„Изпълнение на смр на обект Благоустрояване и паркоустрояване на зони за отдих" в упи II, кв. 60Б, по плана на жк."Меден Рудник", гр. Бургас"Дата01.02.2018
Размер42.6 Kb.
#53041


О Б Щ И Н А Б У Р Г А С

гр. Бургас, ул. „Александровска” № 26, тел. 056 840915; 840916; 840917; 840918

93-ОП-115( 2)/13.10.2014г.
В отговор на запитване във връзка с обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР на обект Благоустрояване и паркоустрояване на зони за отдих" в УПИ II, кв.60Б, по плана на жк."Меден Рудник", гр. Бургас“.

Ви предоставяме следните разяснения:


ВЪПРОС 1: В количествената сметка на обекта, в част: „Вертикална планировка и конструкции" II поз. №12 е записано „Направа на дилатационна фуга по конструктивен детайл в бетонова настилка с делител от бмм стиропор и 4бр. поц. дюбели". В проекта липсва този конструктивен детайл. Ще ни бъде ли предоставен този детайл и по какъв начин?

ОТГОВОР 1:

В количествената сметка е допусната техническа грешка, като е записано дилатационната фуга да бъде по детайл. Възложителят не разполага с детайл.


ВЪПРОС 2: В количествената сметка на обекта, в част: „Направа на ролер-писта с основа, асфалтиране, разчертаване" по поз. № 5 - „Доставка и монтаж на парапет при „РОЛЕР-ПИСТА" липсва детайл в проекта. Ще ни бъде ли предоставен този детайл и по какъв начин?

ОТГОВОР 2:

В количествената сметка не е записано парапета да бъде изработен по детайл. Възложителят не разполага с детайл.


ВЪПРОС 3: В количествената сметка на обекта, в част: „Архитектурна" зона за отдих УПИ IV, кв.606 по плана на зона „Г", ж.к. Меден рудник" по поз. № 1 - „Доставка и монтаж на прегради за МПС тип „Механична бариера" със заключване" липсва детайл в проекта. Ще ни бъде ли предоставен този детайл и по какъв начин?

ОТГОВОР 3:

В количествената сметка не е записано преградата за МПС тип „Механична бариера" със заключване" да бъде доставена и монтирана по детайл. Възложителят не разполага с детайл.


ВЪПРОС 4: В количествената сметка на обекта, в част: „Архитектурна" зона за отдих УПИ IV, кв.606 по плана на зона „Г", ж.к. Меден рудник" по поз. № 3 е записано „Доставка и монтаж на модули за пикник - комплект маса със пейки и покрив но детайл". В проекта липсва този детайл. Ще ни бъде ли предоставен този детайл и по какъв начин?

ОТГОВОР 4:

В количествената сметка е допусната техническа грешка, като е записано модулите за пикник - комплект маса със пейки и покрив да бъдат по детайл. Възложителят не разполага с детайл.


ВЪПРОС 5: В количествената сметка на обекта, в част: „Архитектурна" зона за отдих УПИ IV, кв.606 по плана на зона „Г", ж.к. Меден рудник" по поз. № 5 е записано „Доставка и монтаж на питейна фонтанка по детайл „зони за отдих Меден рудник". В проекта липсва този детайл. Ще ни бъде ли предоставен този детайл и по какъв начин?

ОТГОВОР 5:

В количествената сметка е допусната техническа грешка, като е записано питейната фонтанка да бъде по детайл. Възложителят не разполага с детайл.


ВЪПРОС 6: В количествената сметка на обекта, в част: „Архитектурна" зона за отдих УПИ IV, кв.606 по плана на зона „Г", ж.к. Меден рудник" по поз. № 7 - „Доставка и монтаж на будка 2/2,5 за управление, пулт за осветление и видеоноблюдение" липсва детайл в проекта. Ще ни бъде ли предоставен този детайл и по какъв начин?

ОТГОВОР 6:

В количествената сметка не се изисква (не е записано) будката да бъде по детайл. Възложителят не разполага с детайл.


ВЪПРОС 7: В проекта ни е предоставен детайл на беседка тип „ИНДИАНСКА КОЛИБА", която е в част: „Архитектурна" на количествената сметка. В Подобект: Площадка за игра на открито 3-12г. по поз. №23 е записано „Доставка и монтаж на беседка по детайл или еквивалент" Моля за уточнение тази беседка тип „ИНДИАНСКА КОЛИБА" ли е или ще ни бъде предоставен друг детайл за беседката?

ОТГОВОР 7:

Участниците да се съобразят с предоставения детайл на беседка тип „ИНДИАНСКА КОЛИБА", която е в част: „Архитектурна" на количествената сметка.


ВЪПРОС 8: В количествената сметка на обекта, в Подобект: Площадка за игра на открито 3-12г., по поз. №24 е записано „Доставка и монтаж на ограда с минимална височина 1м, включително 2бр. двойна врата със заключване в контрастен цвят, пана по детайл или еквивалент". В проекта липсва този детайл. Ще ни бъде ли предоставен този детайл и по какъв начин?

ОТГОВОР 8:

В количествената сметка е допусната техническа грешка. Възложителят не разполага с детайл.


ВЪПРОС 9: В количествената сметка на обекта, в Подобект: Мултифункционална спортна площадка, по поз. №10 е записано „Направа на дилатационна фуга по детайл в бетонова настилка". В проекта липсва този детайл. Ще ни бъде ли предоставен този детайл и по какъв начин?

ОТГОВОР 9:

В количествената сметка е допусната техническа грешка. Възложителят не разполага с детайл.


ВЪПРОС 10: В количествената сметка на обекта, в Подобект: Мултифункционална спортна площадка, по поз. №17 - „Доставка и монтаж на ограда от метални колове чрез анкериране (Н=4м), вкл. доставка и монтаж на поцинкована оградна мрежа с Н=2м - ф2,2 и отвор 50x50 мм" липсва детайл в проекта. Ще ни бъде ли предоставен този детайл и по какъв начин?

ОТГОВОР 10:

В количествената сметка не се изисква (не е записано) доставяните ограда от метални колове и поцинкована оградна мрежа да бъдат по детайл. Възложителят не разполага с детайл.


ВЪПРОС 11: В количествената сметка на обекта, в Подобект: Мултифункционална спортна площадка, по поз. №23 - „Изработка и монтаж на места за сядане - в един ред, бетонова конструкция и дървени шлайфани и импрегнирани плоскости по детайл, вкл. Г- профил" количеството е 1м. В „Чертеж 2 - функционално зопиране" местата за сядане са показани почти по-цялата дължината на мултифункционалната спортна площадка. Моля за уточнение, това техническа грешка ли е и ако да, моля да посочите действителната дължина на местата на сядане?

ОТГОВОР 11:

Дължината на местата за сядане е съгласно „Чертеж 2 - функционално зопиране". Количеството е един брой, съгласно предоставения на участниците детайл.
Д-р ЛОРИС МАНУЕЛЯН (п.п)

Заместник кмет

Съгласно заповед за заместване 2700/08.10.2014 г.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница