Факултет “артилерия, пво и кис” катедра “комуникационна техника и технологии”страница1/4
Дата14.03.2023
Размер240 Kb.
#116902
ТипЛитература
  1   2   3   4
TEMA 4 2

Н АЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ

“ВАСИЛ ЛЕВСКИ”


===================================
ФАКУЛТЕТ “АРТИЛЕРИЯ, ПВО и КИС”


КАТЕДРА “КОМУНИКАЦИОННА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”


УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА

"Сигнали и системи"

включена в учебен план


ТЕМА 4: ОСНОВНИ СВЕДЕНИЯ ОТ ТЕОРИЯТА НА ОПТИМАЛНОТО ПРИЕМАНЕ


ЗАНЯТИЕ 2: Критерии за оптимално откриване и различаване на сигналите
РАЗРАБОТИЛ:
гл. ас. инж. /Кулев/

гр. Шумен


УТВЪРЖДАВАМ:
НАЧАЛНИК НА КАТЕДРА “КТТ”
...............................................................

П Л А Н


за изнасяне на лекция
ТЕМА 4: ОСНОВНИ СВЕДЕНИЯ ОТ ТЕОРИЯТА НА ОПТИМАЛНОТО ПРИЕМАНЕ
ЗАНЯТИЕ 2: Критерии за оптимално откриване и различаване на сигналите
Учебни цели:
1. Обучаемите да се запознаят с основните критерии за оптимално откриване и различаване на сигналите.
2. Развиване на способността на обучаемите да мислят абстрактно и самостоятелно.
УЧЕБНИ ВЪПРОСИ:
Увод. - ... мин

  1. Постановка на задачите за откриване и различаване на сигналите. - ... мин

  2. Същност на критериите на минималния среден риск, на идеалния и последователния наблюдатели и на Нейман – Пирсон. - ... мин

Заключителна част - ... мин
МЕТОД: лекция
МЯСТО: кабинет
ВРЕМЕ: 2 учебни часа
МАТЕРИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ: лекция, шраибпроектор, принтони
ЛИТЕРАТУРА:
1. Баскаков С. И. Радиотехнические цепы и сигналы, Высшая школа – М.:1983. – 536с.
2. Самойло К.А. Радиотехнические цепы и сигналы, Радио и связь – М.:1982. – 528с.
3. Сиберт У. М. Цепы, сигналы, системы (Пер. с англ.), Мир – М.:1988. – т.1 и т.2.
4. Опенхайм А. В., Уилски А. С., Йънг Я. Т., Сигнали и системи, Техника – С.:1993г. – 662 с.
5. Тодоров Т., Панайотов П. Теоретични основи на радиотехниката, част 1, Военно издателство-С.:1982г. – 344 с.

Лекцията е обсъдена и приета на катедрен съвет в катедра “КТТ” с протокол № .....


Разработил:


Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница