Дарвинови откриватели; възраст 6-7Дата23.09.2017
Размер155.14 Kb.
#30833


Дарвинови откриватели; възраст 6-7

Скъпи Дарвинови откриватели
Здравейте!

Казвам се Дан и работя в Южна Австралия. Реших да дойда тук, защото австралийският континент е много специално място с хиляди чудни растения и животни. Надявам се да събера семена от чудатите растения, които виреят тук.


Всеки ден излизам навън, за да търся растенията и техните семена. Издирвам ги предимно в горещите и сухи райони и затова се налага да нося шапка. Растенията виреят на най-различни места – край морето, в планините и в сухите пустинни местности навътре в континента. Затова когато ги събирам, трябва да съм подготвен за всякакво време и всякакъв терен.
Щом открия някое растение, което търся, най-напред хубаво оглеждам листата и цветчето му, а после го описвам в бележника си или го прерисувам. Освен това записвам точното място, където съм го намерил, тъй че утре и другите ловци на растения да знаят къде да го открият. Надявам се да донеса семената в Банката за Семена в Англия и чрез проучванията си да открия от какво се нуждаят те, за да могат да покълнат и да пораснат.

Много ще ми помогнете, ако вие също направите проучвания. Ще ви нарека моите „Откриватели“. Работата ви ще бъде да излизате сред природата, да откривате растенията и семената и да видите как растат.


Успех!

Дан


Връзки с учебната програма


Връзки с учебната програма (първи клас)

• Съществуват разлики в местните ареали

• Растенията образуват семена

• От семената се раждат нови растения

• Как да направят безпристрастен опит

• Опознават частите на растението

Умеят да сравняват растения
Мислене и лични умения

• Боравене с информация (ВСИЧКИ задачи)

• Мислене, способност за намиране и взимане на решения (ВСИЧКИ задачи)
Околният свят:

• Взаимозависимост: Как растенията и животните зависят един от друг в природата (ВСИЧКИ задачи)

• Взаимозависимост: Взаимозависимост между хора, растения, животни и среда (Задачи 2 и 3)

• Среда: Как околната среда влияе върху растителния и животински свят (ВСИЧКИ задачи)

• Среда: Начините, по които живите организми зависят и се адаптират към тяхната среда (Задачи 2 и 3)

Живите организми и процесите в тях:

• Разнообразие и характерни черти (групиране на живите организми в обширни категории според външни белези)

• Процесите на живота (да разпознават етапите в цикъла на живот на познати растения; да назовават главните части на цъфтящите растения; да предоставят необходимите условия за живот на растението, за да не загине)• взаимодействие на живите организми с тяхната среда

(да разпознават и назовават широко разпространени растения, които се срещат в местната среда)


Научни умения – Проучвания

• Подготовка за задачите (осмисляне, планиране, изготвяне на опити и прогнози)

• Изпълнение на задачите (наблюдение, измерване и записване на резултатите)

• Проверка и описание на задачите (представяне, оценка и осмисляне на значението на резултатите)

Научно изследване:

• Същността на науката (да взимат под внимание информацията, получена от тяхната собствена работа и други елементарни източници)

• Научна комуникация (да представят научна информация по различни начини – чрез диаграми, рисунки, таблици и графики)

• Проучвателни способности (да придават на идеите си форма, която да подлежи на проучване; да преценяват какво трябва да се наблюдава или измерва)


Процесите в живите организми:

• Зелените растения като организми (растенията се нуждаят от светлина и вода; да разпознават и назовават листото, цветчето, стъблото и корена на цъфтящите растения; цъфтящите растения растат и образуват семена, от които на свой ред израстват нови растения)

• Живите организми в тяхната среда (да откриват различни видове растения в местната екосистема; растенията могат да бъдат групирани според приликите и разликите между тях)


Добре дошли в Големия лов на растения

Резултати от обучението

• Семената идват от плода, който идва от цвета

• Семената носят цялата информация, необходима за отглеждането на растенията

• Семената, от които покълват растенията, са най-различни

• Семената се нуждаят от вода, за да покълнат

• Децата могат да разпознават и назовават често срещани растения

• Могат да разпознават частите на растенията и да посочват разликите между тях

• Могат да установяват разликите между два хабитата и да предполагат на какво се дължат
Общо въведение
Растенията се срещат навсякъде по света – в топли и студени райони, в сухи и влажни местности, на морското равнище и в планините. Те са се приспособили да оцеляват в различна среда. Ако се огледаме наоколо, ще видим как растенията оцеляват по изумителни начини на най-удивителни места.
Всяко растение има много общи части с другите растения, но също и свое специално устройство, резултат от естествения подбор. Дарвин е имал щастието да плава с кораба „Бийгъл“ и да открие множество невероятни растения в други страни. Той събира богата колекция от растения и техните семена, които донася в Англия.
Днес учените за растенията от цял свят продължават да откриват и събират удивителни растения, за да ги изучават.
В следващите задачи децата са „Откривателите“ и те издирват невероятните растения, които виреят в тяхната част от света. Те виждат приликите и разликите между растенията в различните ареали, събират екземпляри от тях и чрез елементарни опити ги изучават.
Запознайте се с Ловците на растения
• Прочетете на глас глава 3, „Откривателят Дарвин“, от сборника с разкази „По стъпките на Дарвин“, за да научите как е работил той и зададете на децата контекста на работа.

• За да ги запознаете с Дан Ловецът на растения, прочетете им неговата картичка и свалете записа му от уебсайта на Големия лов на растения на адрес www.greatplanthunt.org (НАЛИЧЕН САМО НА АНГЛИЙСКИ)

• Вижте как Дан, един истински Ловец на растения, работи сред природата, прави наблюдения и ги записва по същия начин по който децата ще правят това.

• Тези материали могат да се използват както в клас, така и извън клас при представянето на проекта.


Задача 1: Разходка за размисъл


Задача 1 трябва да обхваща два часа.


1) Направете си Дарвинов бележник за записки


• Използвайте страницата с Дарвиновия бележник за записки от комплекта.

• Това ще бъде бележника на Откривателите за проекта.
2) Излезте на Разходка за размисъл

• Отделете половин час за разходка в двора на училището, близкия парк, в двора на църквата или някъде в околността.

• необходими са две противоположни места – например тревист район, стени, обрасли в растения или сенчести места.

• Избягвайте местата, които са били засадени от общината и търсете диви местни растения (семена!).


Разходката:

Поощрявайте децата да:

•Планират: Помислете какво ще ви е необходимо - например непромокаеми якета или шапки, Комплекта с цветя и растения от Големия лов на растения, който ще ви помогне при разпознаването им, Дарвиновите бележници за записки, моливи, лупи, торби и пощенски пликове за растенията.

•Откриват: Колко различни ареала има в околността?

•Наблюдават: Изследвайте внимателно всяка местност. Как живее растението тук?

•Записват: В Дарвиновите бележници нарисувайте или опишете с думи местата, видени по време на разходката.

•Събират: Направете снимки на отделните ареали. Направете списък на думите, които описват тях и разликите между тях. Отбележете кои растения виреят на всяко място. Съберете цели растения и потърсете нещо интересно, което да свържете със задача 2. Поискайте разрешение от собственика, за да откъснете растенията.

Полезни съвети

•Различните ареали могат да бъдат сенчести, слънчеви, влажни и сухи.

•Не всички растения образуват семена - мъховете и папратта например. Това е добра възможност да покажете на децата, че семена имат само цъфтящите растения като лютичето, маргаритките и глухарчето.

•Ако имате възможност, съберете семена за задача 3.

•Цветята, които се опрашват от вятъра, като тревата да речем, нямат ярки и цветни венчелистчета.

•Ако използвате найлонови торбички, за да събирате растенията в тях, обяснете на децата опасностите. Следвайте необходимите процедури, след като сте работили с растенията.

•Можете да използвате картинките на уебсайта на Големия лов на растения на адрес www.greatplanthunt.org (НАЛИЧНИ САМО НА АНГЛИЙСКИ) като подготовка или вместо преговор след разходката. Всеки комплект картинки показва различни ареали с растенията, които растат там. Някои от тях се срещат често в Англия, докато други са от далечни страни. Те могат да ви свършат добра работа, ако разходката пропадне заради дъжд.


Материали

Какво съдържа комплектът?

- Дарвиновия бележник

- Информация за здравето и безопасността

- Информация за ареалите

Какво има в Сандъка със съкровища?

- Комплект Големия лов на растения за идентифициране

Забавни материали

На уебсайта www.greatplanthunt.org можете да откриете картинки и записи на различни ареали и интерактивни игри.

(НАЛИЧНИ САМО НА АНГЛИЙСКИ)


Необходими неща при разходката

- Проверете дали децата си носят Дарвиновите бележници (бележника за проекта)

- Книжни торби за растенията и семената.

- Можете да използвате и найлонови торбички, като ги надуете и завържете, щом съберете растенията. Така ще ги съхраните за проучването, когато се върнете в клас.

- Малка лопатка или лъжица, за да изкопаете с нея растенията.


Цикъл на живот на растенията

[глухарче: посев глухарче - цяло растение - растение с цвят и пъпка зряло глухарче с неузряла плодоносна глава (увеличено изображение) и узряла плодоносна глава главата на глухарчето пръсва семенца семе от глухарче]Тези картинки ще намерите на www.greatplanthunt.org

Задача 2: Открий растението

Задача 2 трябва да обхваща два учебни часа.


1) Открий разликите

Поощрете децата да:

• Наблюдават: Внимателно разгледайте различните растения, събрани по време на задача 1. Използвайте снимките на растенията от комплекта Големия лов на растения, за да демонстрирате различните ухания и вида на листата - мъхести, гладки.

• Изследват: Вземете поне три растения, за предпочитане с корените и цветчетата - всеки бурен ще свърши работа! Разгледайте по ред корените, стъблата, листата и цветчетата. По какво се различават? Открийте отликите в цветовете, дължината, формата, структурата, миризмите. Различават се растенията от различните места по форма на листата и устройството на цвета и стеблото? Попитайте децата дали за това има причини.

• Описват: Нарисувайте две от растенията и поставете надпис с разликите между тях.

• Творят: Направете плакат за класната стая или модели на растенията, изпишете частите им и различията.


Полезни съвети

Растенията се адаптират към сенчести и сухи местности. Когато виреят на сянка, те трябва да улавят повече светлина, затова се нуждаят от големи листа. На сухите места трябва да съхраняват водата, затова имат малки листа. хората също въздействат върху растежа на растенията - глухарчетата и маргаритките на поляните имат къси стебла и плоски кръгове от листа, за да избегнат косачката - на други места стеблата им са високи и листата им са вирнати нагоре.
Мнозина бъркат разликите между цвят и плод. Щом се опраши, част от цвета (пестикът, където се намират яйчника и яйцата), става на плод, който съдържа семената. Някои плодове и семена са едри и видими, като доматите или пухчето на глухарчето. Други са дребнички и незабележими. По време на разходката може да намерите растения с образувани плодове.

Материали

Какво още съдържа книжката?

- Цикъла на живот на растенията

Нещата, които трябва да съберете

- Растения или картинки на растения от двете места, които сте посетили по време на разходката

- Материали за плаката за класната стая или моделите.


Забавните материали

Идете на сайта на Големия лов на растения на адрес www.greatplanthunt.org, за да свалите картинки на различните ареали и цикъла на живот на растенията, плюс интерактивни игри. (САМО НА АНГЛИЙСКИ)

Какво съдържа Сандъкът със съкровища?

- Комплект картинки за разпознаване на растенията
Задача 3: Групиране и покълване

Задача 3 трябва да обхваща два учебни часа.


1) Групиране

• Наблюдение: Внимателно разгледайте семената и картинките на семена, за да видите удивителното разнообразие от форми, големина и цветове. Ако е възможно, покажете и картинки на растенията - като например жълъд и дъб. Това ще запознае децата с идеята, че в семенцето се съдържа растението-бебе (ембриона) с всички необходими съставки за израстването му в голямо растение при подходящите условия.

• Записки: Нарисувайте няколко семена в Дарвиновия бележник и опишете цвета, големината и другите им характеристики.

• Творчество: Децата могат да направят свои експонати с различни семена, които са събрали.


2) Покълване

В тази задача се разглеждат условията, от които семето се нуждае, за да покълне и да започне да расте. Въвежда се концепцията за безпристрастния опит.

• Планирайте проучване, за да научите от какви условия се нуждаят семената, за да покълнат

• Поискайте предложения от децата – навярно те ще споменат вода, светлина, топлина, въздух

• За всяко предложение обсъдете как да направите проучването

• Направете го „безпристрастно“ като вземете две еднакви групи семена и променяте единствено условията, които тествате. Едната група ще бъде с вода, другата – без; една група със и без светлина; една група с меняща се температура (едната на топло, другата на студено – за предпочитане на студено, но светло, а ако това не е възможно - в хладилника).

• Подготовка, наблюдение, описване: всеки ден следете семената и записвайте промените в Дарвиновия бележник, може и под формата на графика със стикери. Обърнете внимание, че не всички семена, дори да са от един и същи вид, ще покълнат едновременно.


Някои любопитни семена: глухарче, кокос (семето е вътре в плода), див кестен, морски кокос - най-голямото семе в света, и жълъд (по посока на часовниковата стрелка от горе ляво). За повече картинки на семена, използвайте банката с картинки на уебсайта.


Полезни съвети: Групиране

• Семена, подходящи за наблюдение са жълъдите, кестена, слънчоглед, мак, кориандър, фасул, сусам, кафе, кресон, кафяв ориз и кокос.

• Не забравяйте да прегледате и семената, които сте събрали - от глухарчето например.

Полезни съвети: Покълване

• Опитайте да посеете семената, събрани от класа, или бързорастящи семена като вечерницата и лена.

• Зърната на боб мунг са отлични и покълват много бързо. Не са твърде малки за пръстчетата на децата, но не са и големи и 10-20 семена спокойно могат да се поберат във всяко блюдо.

• Изсушеният боб и грах от супермаркета са по-евтини от пакетче семена от градинарския магазин. Преди часа накиснете семената за една нощ в студена вода. Използвайте едни и същи семена и в двете блюда.

• Отделните групи в класа могат да използват различни видове семена, но резултатите трябва да се записват отделно. Това ще покаже, че семената на някои растения покълват по-бързо от други. Ако всички групи използват едни и същи семена, резултатите могат да бъдат обединени.

• За хранителна среда използвайте тор, влажна памучна вата, книжни салфетки или дори мокър вестник. Тъй като семената не са заровени, покълването може да се наблюдава непосредствено. Щом растенията покълнат, преместете ги в кофички от кисело мляко или в саксии, направени от вестници.

• Повечето семена не се нуждаят от светлина, за да покълнат.

• Водата и топлината са най-добрите условия за изследване.

• Опитът може да се свърже с училищния градински проект. Използвайте семената, останали от училищната градина, или посадете разсада в градината, ако сезонът позволява.

Материали

Какво още има в книжката?

- Картинки на семена на последната страница

Необходими неща

- Блюда, етикети, памучна вата, книжни салфетки или тор

- Семена

- Черна хартияКакво още има в комплекта?

- Указания за саксии от вестници

Забавни материали

На сайта на Големия лов на растения www.greatplanthunt.org ще откриете картинки на различни ареали, ускорен запис на цикъла на живот на растенията и интерактивни игри. (НАЛИЧНИ САМО НА АНГЛИЙСКИ)
Карта на Откривателите

Големите растения не винаги имат големи семена.

Можете ли да помогнете на Лили и Ангел да свържат правилно семената с растенията?


Семена от кухнятаТези картинки ще намерите на www.greatplanthunt.org- –
Инициативата „Големият лов на растения“ е предложена на основните училища от страна на Darwin 200 към Wellcome Trust. Инициативата „Големият лов на растения“ е създадена от Кралската ботаническа градина, Kew, утвърдена и финансирана от Wellcome Trust. Първоначалната публикация „Following in Darwin’s Footsteps“ (2009) е © Борд на доверителите към Кралската ботаническа градина, Kew.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница