Книга на пророк михея глава 1Дата07.06.2017
Размер90.48 Kb.
ТипКнига
КНИГА НА ПРОРОК МИХЕЯ
ГЛАВА 1

1 Господното слово, което дойде към моресетеца Михей в дните на Юдовите царе Иотам, Ахаз, Езекия, което чу във видение за Самария и Ерусалим:

2 Слушайте, всички племена, и ти земьо, и всичко що има в тебе; И нека бъде Господ Иеова свидетел против вас, Господ из светия Си храм.

3 Защото, ето, Господ излиза от мястото Си, и като слезе ще стъпи на земните височини.

4 Планините ще се стопят под Него, и долините ще се разпукнат, като восък пред огъня, и като води, които се изливат низ стръмнина.

5 Поради нечестието на Якова е всичко това, и поради греховете на Израилевия дом. Кое е нечестието на Якова? Не е ли Самария? И кои са високите Юдови места? Не е ли Ерусалим?

6 Затова ще направя Самария като грамада камъни в нива, място за садене лозе; Ще изсипя камъните й в долината, и ще оголя основите й.

7 Всичките й ваяни идоли ще се изпотрошат, всичките дадени ней в заплата ще се изгорят в огън, да! Всичките й идоли ще погубя; Защото ги е събрала от заплата на блудство, и в заплата на блудство ще се върнат.

8 Затова ще ридая и ще плача, ще ходя съблечен и гол; Ще вия като чакалите, и жалея като камилоптиците.

9 Защото раната й е неизцелима, тъй като дойде и до Юда, стигна до портата на людете Ми, до Ерусалим.

10 Не възвестявайте това в Гет; никак не плачете; Във Вит-арфа се уваляй в праха.

11 Бягай жителко на Сафир срамно заголена; Жителката на Саанан не е излязла; Риданието на Вит-езил ще оттегли от вас своето покровителство.

12 Защото жителката на Марот горчиво ожида благото, понеже зло слезе от Господа до ерусалимската порта.

13 Впрегни бързия кон в колесницата, ти жителко на Лахис, която беше първа причина за грях на сионовата дъщеря, защото в тебе се намериха Израилевите нечестия.

14 Затова, ще дадеш прощални подаръци на Моресет-гет; Домовете на Ахзив ще излъжат Израилевите царе,

15 Още ще ти доведа едного, който ще те владее, о жителко на Мариса; Израилевата слава ще дойде и до Одолам.

16 Оплешивей и острижи главата си за милите си чада; Разшири плешивостта си като лешояд, защото отидоха от тебе в плен.
ГЛАВА 2

1 Горко на ония, които измислюват беззаконие и изхитруват зло на леглата си! Щом се съмне, те го извършват, защото е в силата на ръката им.

2 Пожелават ниви, и ги отнемат с насилие, - Къщи, и ги грабят; - Дори разграбват човека и къщата му, човека и наследството му.

3 Затова, така казва Господ: Ето, против тоя род аз измислювам зло, от което не ще можете да извадите вратовете си; Нито ще ходите горделиво, защото това време ще бъде зло.

4 В оня ден ще се състави поговорка против вас, и печално ще плачат, казвайки: Бидохме съвсем разграбени; Отчуждил е дела на людете ми; Как го отне от мене! На бунтовниците раздели нивите ни.

5 Затова, у тебе не ще има кой да размерва земята с въже чрез жребие в събранието Господно.

6 Вие, които пророкувате, не пророкувайте, казват те. Добре, те няма да пророкуват на такива; И техният извор никога няма да престане.

7 О ти, който се наричаш Якововия дом, смалил ли се е Духът Господен? Такива ли са делата Му? Думите Ми не правят ли добро на онзи, който постъпва справедливо?

8 Обаче, людете Ми отскоро се подигнаха като врагове; Смъквате мантията от облеклото на ония, които заминават безгрижно като хора, които се отвръщават от схватки.

9 Жените на людете Ми изтласквате от приятните им къщи; От чадата им отнемате за винаги славата Ми.

10 Станете та заминете, защото не е тука почивката ви, поради нечистотата, която погубва, да! Страшно погубва.

11 Ако някой вятърничав и измамлив човек лъже, като казва: Ще ти пророкувам за вино и спиртно питие, такъв става пророк на тия люде.

12 Непременно ще те събера цял, Якове; Непременно ще прибера останалите от Израиля; Ще ги туря заедно като овце в кошара, като стадо всред пасбището им; Голям шум ще направят поради множеството човеци.

13 Оня, който разбива, възлезе пред тях; Те разбиха и заминаха за портата, и излязоха през нея; Царят им замина пред тях, и Господ е на чело пред тях.


ГЛАВА 3

1 И рекох: Слушайте сега, първенци Яковови, и началници на Израилевия дом: Не трябва ли вие да знаете правосъдието, -

2 Вие, които мразите доброто и обичате злото, които одирате кожата от хората. И месото от костите им, -

3 Които изяждате месото на людете Ми, и дерете кожата от тях, - които трошите костите им, и ги насичате като за котел, и като месо за в гърнето?

4 Тогава ще извикат към Господа, но няма да ги послуша, дори ще скрие лицето Си от тях в онова време, както и те се обходиха зле в делата си.

5 Така казва Господ за пророците, които заблуждават людете Ми, - които, докато хапят със зъбите си, викат - Мир! Но, ако не тури някой нещо в устата им, обявяват война против него;

6 Затова ще ви бъде нощ, та да нямате видение, и ще ви бъде тъмно, та да не прокобявате, слънцето ще залезе за пророците, и денят ще се помрачи над тях.

7 Тогава гледачите ще се засрамят, и чародеите ще се смутят; Да! Те всички ще се покрият до горната си устна, защото няма отговор от Бога.

8 Но аз наистина съм пълен със сила, със съдба и с мощ чрез Духа Господен, за да изявя на Якова престъплението му, и на Израиля греха му.

9 Слушайте прочее това, първенци на Якововия дом, и началници на Израилевия дом, които се гнусите от правосъдие, и извръщате всяка правота, -

10 Които градите Сион с кръв, и Ерусалим с беззаконие, -

11 На които първенците съдят за подкупи, свещениците му учат за заплата, и пророците му чародействуват за пари, и пак се облягат на Господа и казват: Не е ли Господ всред нас? Никакво зло няма да ни сполети:

12 Затова, поради вас Сион ще се изоре като нива, Ерусалим ще стане грамади развалини, и хълмът на дома Господен като високи места на лес.
ГЛАВА 4

1 А в послешните дни хълмът на дома Господен ще се утвърди по-високо от всичките хълмове, и ще се издигне над бърдата, и племена ще се стекат на него.

2 И много народи ще отидат и ще рекат: Дойдете да възлезем на хълма Господен, в дома на Якововия Бог; Той ще ни научи на пътищата Си, и ние ще ходим в пътеките Му; Защото от Сион ще излезе поуката, и словото Господно от Ерусалим.

3 Бог ще съди между много племена, и ще решава между силни народи до далечни страни; И те ще изковат ножовете си на палечници, и копията си на сърпове; Народ против народ няма да дигне нож, нито ще се учат вече на война.

4 Но ще седят всеки под лозата си и под смоковницата си, без да има кой да ги плаши; Понеже устата на Господа на Силите изговориха това.

5 Защото всичките племена ходят всеки в името на своя Бог; А ние ще ходим в името на Господа нашия Бог до вечни векове.

6 В оня ден, казва Господ, ще събера куцата, и ще прибера изтласканата и оная, която съм наскърбил;

7 Ще направя куцата да оцелее, и отхвърлената надалеч да стане силен народ; И Господ ще царува над тях в хълма Сион от сега и до века.

8 И ти, крепост на стадото, укрепление на сионовата дъщеря, в тебе ще се върне предишната власт, да! Ще дойде царството на ерусалимската дъщеря.

9 А защо викаш със силен глас? Няма ли цар в тебе? Загинал ли е съветникът ти, та са те обзели болки като на раждаща жена?

10 Страдай и мъчи се, дъщерьо сионова, като раждаща жена; Защото сега ще излезеш из града, и ще живееш по поле, и ще отидеш до Вавилон: Там ще бъдеш избавена, там ще те изкупи Господ от ръката на неприятелите ти.

11 А сега са се събрали против тебе много народи, които казват: нека се омърси, и нека види окото ни желанието си върху Сиона.

12 Но тия не познават мислите на Господа, нито разбират Неговото намерение, че ги е събрал като снопе на гумно.

13 Стани та вършей, сионова дъщерьо, защото ще направя рога ти железен, и копитата ти ще направя медни, та ще смажеш много племена, чиито печалби ще обречеш на Иеова, и имота им на Господа на целия свят.


ГЛАВА 5

1 Събери се в полкове, ти господарко на полкове; Обсада се държи против нас; С тояга ще поразят съдията на Израиля в челюстта.

2 А ти, Витлеем Ефратов, макар и да си малък за да бъдеш между Юдовите родове, от тебе ще излезе за Мене Един, Който ще бъде владетел в Израиля, чийто произход е от начало, от вечността.

3 Затова, ще ги остави до времето когато раждащата ще роди; Тогава останалите от братята му ще се върнат с израилтяните.

4 И той ще стои и ще пасе стадото си чрез силата Господна, чрез великото име на Господа своя Бог; И те ще се настанят; Защото сега той ще бъде велик до краищата на земята.

5 И той ще бъде нашият Мир. Когато дойде асириецът в земята ни, и когато стъпи в палатите ни, тогава ще подигнем против него седем пастири, и осем начални човека,

6 които ще опустошат Асирийската земя с меч, и земята на Нимрода във входовете й; и той ще ни избави от асириеца когато дойде в земята ни, и когато стъпи вътре в границата ни.

7 И останалите от Якова ще бъдат всред много племена като роса от Господа, като леки дъждове на тревата, които не чакат човека, нито се бавят за човешките чада.

8 И останалите от Якова ще бъдат между народите, всред много племена, като лъв между горските животни, като млад лъв между стада овце, който като минава, тъпче и разкъсва, без да има кой да избавя.

9 Ръката ти ще се издигне над противниците ти, и ще се изтребят всичките ти неприятели.

10 В оня ден, казва Господ, ще изтребя конете ти отсред тебе, и ще погубя колесниците ти;

11 Ще изтребя и градовете на твоята земя, и ще съборя всичките ти крепости;

12 Ще изтребя чародеянията от ръката ти; И не ще имаш вече предвещатели;

13 Ще изтребя идолите ти и идолските ти стълпове отсред тебе, и не ще се кланяш вече на делото на ръцете си;

14 Ще изкореня ашерите ти отсред тебе, и ще съсипя градовете ти;

15 И ще извърша въздаяние с гняв и с ярост върху народите, Които не ме послушаха.


ГЛАВА 6

1 Слушайте сега що казва Господ. Стани, ми казва Той, съди се пред планините, и нека чуят хълмовете гласа ти, като им кажеш:

2 планини, и вие, твърди основи на земята, слушайте спора Господен; Защото Господ има спор с людете Си, и ще се съди с Израиля.

3 Люде Мои, що ви сторих? И с какво ви досадих? Заявявайте против Мене.

4 Защото Аз ви възведох из Египетската земя, избавих ви от дома на робството, и пратих пред вас Моисея, Аарона и Мариам.

5 Люде Мои, спомнете си сега какво намеряваше Моавския цар Валак, и какво му отговори Валаам Веоровият син; Спомнете си всичко станало между Ситим и Галгал, за да познаете справедливите дела Господни.

6 С какво да дойда пред Господа, и се поклоня пред Всевишния Бог? Да дойда ли пред Него с всеизгаряния, с едногодишни телци?

7 Ще благоволи ли Господ в хиляди овни, или в десетки хиляди реки от масло? Да дам ли първородния си за престъплението си, плода на утробата си за греха на душата си?

8 Той ти е показал, човече, що е доброто; И какво иска Господ от тебе, освен да вършиш праведното, да обичаш милост, и да ходиш смирено със своя Бог?

9 Гласът Господен вика към града, и мъдрият човек ще се бои от името Ти; Слушайте тоягата и Онзи, Който я е определил.

10 Намират ли се още съкровищата спечелени с нечестие в дома на нечестивия, и омразната недостатъчна мярка?

11 Да оправдая ли града гдето има неверни везни и мешец с измамливи грамове?

12 Защото богаташите му са пълни с насилие, жителите му лъжат, и езикът им в устата им е измамлив.

13 Затова и Аз като те поразих с люта рана, ще те запустя поради греховете ти.

14 Ще ядеш, но няма да се насищаш, и гладуването ти ще остане във вътрешностите ти; Ще прибереш стоките си, но няма да ги отнесеш, и каквото отнесеш ще го предам на меч.

15 Ти ще сееш, но няма да жънеш, ще изстискаш маслини, но няма да се мажеш с масло, ще изстискаш и гроздовата беритба, но няма да пиеш вино.

16 Защото се упазват повеленията на Амрия, и всичките дела на Ахаавовия дом, и ходите по техните мъдрувания; За това ще те предам на погибел, и жителите ти на подсвиркване; И вие ще носите укора произнесен против людете Ми.
ГЛАВА 7

1 Горко ми! Защото съм като последно бране летни плодове, като пабирък след гроздобер; Няма грозд за ядене, нито първозрялата смоковница, която душата ми желае.

2 Благочестивият се изгуби от страната, и няма ни един праведник между човеците; Всичките причакват за кръв, ловят всеки брата си с примка.

3 Двете им ръце се простират към злото за да го вършат прилежно; Първенецът явява желанието си, и съдията, срещу подарък се съгласява, и големецът изказва нечестивата мисъл на душата си; Така те заедно тъкат работата.

4 Най-добрият между тях е като трън, най-праведният е по-бодлив от трънен плет; Денят предсказан от пазачите ти, сиреч, наказанието ти, настана; Сега ще изпаднат в недоумение.

5 Не се доверявайте на другар, не уповавайте на близък приятел, пази вратата на устата си от лежащата в обятията ти;

6 Защото син презира баща, дъщеря се повдига против майка си, снаха против свекърва си, неприятели на човека са домашните му.

7 Но аз ще погледна към Господа, ще чакам Бога на спасението си; Бог мой ще ме послуша.

8 Не злорадствувай заради мене, неприятелко моя; Ако падна, ще стана; Ако седна в тъмнина, Господ ще ми бъде светлина.

9 Ще нося гнева на Господа, защото Му съгреших, догдето отсъди делото ми и извърши съдба за мене като ме изведе на видело; Тогава ще видя правдата Му.

10 Тогава и неприятелката ми ще я види, и срам ще покрие оная, която ми каза: Где е Господ твоя Бог? Очите ми ще я видят; Сега тя ще бъде тъпкана като калта на улиците.

11 Иде ден, когато ще се съградят стените ти! В същия ден ще се махне надалеч постановеното.

12 В същия ден ще дойдат човеци до тебе от Асирия и от египетските градове, и от Египет до Ефрат, от море до море, и от планина до планина.

13 При все това, замята ще запустее по причина на жителите си, поради плода на делата им.

14 Паси людете Си с жезъла Си, стадото, Твоето наследство, което живее уединено в леса всред Кармил; Нека пасат във Васан и в Галаад както в древните дни.

15 Ще му покажа чудесни неща както в дните на излизането ти из Египетската земя.

16 Народите, като видят това, ще се посрамят за всичката си сила; Ще турят ръка на уста, ушите им ще оглушеят.

17 Ще лижат пръстта като змии, като земните гадини ще излизат треперящи из дупките си; Ще дохождат със страх при Господа нашия Бог, и ще се уплашат поради Тебе.

18 Кой е Бог като Тебе, Който прощава беззаконие, и не се взира в престъплението на останалите от наследството Си? Не държи гнева Си винаги, защото Му е угодно да показва милост.

19 Изново Той ще се смили за нас, ще стъпче беззаконията ни; И Ти ще хвърлиш всичките им грехове в морските дълбочини.20 Ще покажеш верност към Якова, и милост към Авраама, както си се клел на бащите ни от древните дни.


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница