Йоан кръстител превръщане на кривите пътеки в достъпни пътищаДата10.04.2018
Размер104.24 Kb.
#66406
ЙОАН КРЪСТИТЕЛ -- ПРЕВРЪЩАНЕ НА КРИВИТЕ ПЪТЕКИ В ДОСТЪПНИ ПЪТИЩА

(Лука 3:4-6; Исая 40:3-5; 42:16; 45:2)
Човек, който иска да направи път през джунглата или път през пустинята, трябва да е готов да поеме някои рискове. Има опасност някое упорито, добре вкоренено дърво да падне върху него, да повреди машините му или дори да го убие.

Такава беше участта на Йоан Кръстител. Добре “вкоренените” и закоравени свещеници, фарисеи, книжници и други религиозни величия му създадоха много трудности. Но войниците, бирниците, иродианите и блудниците бяха докоснати от огненото послание на Йоан.

В крайна сметка, едно от упоритите дървета падна върху него - Ирод го уби. Но до момента, в който това се случи, Йоан беше превърнал кривите пътеки в достъпни пътища, той беше свършил с подготовката на пътя за Господа. Пътят беше изчистен, за да дойде Месията и да изпълни служението си.

Пророк Илия имаше подобна съдба. Той беше самотен глас в дните на национално вероотстъпничество. Докато почистваше храстите и настилаше магистралата на светостта, едно упорито дърво в джунглата, Езавел, унищожи неговата самоувереност и Илия избяга за живота си (3 Царе 19:1-14).


СИЛА за ОСНОВНО ПРОЧИСТВАНЕ

(Лука 3:5,7; Исая 40:4; 42:16; 45:2; Еремия 4:3; Матей 13:7,22; 3:7; 12:34; 14:3-11; Филипяни 2:15)
Преди да може да започнем изграждането на магистрала, всички пречки трябва да бъдат отстранени от пътя - планините трябва да бъдат изравнени, долините - запълнени, упоритите дървета - изкоренени, ненужните отпадъци - извозени далеч. Така е и в духовния свят (Лука 3:5; Исая 40:4; 42:16; 45:2).

Йоан Кръстител разбираше от работата си. Той разбираше много добре принципите за постигане на успех. Той беше роден всред "рожби на ехидна", "опако и извратено поколение" (Матей 3:7; 12:34; Лука 3:7; Филипяни 2:15). Той знаеше, че нищо съществено не може да се постигне, без първо да се прочисти “джунглата”. Той се сблъска с лицемерните фарисеи, с жестоките и подкупни войници, със своеволните и корумпирани бирници, с безнравствените и извратени блудници и с неморалните и безотговорни религиозни водачи (Лука 3:3-14; Матей 3:3-10).
Първата му работа беше да очисти невярващите от объркването и той изпълни задачата си без колебание.

Ние не трябва да сеем между тръните. Ние трябва първо да изчистим плевелите, преди да засеем, иначе няма да дочакаме реколта. Само един глупав земеделец няма да почисти джунглата или плевелите преди да започне да сее. Ние първо трябва да разорем целините си (Еремия 4:3; Матей 13:7,22).

Няма смисъл да превързваме раната, ако първо не отстраним горния й слой и не я дезинфекцираме.

Каква е джунглата в твоя живот и в твоите обстоятелства? Джунгла на неморалност, лъжа, неверие, мързел, липса на фокус или нещо друго? Стани и я почисти!

СМЕЛОСТ за ОГНЕНО ПОСЛАНИЕ

(Матей 3:3-10; 14:3-11; Лука 3:3-14; Еремия 23:28-29; 5:14; Исая 51:1; Евреи 4:12; Деяния 2:37)
Йоан беше призован от Бога пророк – предтеча на Христос. Оръдието, с което си служеше, за да прочисти джунглата и да очисти невярващите от объркването, беше словото. Той имаше огнени послания за покаяние към всички – както към обикновените хора, така и към водачите на народа. Той говори за специфичните греховете във всяка прослойка на обществото: проституцията измежду народа, прелюбодействата сред водачите, потисничеството и корупцията сред военните, изнудването сред бирниците, лицемерието в религиозната сфера. Никой не беше пощаден от бича на Йоановото послание. Той нарече нещата с истинските им имена. Той не ги обобщи и не ги замаза. Той беше директен и откровен. Той имаше дързостта да нарече някои “рожби ехиднини”. Той се опълчи на цар Ирод като му показа греха му (Матей 3:3-10; 14:3-11; Лука 3:3-14).

Божието слово винаги е било инструмент за очистване на невярващите от объркването им във всяко едно поколение. То е огън, който изгаря плявата, чук, който строшава каменните сърца на парчета, брадва, която отсича дърветата от корен, двуостър нож, който пронизва сърцето (Еремия 23:28,29; 05:14; Исая 51 : 1; Евреи 4:12; Деяния 2:37).


СЛУЖЕНИЕ и ОБЕЗАТЕЛНО ПОСВЕЩЕНИЕ

(Лука 1:16,17,76-79; 3:2-14; Матей 3:3; Марк 1:2-5; Йоан 3:28-36; 1:15-37; Исая 40:4-5; 42 : 16; 45:2)
Не изчистването на гората е нашата цел, а изграждането на магистралата. Йоан трябваше да очисти невярващите от объркването, но той беше фокусиран върху служението си. Той знаеше, че изчистването на джунглата е средство, а не цел. Мисията на живота му беше ясно очертана и Йоан беше фокусиран и ангажиран с нея:

(1) Да подготви пътя за Господа (Лука 1:17,76; 3:4,5; Матей 03:03; Марк 1:2-5; Йоан 3:28).

(2) Да даде на Божиите хора знанието за спасение чрез прощаване на греховете им (Лука 1:16-17,77; 3:3,6-14; Марк 1:4,5; Матей 3:2,6-10 ).

(3) Да даде светлина на тия, които седят в мрак и в мрачна сянка (Лука 1:79).

(4) Да упъти нозете ни в пътя на мира (Лука 1:79).

(5) Да разкрие Месия на Израел, в частност, и на света като цяло (Лука 3:15-18; Йоан 1:15-37; 3:28-36; Матей 3:11-17; Марк 1:7).


До самия край на неговото служение, Йоан беше фокусиран върху мисията на Отца и всичко, което направи, беше за по-нататъшното изпълнение на целите на неговото служение.


СЛАВНО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ на ПОРЪЧЕНИЕТО

(Лука 3:3-14; 1:16,17,77-79; Йоан 1:29,31-36; Марк 1:2-8; Матей 3:2-10; 11:11; Исая 40:4-5 ; 42:16; 45:2)
Йоан осъществи целите на служенинето си. До момента, в който Ирод го обезглави, работата на живота му вече беше приключена. Той беше подготвил пътя за Господа. По времето, когато Христос дойде, проповядвайки посланието за покаяние и вяра (Марк 1:15), посланието на Йоан вече беше подготвило терена. Имаше вече магистрала за покаяние, изградена Йоановото послание (Матей 3:3-5, Лука 3:5-14).

Той вече беше разкрил Месията на света (Йоан 1:29,31-36). Той обърна мнозина към Бога (Лука 1:16,77; 3:3-14; Матей 3:2-10).По всички стандарти, Йоан Кръстител успя, защото той изпълни Божия призив за живота си. Той осъществи целите на живота си, макар че обстоятелствата бяха трудни и времената - отстъпнически.

Дори Христос заяви, че Йоан Кръстител е необикновен пророк, пророк от особен вид (Матей 11:11).


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница