Ключ с верните отговори задачи от до 30Дата15.10.2018
Размер80 Kb.
#87690
Вариант 1

КЛЮЧ С ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ

Задачи от 1. до 30.


ВъпросВерен отговор

Брой точки


1.

В

1

2.

Б

1

3.

Г

1

4.

А

1

5.

Г

1

6.

В

1

7.

В

1

8.

В

1

9.

Г

1

10.

А

1

11.

Б

1

12.

Б

1

13.

А

1

14.

Г

1

15.

А

1

16.

Г

1

17.

В

1

18.

В

1

19.

А

1

20.

Б

1

21.

А

1

22.

Б

1

23.

Г

1

24.

В

1

25.

Б

1

26.

Г

1

27.

Г

1

28.

Б

1

29.

А

1

30.

А

1


Задача 31 – 2 точки

Екзистенциализъм


Задача 32. – 4 точки

А) – съжденията са подпротивни

Б) – второто съждение – „Някои математици са професионални учени” - е истинно
Задача 33. – 4 точки

Напр. Идеите са идеални същности, истинско битие и образец на сетивните неща, които са несполучливи техни копия.Допустими са и други отговори
Задача 34. – 6 точки

  1. Ново време

  2. Античност

  3. Средновековие

Характерни признаци:

За Новото време – прогрес, наука, разум, опит и др.

За Античността – хармония, съзерцание, философия, демокрация и др.

За Средновековието – Бог, вяра, спасение, вечност и др.Допустими са и други отговори
Задача 35. - 3 точки

Ползата от философията


Задача 36. – 4 точки

Напр. Философията е необходима на хората, защото е над утилитарността и се занимава с вечните цели на живота.Допустими са и други отговори
Задача 37. – 6 точки

Напр. Средствата осигуряват непосредственото времево оцеляване на човека – от храната до техническите изобретения. Цели сами по себе си са чистото познание, природата на нещата и на ума, човекът сам по себе си и Бог. Целите са свързани с ценности над времето и си струва да бъдат познати заради самите тях.Допустими са и други отговори
Задача 38. - 6 точки

Напр. Философията е свързана със самостоятелното и чистото знание извън утилитарността и с това показва ценността на мисленето - „Философът в обществото свидетелства за върховното достойнство на мисълта”.

Философията изважда човека от тесните времеви рамки на живота и го отнася към вечните фундаменти.

Допустими са и други отговори

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ФИЛОСОФСКО ЕСЕ (35 точки)

1. Ниво на разпознаване на философската проблематика (философските проблеми),

заложена/и във фрагмента – до 5 точки;2. Ниво на философска осмисленост и интерпретация на проблемите – до 10 точки;

3. Ниво на употреба и владеене на логическия и понятиен инструментариум при

формулиране на позиция и излагане на аргументация в нейна подкрепа – до 10

точки;

4. Степен на самостоятелност при тълкуването на проблема във фрагмента – до 7

точки;


5. Ниво на езикова и стилистична култура – до 3 точки


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница