Доклад за наблюдение на изпълнението на общински план за развитиестраница1/12
Дата25.10.2023
Размер133 Kb.
#119067
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
doklad 2009
Свързани:
Manual QuarryX en, Doklad Rekultivaciq Depo Sheremetq ZP, Общинска администрация Суворово- ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ „Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци (сметище) в ПИ 70175.75.21, землище на гр.Суворово – етапно строителство”, 2-Tехн.спецификация (4), 2-Tехн.спецификация (3), 2-Tехн.спецификация (2), bul40488, 8c7f20a39c89335f01fedf3990240ca0, doklad 2012-Lukovit ObS 1, var24, regalqsk


ГОДИШЕН ДОКЛАД


за наблюдение на изпълнението на общински план за развитие
на община Сливо поле (2007-2013 година) за 2009 година

Този доклад е разработен на основание чл.23 от Закона за регионалното развитие и чл.91 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.


Общинският план за развитие на община Сливо поле (2007-2013г.) е приет с решение № 277 по протокол № 22 от изнесено заседание на Общински съвет Сливо поле, проведено на 14.05.2005 година.


Анализът на текущото състояние, към момента на разработване на общинския план за развитие, беше извършен на базата на данни от НСИ, Агенцията по заетостта, ГРАО, Общинска служба „Земеделие и гори” и данни от проучвания на общинската администрация на територията на общината чрез провеждане на анкета сред икономическите субекти. Разработването на общинския план за развитие в неговата програмна част беше извършен в съответствие с областната стратегия за развитие и с отчитане тенденциите в изменението на отделните елементи на социалното и икономическо развитие на общината.


В резултат на съвместните усилия между общинската администрация, общинския съвет и бизнеса бяха формулирани визията, приоритетите, целите и мерките за развитие на общината.
ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ – С МОДЕРНО ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНО ЗЕМЕДЕЛИЕ, С РАЗВИТА ПРЕРАБОТВАТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ, СЪС СЪВРЕМЕННИ КОМУНИКАЦИИ И ИНФРАСТРУКТУРА, С ЕФЕКТИВНИ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, С АТРАКТИВНИ УСЛОВИЯ ЗА ТУРИЗЪМ – ПРИВЛЕКАТЕЛНО МЯСТО, ГАРАНТИРАЩО ПРОСПЕРИТЕТ НА ГРАЖДАНИТЕ.


СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ:

  • Изграждане и поддържане на модерна, надеждна и адекватна на потребностите общинска инфраструктура, примамлива за външни инвеститори;

  • Насърчаване и обединяване на усилията на местния бизнес, икономическите и управленски структури и гражданите за развитие на икономиката, създаване на благоприятен инвестиционен климат и повишаване възможностите за трудова заетост за намаляване на безработицата с 15% ;  • Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница