Киселинен дъждДата08.02.2024
Размер255.34 Kb.
#120251
киселинен дъжд

Киселинен дъжд

Ванеса Спасова

Грейс Асенова

Съдържание

  • Какво е киселинният дъжд?
  • Причина за получаването му
  • Въздействие върху околната среда и природата
  • Предпазване от възможните щети
  • Край

Какво е киселинният дъжд?

Киселинен дъжд е дъжд или друг вид валеж, който е необичайно киселинен, вследствие завишени нива на киселинността (pH). Често има вредно въздействие върху растенията, морската фауна и инфраструктурата. Киселинният дъжд се причинява от емисии на серен диоксид и азотен оксид, които реагират с водните молекули в атмосферата, образувайки киселини.

Причина за получаването му

В атмосферата сярата е под формата на съединения – сероводород, серен диоксид, серен триоксид. В нея този газ се разтваря във водните капчици, намиращи се в облаците и мъглата, като образува сярна киселина. Така се получават киселинните дъждове. Азотните оксиди са съставна част на димните газове на колите и автомобилните газове. По същия начин, когато реагират с водните пари на облаците, образуват азотна и азотиста киселина, които от своя страна са други компоненти на дъждовете.

Въздействие върху околната среда и природата

Разрушителният ефект е обезлистена и мъртва гора, особено в районите, където работят ТЕЦ-ове или тежки машиностроителни предприятия.

Серният диоксид действа и пряко на растенията, като преминава през листната обвивка и различните отвори по нея. Той се разтваря в жизнените сокове, като ги окислява, образувайки серниста киселина, действаща вредно на живата материя.

Първоначално серният диоксид поврежда клетките на т. нар. гъбест паренхим, а след това палисадната тъкан под него. Листата губят влагата си, губят хлорофила си,изсъхват и умират. В малки количества растенията се справят със серния диоксид като го приемат.

Първоначално серният диоксид поврежда клетките на т. нар. гъбест паренхим, а след това палисадната тъкан под него. Листата губят влагата си, губят хлорофила си,изсъхват и умират. В малки количества растенията се справят със серния диоксид като го приемат.

Съществува обаче граница, до която растенията могат да понасят серен диоксид и тя зависи от вида на растението и условията.

Предпазване от възможните щети

Единственият начин за борба с киселинните дъждове е чрез ограничаване на освобождаването на замърсителите, които го причиняват.

Това означава изгаряне на по-малко изкопаеми горива и определяне на стандарти за качеството на въздуха. Изкопаемите горива не са вечни. Ще достигнем момент, в който тях няма да ги има. Защо не започнем промяната по-рано и не си спестим ненужните грижи и безразсъдното унищожение на природата.

Благодаря за вниманиетоСподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница