Европейската комисия препоръчва да се премине към следващите етапи от процеса на присъединяване към есДата28.10.2018
Размер53.95 Kb.
#104233

Европейска комисия — съобщение за пресата


Европейската комисия препоръчва да се премине към следващите етапи от процеса на присъединяване към ЕС

Брюксел, 12 октомври 2011 г. — Европейската комисия препоръча днес да бъдат започнати преговори за присъединяване с Черна гора и да се даде статут на кандидат за членство в ЕС на Сърбия. В поредица от годишни доклади Комисията докладва за напредъка, който Западните Балкани, Турция и Исландия са постигнали през изминалата година по пътя към ЕС.

При представянето на годишния пакет от документи относно разширяването комисар Щефан Фюле заяви: „Днешните препоръки за Черна гора и Сърбия свидетелстват за това, че процесът на разширяване стимулира извършването на реформи в държавите и спомага за създаването на по-стабилна и просперираща Европа. В тези трудни времена процесът на разширяване, който води до промяна, изпраща важно послание на надежда както за сегашните държави-членки на Европейския съюз, така и за страните, участващи в процеса на разширяване.“

През годината, в която приключиха преговорите за присъединяване с Хърватия, беше постигнат по-нататъшен напредък и в други части на Западните Балкани. С арестуването на последните двама обвиняеми пред Международния наказателен трибунал за бивша Югославия беше отстранен сериозен препъни-камък, възпрепятстващ напредъка на Сърбия към ЕС, и беше направена важна стъпка към помирение в региона. Между Белград и Прищина беше установен диалог и първите резултати от него вече са налице. Необходимо е това да продължи по конструктивен начин. Черна гора увеличи усилията си за извършването на реформи въз основа на определените от Европейския съюз приоритети. Европейската комисия повтори препоръката си за започване на преговори за присъединяване с бивша югославска република Македония. През декември 2010 г. беше въведен режим на безвизово пътуване в Шенгенското пространство за гражданите на още две държави от Западните Балкани — Албания и Босна и Херцеговина.

Въпреки това регионът продължава да бъде изправен пред сериозни предизвикателства като доброто управление, правовата държава, административния капацитет, безработицата и икономическата реформа. Все още има проблеми с регионалното сътрудничество. В редица държави осъществяването на важни реформи беше забавено, често заради вътрешнополитически събития и конфликти. Станахме свидетели на множество тревожни ситуации, свързани със свободата на словото в медиите. Различните позиции във връзка със статута на Косово1 продължават да имат отрицателно отражение както върху самото Косово, така и върху останалата част от Западните Балкани.

През изминалата година беше отбелязан напредък в процеса на присъединяване на Исландия, като в момента се водят преговори. Комисията очаква преговорите за присъединяване да продължат да напредват добре и вярва, че основни въпроси като рибарството и опазването на околната среда могат да бъдат решени по конструктивен начин.За съжаление вече повече от година преговорите за присъединяване с Турция са в застой. Присъединяването на Турция към ЕС продължава да бъде най-ефективната рамка за стимулирането на реформи, за установяването на диалог по въпросите на външната политика и политиката на сигурност и за повишаването на икономическата конкурентоспособност. Същевременно обаче Комисията е обезпокоена от неотдавнашното обтягане на отношенията между Турция и Кипър. Необходимо е да се изработи нова позитивна програма за отношенията между ЕС и Турция, за да може да се установят по-конструктивни взаимоотношения, които се основават на конкретни действия в области от общ интерес.

Контекст

информация по държави

ХЪРВАТИЯ: кандидат за членство — кандидатурата беше представена през 2003 г. Преговорите за присъединяване приключиха през юни 2011 г. В съответствие с член 49 от Договора за Европейския съюз Комисията представи днес благоприятно становище за готовността на страната да се присъедини към Европейския съюз. Очаква се Хърватия да стане държава-членка на 1 юли 2013 г., след като приключи процесът на ратифициране.

Турция: кандидат за членство — кандидатурата беше представена през 1987 г. Преговорите за присъединяване започнаха през октомври 2005 г. Отворени са 13 преговорни глави, а една е временно затворена. За да може страната да напредва по-енергично в преговорите за присъединяване, е необходимо да изпълнява безусловно задълженията си, произтичащи от Митническия съюз, и да постигне напредък в нормализирането на отношенията си с Кипър.

ИСЛАНДИЯ: кандидат за членство — кандидатурата за членство беше представена през 2009 г., а преговорите за присъединяване започнаха през юни 2010 г. Отворени са 4 преговорни глави, от които 2 са временно затворени. Тъй като Исландия вече е член на ЕИП и на Шенгенското пространство, голяма част от нейното законодателство е приведено в съответствие с това на ЕС.

Бивша югославска република Македония: кандидат за членство — кандидатурата беше представена през 2004 г. Страната продължава да изпълнява политическите критерии в достатъчна степен и Комисията потвърди препоръката си от 2009 г. за започване на преговори за присъединяване. Тъй като за започването на преговорите е необходимо единодушното решение на държавите-членки, от изключителна важност е да се намери решение на проблема с наименованието.

ЧЕРНА ГОРА: кандидат за членство — кандидатурата беше представена през 2008 г. През 2010 г. ЕС даде на Черна гора статут на кандидат за членство и определи седем основни приоритета, които страната трябва да изпълни, за да започне преговори за присъединяване. Комисията препоръча днес започването на преговорите за присъединяване.

АЛБАНИЯ: потенциален кандидат за членство — кандидатурата беше представена през 2009 г. През 2010 г. ЕС определи дванадесет основни приоритета, които страната трябва да изпълни, за да започне преговори за присъединяване. Независимо от напредъка, отбелязан в някои от тези приоритетни области, Комисията не беше в състояние да препоръча предприемането на по-нататъшни стъпки по отношение на Албания тази година.

Предвид неотдавнашните положителни сигнали Комисията насърчава политическите сили в Албания да възстановят и поддържат политическия диалог на равнище, което дава възможност на основните демократични институции да функционират и да се осъществят реформи от съществено значение.СЪРБИЯ: потенциален кандидат за членство — кандидатурата беше представена през 2009 г. Комисията представи днес становището си относно кандидатурата на Сърбия за членство. Въз основа на констатациите си тя препоръчва на Съвета да даде на Сърбия статут на кандидат за членство. Комисията определи също така един основен приоритет, който страната трябва да изпълни, за да започне преговори за присъединяване.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА: потенциален кандидат за членство — няма подадена кандидатура за членство в ЕС; след парламентарните избори през 2010 г. страната все още не е сформирала правителство на държавно равнище, а липсата на обща визия на политическите лидери за посоката на развитие на Босна и Херцеговина продължава да спира основни реформи, свързани с ЕС.

КОСОВО: потенциален кандидат за членство — различните позиции във връзка със статута на Косово продължават да възпрепятстват установяването на договорни отношения между ЕС и Косово. ЕС подкрепя усилията на Косово за осъществяване на европейската перспектива.

За повече информация:

Подробности за констатациите и препоръките за всяка държава можете да намерите в следните документи:

Албания MEMO/11/686

Босна и Херцеговина MEMO/11/687

Хърватия MEMO/11/688

Бивша югославска република Македония MEMO/11/689

Исландия MEMO/11/690

Косово* MEMO/11/691

Черна гора MEMO/11/692

Сърбия MEMO/11/693

Турция MEMO/11/694Повече информация за пакета от документи относно разширяването можете да намерите на:

http://ec.europa.eu/enlargement/press_corner/key-documents/reports_oct_2011_bg.htm

За контакти:

Peter Stano (+32 2 295 74 84)Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)1 Съгласно Резолюция 1244/1999 на Съвета за сигурност на ООН.

IP/11/1182

Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница