Кфн потвърди проспект на бакб за допускане до търговия на регулиран пазар на шестата по ред емисия ипотечни облигации на Банката. Както вече беше оповестено, емисията беше издадена на 29. 07. 2008гДата14.02.2017
Размер5.49 Kb.
#14953
КФН потвърди проспект на БАКБ за допускане до търговия на регулиран пазар на шестата по ред емисия ипотечни облигации на Банката. Както вече беше оповестено, емисията беше издадена на 29.07.2008г. Емисията е в размер на 35 000 000 евро, разпределени в 3 500 броя обикновени обезпечени облигации с номинална и емисионна стойност от 10 000 евро всяка, с фиксиран лихвен процент от 7.25 % на годишна база и лихвени плащания на всеки 6 месеца. Срокът на облигационният заем е 36 месеца, считано от 29.07.2008 г. Предстои емисията да бъде допусната за търговия на БФБ-София АД.
FSC approves the prospectus for listing the sixth BACB mortgage bond for trading at the BSE. The EUR 35 million bond issue was placed on July 29, 2008 as announced previously. The face value and the issue price for each bond unit is EUR 10,000 with the entire bond issue consisting of 3 500 units. The coupon is fixed at 7.25p.a. and is payable in every 6 months. The bond matures in 36 months after the initial placement on July 29, 2008
Каталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница