Катедра "Икономика и управление на строителството"страница1/48
Дата28.02.2022
Размер1.04 Mb.
#113379
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48
teritorialno-ustroiistvena-harakteristika-na-sofiya-grad (1)
Свързани:
Реферат, Есе - Професионална етикаИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
Катедра “Икономика и управление на строителството”
Учебна дисциплина “ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО”
Разработил:


Научен ръководител:

Мая М. Андреева

Доц. д-р Константин Савов Калинков

Студент No: 9902, Албумен No: 76667


Разработил:

Научен консултант:

Деси Г. Петкова

Гл. ас. д-р инж. Атанас Марков Сяров

Студент No: 8578, Албумен No: 77536


СЪДЪРЖАНИЕ:
УВОД
1. ПРИРОДО – ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
1.1. ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ
1.2. КЛИМАТ
1.3. РЕЛЕФ
1.4. ВОДИ
1.5. ПОЧВИ, РАСТИТЕЛНОСТ И ЖИВОТИНСКИ СВЯТ
1.5.1. Почви.
1.5.2. Растителна покривка.
1.5.3. Животински свят.
1.5.4. Защитени природни обекти.
1.6. ПРОБЛЕМИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
1.6.1. Състояние на атмосферния въздух
1.6.2. Състояние на водите.
1.6.3. Състояние на почвите и антропогенни изменения в релефа.
1.6.4. Твърдите битови отпадъци
2. ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ
2.1. инвестиционна привлекателност на територията
2.1.1. Чуждестранни инвестиции
2.1.2.Софиянци с два пъти по-висок БВП от средния за страната
2.1.3. Брутна добавена стойност (БДС)
2.1.4. Средната Средна заплата в София
2.1.5. Икономически и финансови механизми за подпомагане на регионалното развитие
2.2. ПРОМИШЛЕНОСТ И ТЕРИТОРИАЛНО РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ОБЕКТИ
2.3. СТРОИТЕЛСТВО
2.3.1БВП на строителния сектор е 7%
2.4. ЗАЕТОСТ И БЕЗРАБОТИЦА
2.4.1. Трудов пазар – относително ниска безработица, но и сравнително ниско заплащане
2.4.2. Развитие на човешките ресурси
2.4.3.Факти и проблеми.
3. СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
3.1. Развитие на зоните за обитаване
3.2. ОБРАЗОВАНИЕ
3.2.1. Основните приоритети на образованието
3.2.2. Проблемите на образователната система
3.3. КУЛТУРА


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница