Кмет : 0915/8-20-11; Секретар: 0915/822-116; факсДата31.03.2018
Размер38.72 Kb.
#63693
ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА
3200 Бяла Слатина, ул. “Климент Охридски68; Оп. дежурен: 0915/8-26-55

Кмет : 0915/8-20-11; Секретар: 0915/822-116; факс: 0915/8-29-14

e-mail: bslatina@mail.bg; www.byala-slatina.com

ЗАПОВЕД
№ 481/08.10.2014г.


На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси, относно задължението на кмета на общината за определяне границите на районите и видът на предлаганите услуги в съответния район, както и честотата на сметоизвозванеОПРЕДЕЛЯМ
ОП ”Чистота и строителство” да организира услугите по чл.62 от Закона за местните данъци и такси за 2015г. в границите на районите както следва: 1. За гр.Бяла Слатина:

  • I–ви район, в който се извършва събирането, извозването и обезвреждането в депа или в други съоръжения на битовите отпадъци, както и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, включващ прилежащите имоти на: ул.”Акация” – без нечетните номера от №93 до края, ул.”Ал.Стамболийски”, ул.”Алеко Константинов”, ул.”Арда”, ул.”Баба Тонка”, ул.”Бачо Киро”-без нечетните от №7 до края, ул.”Булаир”, ул.”Васил Левски”, ул.”В.Петлешков”, ул.”Водотечна”, ул.”Г.Бенковски”, ул.”Г.С.Раковски”, ул.”Г.Петков”, ул.”Гимназиална”, ул.”д-р Петър Берон”, ул.”Дим.Благоев”, ул.”Дунав”, ул.”Елин Пелин”, ЖК”Сребреня”, ЖК”Калоян”, ул.”Захари Стоянов”, ул.”Здравец”, ул.”Златия”, ул.”Иван Вазов”, ул.”Искър”, ул.”Ив.Съйнов”, ул.”Иван Шишман”, ул.”Кольо Черкеза”, кв.”88” , ул.”Китка”, ул.”Климент Охридски”, ул.”Княз Дондуков”, ул.”Крайбрежна”, ул.”Ломска”, ул.”Любен Каравелов”, ул.”Любомир”, ул.”Марица”, ул.”Места”, ул.”Мир”, ул.”Н.Вапцаров”, ул.”Н.Хрелков”, ул.”Огоста”, ул.”Пазарище”, ул.”Панайот Волов”, ул.”Пирин”, ул.”П.Хитов”, ул.”Райна Княгиня”, ул.”Рила”, ул.”Родопи”, ул.”Росица”, ул.”Сердика”, ул.”Скът”, ул.”Сладница”, ул.”Солунска”, ул.”Средец”, ул.”Стара Планина”, ул.”Стефан Караджа”, ул.”Стр.Войвода”, ул.”Струга”, ул.Струма”, ул.”Сребрена”, ул.”Тимок”, ул.”Т.Каблешков”, ул.”Трънска”, ул.”Тунджа”, ул.”Търнавска”, ул.”Хаджи Димитър”, ул.”Хан Аспарух”, ул.”Хан Крум”, ул.”Христо Ботев”, ул.”Цар Асен”, ул.”Цар Ив.Шишман”, ул.”Цар Калоян”, ул.”Цар Симеон I-ви”, ул.”Янко Сакъзов” и ул.”Янтра”.
  • II-ри район, в който не се извършва събиране и извозване на битови отпадъци. Извършва се поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и поддържане депа и други съоръжения за битови отпадъци. Включва прилежащите имоти на: ул.”Акация” за нечетни номера от №93 до края, ул.”Бачо Киро” за нечетни номера от №7 до края, ул.”Градина”, ул.”Кирил и Методий”, ул.”Ком”, ул.”Латинка”, ул.”Мизия”, ул.”Одрин”, ул.”Съединение”.
  • III-ри район, който включва имотите, намиращи се в местността ”Лозята” ( баира, Миляков връх и Васильовски байр ), за които не следва да се събира такса, съгласно чл.71, т.1,т.2,т.3 от ЗМДТ – да не се извършват услуги по чл.62 от ЗМДТ.
 1. За всички села от Община Бяла Слатина – по един район, включващ всички квартали в околовръстният полигон, в които да се извършва събиране, извозване и обезвреждане в депа или в други съоръжения за битови отпадъци, както и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.
 1. Да се извършва събиране, извозване и обезвреждане в депа или в други съоръжения за битови отпадъци, както и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за имотите на всички фирми на територията на Община Бяла Слатина с изключение на:

 • ”Белпред” АД БУЛСТАТ - 106009014

 • ”Косаня” ЕООД БУЛСТАТ - 106506297

 • ”ВИК” ООД за помпени станции БУЛСТАТ – 816090199

 • ”Балканкар – Мизия” АД БУЛСТАТ – 106017477

 • ”Ромекскар ЕООД” БУЛСТАТ - 115030235

 • ”Пионер” АД БУЛСТАТ – 106021130

 • ”Напоителни системи” ЕАД БУЛСТАТ – 831160078

 • ”Сортови семена – Елит” ЕООД БУЛСТАТ – 831900450

 • ЕТ ”Върбака-2000” БУЛСТАТ – 106072986

 • ”Зърнени храни-Фарин” АД БУЛСТАТ – 124680844

 • ”Юлита-Б” ООД БУЛСТАТ – 106520891

 • ЕТ ”Нешо Миранов” – за имоти находящи се в гр.Бяла Слатина, ул.”Васил Левски” № 90 и в с.Попица БУЛСТАТ – 106023945

На гореизброените не се предоставя услугата ”сметосъбиране и сметоизвозване”. Да се предоставят само услугите ”поддържане чистотата на териториите за обществено ползване” и ”поддържане депа и други съоръжения за битови отпадъци” съгласно Наредба №5 на Община Бяла Слатина.
 1. Честота на сметоизвозването: За град Бяла Слатина – веднъж седмично. За селата от Община Бяла Слатина – два пъти месечно.

При наличие на единични случай, на не предоставяне на услугата ”сметосъбиране и сметоизвозване”, възлагам на директора на ОП”Чистота и строителство” гр.Бяла Слатина да вземе съответните законови мерки.


Настоящата заповед може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването пред ВрАС.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на адресатите си чрез поставяне на информационни табла в Община Бяла Слатина и в дирекция ”МДТ” и публикуване в официалният сайт на Общината.

Иво Цветков

Кмет на Община Бяла Слатина

Съгласувал:

Цветелина Андровска

Юрист

Изготвил:

Тихомир ТрифоновЗам.кмет на Община Бяла Слатина
Каталог: assets -> Ivan Petrov
Ivan Petrov -> Заседание на 28. 08. 2014 г. ( Четвъртък) от 14. 00 часа в заседателната зала на Общинския съвет при следния проект за дневен ред
Ivan Petrov -> Отчет за дейността на Общински съвет Бяла Слатина и неговите комисии за периода 11. 05. 2014 година до 10. 11. 2014 година
Ivan Petrov -> Климент Охридски
Ivan Petrov -> Община бяла слатина заповед
Ivan Petrov -> Общински план за действие за интегриране на ромите и гражданите
Ivan Petrov -> Проект bg 051 po 001 12-0060 c 0001 „ като в свой дом" Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница