Образец №14 Съгласно чл. 52, ал. 1 от зуоДата23.10.2018
Размер66 Kb.
#93665
Образец № 14

Съгласно чл.52, ал.1 от ЗУО


МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ- ВрацаИзх. №В-954/06.06.2011г.

Р Е Г И С Т Р А Ц И О Н Е Н Д О К У М Е Н Т

05 - РД – 86 - 00


На основание чл. 52, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците,
и з д а в а м

регистрационен документ на:
Ивагус” ЕООД, код ЕИК: 106068404,

с адрес на управлението: област Враца, община Враца, гр.Враца, ул. „Мито Орозов” №3

с лице, отговорно за управлението: Иван Цветанов Гусев - управител, адрес: област Враца, община Враца, гр.Враца, ул. „Мито Орозов” №3

сл.тел. 092/661 621


Регистрацията е валидна за извършване на дейности по събиране и транспортиране /Т/ на отпадъци, съгласно чл. 12, ал. 2, т. 3 и т. 4 от Закона за управление на отпадъците, посочени в таблиците и за следните обекти:

I. А - Събиране и транспортиране – код Т на отпадъците, посочени в таблицата:


Вид на отпадъка

Количество

(тон/год)Произход

Състав и свойства

Код

Наименование

1

2

4

5

6

1

16 08 01

отработени катализатори, съдържащи злато, сребро, рений, родий, паладий, иридий или платина (с изключение на 16 08 07)

50

Физически и юридически лица от страната и внос

Неопасен отпадък

2

16 08 03

отработени катализатори, съдържащи преходни метали или съединения на преходните метали, неупоменати другаде

50

Физически и юридически лица от страната и внос

Неопасен отпадък

3

16 01 19

пластмаси

50

Физически и юридически лица от страната и внос

Неопасен отпадък

4

16 01 20

стъкло

10

Физически и юридически лица от страната и внос

Неопасен отпадък

5

16 01 22

компоненти, неупоменати другаде / от разкомплектоване на МПС /

100

Физически и юридически лица от страната и внос

Неопасен отпадък

6

16 01 99

отпадъци, неупоменати другаде /резервни части от разкомплектоване на МПС/

100

Физически и юридически лица от страната и внос

Неопасен отпадък

I. Б - Съхраняване на неопасни отпадъци - код R13 (съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите от R1 до R12, освен временното съхраняване до събирането им от мястото на образуване на отпадъците) на обекти:


1. Площадка №1 с местонахождение: гр.Враца, област Враца, община Враца, местност „Кременското”, планоснимачен номер 12259.145.1

Вид на отпадъка

Количество

(тон/год)Произход

Състав и свойства

Код

Наименование

1

2

4

5

6

1

16 08 01

отработени катализатори, съдържащи злато, сребро, рений, родий, паладий, иридий или платина (с изключение на 16 08 07)

50

Физически и юридически лица от страната и внос

Неопасен отпадък

2

16 08 03

отработени катализатори, съдържащи преходни метали или съединения на преходните метали, неупоменати другаде

50

Физически и юридически лица от страната и внос

Неопасен отпадък

3

16 01 19

пластмаси

50

Физически и юридически лица от страната и внос

Неопасен отпадък

4

16 01 20

стъкло

10

Физически и юридически лица от страната и внос

Неопасен отпадък

5

16 01 22

компоненти, неупоменати другаде / от разкомплектоване на МПС /

100

Физически и юридически лица от страната и внос

Неопасен отпадък

6

16 01 99

отпадъци, неупоменати другаде /резервни части от разкомплектоване на МПС/

100

Физически и юридически лица от страната и внос

Неопасен отпадък

Настоящият регистрационен документ се регистрира в публичния регистър на регистрационните документи по чл. 12, ал. 4 към Министерството на околната среда и водите
Директор РИОСВ:

/ инж. Т.Гергова /


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница