Катедра "Икономика и управление на строителството"страница9/48
Дата28.02.2022
Размер1.04 Mb.
#113379
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   48
teritorialno-ustroiistvena-harakteristika-na-sofiya-grad (1)
Свързани:
Реферат, Есе - Професионална етика
2. ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ

През целия период на своето съществуване като столица на България, София е била най-динамично развиващата се българска територия. Този факт има своето икономическо, политическо и социално обяснение. Изключително важното място на област София в национален и регионален план с оглед въздействието й върху цялостния социално-икономически растеж на страната е причината тя да бъде определена като “район на растеж” съгласно новия Закон за регионалното развитие. Според възприетото определение “районите за растеж”, това е община или компактна група от общини, характеризиращи се с развити икономически и социални функции, избрани като обект за специални въздействия с оглед на потенциали, които те имат за реализиране на ускорен и устойчив растеж в общонационален план. Изпълнението на функциите на мотор на социално-икономическото развитие на страната е свързано със засилване на нейното развитие в посока на функции, свързани с високите технологии, пазарната инфраструктура, развитието на експортно-ориентирани производства, обслужващи дейности с международно, регионално значение.2.1. инвестиционна привлекателност на територията

Цялостната макроикономическа обстановка в страната през последните години на преход към пазарна икономика и настъпилата голяма криза в края на 1996 год. оказаха сериозно негативно влияние върху развитието на инвестиционните процеси като цяло, респ. и върху размера на насочените към страната ни чуждестранни инвестиции, което от своя страна оказва пряко влияние върху капиталовата адекватност на столичната икономика.


Анализът на данните показва, че последните няколко години вече се наблюдава постепенно нарастване на интереса на чуждестранните инвеститори към столичната икономика, резултат от започнатите радикални структурни промени. Очевидно е, че ако през следващите една-две години започналата стабилизация премине в реален икономически растеж, това може да се окаже изключително голям стимул за рязко увеличение на инвестиционната активност, вкл. и за привличане на много по-големи по размери чуждестранни инвестиции.

2.1.1. ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ


Привлечените във всички отрасли на столичната икономика чуждестранни инвестиции са в размер на 582 992 хил. долара и представляват 42 на сто от общата стойност на чуждестранните инвестиции в цялата страна.
Анализът на отрасловата структура на чуждестранните инвестиции в столичния град показва, че най-голям интерес от страна на чуждестранните инвеститори е проявен към отраслите "търговия" с инвестирани 31 на сто от общите за града; "финанси" - 23 на сто и "услуги" - 13 на сто.
Отрасловата структура на чуждестранните инвестиции

Най-големите инвеститори на територията на София са: Германия с 163 млн. щ. долара и относителен дял 28 на сто; ЕБВР - 54 млн. щ. долара и 9 на сто; Република Корея - 46 млн. щ. долара и 8 на сто; Холандия - 41 млн.щ. долара и 7 на сто; Великобритания и САЩ с по 39 млн.щ. долара и с по около 6,5 на сто. Следват страни като Гърция с 36 млн. щ. долара, Австрия с 30 млн.щ. долара, Русия с 18 млн.щ. долара; Швейцария с 16 млн. щ. долара; Турция, Кипър, Люксембург, Бахамските острови и др.
София е основен притегателен център за чуждите инвеститори у нас. За периода 1992 – 2004 г. повече от половината от ПЧИ (около 56%) в България са насочени към София, като за периода 2002 – 2004 г. техният дял достига почти две трети от общата им стойност за страната (около 64%). Покачващият се дял на ПЧИ в София е основен фактор за устойчивото и ускорено развитие на местната икономика, но също така и индикатор за високия интерес на международните компании да инвестират в региона. Очакванията са потокът на неприватизационни чуждестранни инвестиции в града да нараства през следващите години, мотивирани от предстоящото пълноправно членство на страната в Европейски съюз и предлаганите висока сигурност и възвръщаемост.


На фона на изключително ниската инвестиционна активност в страната в икономиката на град София се влагат над една четвърт от разходите за ДМА, което е свидетелство за по-добрите възможности, които тя получава за развитие и обновяване на своята фондова и производствена структура. Най-висок спрямо общия размер на инвестициите в страната е делът на вложените средства за развитие на търговията, транспорта и съобщенията, което е функция от структуроопределящата роля на тези отрасли в национален план.


Катализатор на развитието и преструктуриране на икономиката на областта са чуждестранните инвестиции. За тях област София и гр.София са най-привлекателната територия. За периода от 1990г. до 2002г. областта е акумулирала около 50% от общите инвестиции в страната. През 1998г. техният размер е 1 505,9 млн. лв., а през 2002г. те са 3 551,6 млн. лв. , т.е. нарастването е повече от 2 пъти. Усилията за запазване на тази тенденция трябва да се насочат към създаване на още по-привлекателни условия за инвестиране. Във връзка с това, е необходимо да се посочат условията, които чуждестранните инвеститори търсят, за да се насочат към определена територия. Йерархизирани, те са следните:

 • Лесен достъп до пазари

 • Наличие на квалифицирана работна сила

 • Качествена телекомуникационна инфраструктура

 • Цена на работната сила

 • Инвестиционен климат, създаден от управлението за бизнес чрез такси и наличие на финансови поощрения (облекчения)

 • Цена на офис пространствата

 • Наличност на офис пространства

 • Лесно придвижване извън и в града

 • Езиците, които се говорят

 • Качествата на живот на работещите

 • Липса на замърсяване на околната среда


Сподели с приятели:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   48
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница