web_folders/dzi_files
  Заповед № рд 01 13/ 29. 01. 2009 г
web_folders/appl_files/2013_docs
  За минималния и максималния бал по паралелки в рио софия-град към дата 04. 07. 2013
web_folders/docs_files/norm/docs_2011
  Дв бр. 37 от 22 Април 2003г., попр дв б
web_folders/docs_files/obr_docs/Obraztsi_dokumenti
  Евгения вълкова началник на рио
web_folders/appl_files/2012_docs
  Списък на училищата-гнезда в софия-град
web_folders/docs_files/norm/docs_2012
  Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище
web_folders/docs_files/norm/zap
  Министерство на образованието, младежта и науката регионален инспекторат по образованието, софия-град
web_folders/docs_files/rio_docs
  Годишен план за дейността на регионален инспекторат по образованието – софия-град за учебната 2014/2015 година
web_folders/integrirano
  Утвърждавам: ваня кастрева началник на рио
directory web folders  
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница