевизионни услуги, коефициента на полезно действие на външните захранвания и непрекъсваемите захранвания за променливо напрежение.

Управлявани и изготвяни от Съвместния изследователски център на Европейската комисия (СИЦ), тяхната основна цел е да информира и насърчава сектора на ИКТ да намалява потреблението на електроенергия по разходно-ефективен начин, без този процес да се отразява на критичното действие на съоръжението или оборудването.

С подписването на етичните кодекси дружествата доброволно се задължават чрез възприемането на най-добрите практики да намалят потреблението си на електроенергия с договорен размер според предварително съгласуван график.Допълнителна информация

За етичните кодекси и допълнителна информация:http://re.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/html/standby_initiative_main.htm

GeSI – Global e-Sustainability Initiative:http://www.gesi.org/

ИКТ за енергийна ефективност:http://ec.europa.eu/information_society/activities/sustainable_growth/ict_sector/index_en.htm
ANNEX: List of companies participating in the Codes of Conduct
DATA CENTRES

New signees:


Belgacom

France Telecom-Orange

TDC Services

Telecom Italia

Telefonica

Turk Telekom


Signees:
A1 Telekom Austria AG

Bracknell Forest Borough Council

British Telecommunications plc

Business & Decision

Bytesnet BV

EvoSwitch Netherlands B.V.

FUJITSU Services

Hewlett-Packard

IBM Deutschland Business Services GmbH

IBM United Kingdom Limited

INTEL


LAMDA Hellix S.A.

Memset Ltd. Corporate level

Microsoft Corporation

Onyx Group Limited

Petroleum Geo-Services (PGS)

Reed Specialist Recruitment

TCN Telehousing

TelecityGroup CoC

The UK Grid Network Ltd

Thomson Reuters

TISSAT S.A.

UK Meteorological Office

VCD Infra Solutions

Vodafone Group Service GmbH

Bull SAS

BROADBANDNew signees:


A1 Telekom Austria AG

Belgacom


British Telecom

KPN


France Telecom-Orange

OTE


Portugal Telecom

Telefonica

Telenor

Turk TelekomSignees:


Alcatel-Lucent

CISCO


Deutsche Telekom

Huawei Technologies

Nokia Siemens Networks

Swisscom

TDC Services

Telecom Italia

Telia Sonera

Technicolor

Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница