Книга на масата. (наличност) There are two books on the table. Има две книги на масата. (наличност) I haveДата09.03.2017
Размер17.54 Kb.
#16460
ТипКнига

Total English Elementary Students’ Book

Unit 5

GRAMMAR REFERENCE

THERE IS / THERE ARE
There is/ There are се превежда като има, когато се говори не за притежание, а за наличност:
There is a book on the table. – Има (една)книга на масата. (наличност)

There are two books on the table. – Има две книги на масата. (наличност)
I have a book. – Аз имам една книга. (притежание)

He has a book. – Той има една книга. (притежание)
There is използваме, когато говорим за един предмет, а there are, когато говорим за повече предмети.
Отрицателните изречения се образуват, когато към there is/ there are прибавим not:
There is not a book on the table. (there isn’t)

There are not two books on the table. (there aren’t)
Въпросителните изречения се образуват с инверсия (разместване):
Is there a book on the table?

Are there two books on the table?
Обърнете специално внимание на словореда:


1 позиция

2 позиция

3 позиция

There is

There are

There isn’t

There aren’t

Is there

Are therea book

two bookson the table

HAVE GOT
Have – имам (+)


I have gotаз имам

You have got– ти имаш

He has gotтой има

She has gotтя има

It has gotто има

We have got – ние имаме

You have got – вие имате

They have got – те имат


Have – имам (-)


I haven’t got – аз нямам

You haven’t got – ти нямаш

He hasn’t gotтой няма

She hasn’t gotтя няма

It hasn’t gotто няма

We haven’t got – ние нямаме

You haven’t got – вие нямате

They haven’t got – те нямат


Have – имам (?)


Have I got? – Имам ли аз?

Have you got? – Имаш ли ти?

Has he got? – Има ли той?

Has she got? – Има ли тя?

Has it got? – Има ли то?

Have we got? – Имаме ли ние?

Have you got? – Имате ли вие?

Have they got? – Имат ли те?

I have a car = I have got a car = I’ve got a car

He has a car = He has got a car = He’s got a car

We don’t have a car = We have not got a car = We haven’t got a carDoes he have a car? = Has he got a car?

Page of

Teacher: Nellie Hubenova


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница