Доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за развитие на Община Плевен (2014-2020 г.) през 2017 гДата22.01.2019
Размер31.52 Kb.
ТипДоклад
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П Л Е В Е Н
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО “ЗАКОННОСТ, ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА”
П О К А Н А
На 26.03.2018 год. /понеделник/ от 13.30 ч. в стая №70 на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Законност, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията” при следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Предложение относно приемане на нова Наредба №11 за символиката, официалните празници и отличията на Община Плевен.

Внася: Петя Василева – Председател на ПК по „Култура, вероизповедания и международна дейност” и Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно приемане Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за развитие на Община Плевен (2014-2020 г.) през 2017 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно предварително съгласие за увеличение на капитала на „Тибор” ЕАД.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно увеличение на капитала и свързаното с това изменение на Устава на „Тибор” ЕАД – Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно извършване на вътрешни компенсирани промени между обектите от поименния списък за капиталови разходи от Община Плевен за 2018 година.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно приемане на критерии за отдаване под наем на терени за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на гробищните паркове в гр.Плевен и на подходите към тях.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление на Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Луи Пастьор” – гр.Плевен, недвижим, нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 56722.655.173, заедно с построените сгради за образование, находящ се в ж.к. „Сторгозия” №102, гр. Плевен, актуван с АОС №42508/02.02.2018 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

8. Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление на Професионална гимназия по мениджмънт и хранителни технологии – гр. Плевен, недвижим, нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 56722.652.14, заедно с построените сгради за образование, находящ се на ул. „Георги Кочев”№102, гр. Плевен, актуван с АОС №42510/05.02.2018 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

9. Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление на Професионална гимназия по лозарство и винарство „Александър Стамболийски” – гр.Плевен недвижими, нежилищни имоти – публична общинска собственост, находящи се в ж.к. Сторгозия” №97, гр. Плевен, актувани с АОС №42497/26.01.2018 г., АОС №42498/26.01.2018 г. и АОС №42499/26.01.2018 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

10. Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление на Професионална гимназия „Захарий Зограф” – гр. Плевен, недвижим, нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 56722.652.246 заедно с построените сгради за образование, находящ се на ул. „Гривишко шосе”№2, гр. Плевен, актуван с АОС №42509/02.02.2018 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

11. Предложение относно отдаване под наем без публичен търг или конкурс на Сдружение „Клуб идея” Плевен недвижим, нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ две помещения с източно изложение в сутеренния етаж на сграда, находяща се на ул. „Димитър Константинов№17, гр. Плевен, актуван с АОС №39523/16.10.2013 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

12. Предложение относно изменение и допълнение на Решение №537/30.03.2017г. на Общински съвет – Плевен за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

13. Предложение относно поставяне на монументално - декоративен елемент – паметник на Девета плевенска дивизия.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

14. Отчет за изпълнение на решенията от №362/27.10.2016 г. до №454/22.12.2016 г., мандат 2015-2019 г.

15. Писмо от НСОРБ относно промени в Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

16. Декларация на Общински съвет – Шумен относно защита на автомагистрала „Хемус”.

17. Доклад от Временна комисия относно проверка на ползваните сгради общинска собственост от читалища.

18. Писмо от спортен клуб „ВИА” относно финансова подкрепа за провеждане на международно състезание.

19. Разни.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

/ДАРИН АНГЕЛОВ/


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница