Кои библейски доказателства подкрепят учението, че Михаил е още едно от имената на исус?Дата15.04.2017
Размер49.29 Kb.
#19243
Другото име на ИСУС

Анхел Мануел Родригес – директор на БИП


Кои библейски доказателства подкрепят учението, че Михаил е още едно от имената на ИСУС?
В библията името Михаил е употробене 5 пъти, за обозначаване на едно небесно същество (Данаил. 10:13, 21; 12:1; Юда 9; Откровение 12:7). Никъде той не е изрично отъждествен с Исус, но след внимателно сравнение между ролята на Михаил и тази на Исус, някои християнски автори смятат, че Михаил е ИСУС. При тези сравнения се откриват не само прилики, но и разлики като и двете трябва да бъдат взети предвид. Ще започнем с пасажите, в който се споменава името Михаил, а след това ще разширим изследването си, включвайки пасажи принципно свързани с неговата личност и опитност.

1. Изглежда, сякаш той е ангел: Михаил е споменат като "...един от главните князе...", (Даниил 10:13), "Вашият княз" (verse 21), "Великият княз" (Даниил 11:1), "Архангела" (Юда 9). "Арахангел" означава, че той е княз на ангелите, като това предполага, че Михаил не може да бъде още едно от имената на Исус, защото Той е божество, а ангелите са сътворени същества.

Част от проблема се състои в това, че е прието съществителното "Ангел" да се използва за означаването на сътворено същество, докато в Билията "Ангел" (вестител) означава определена функция. С други думи ангелът е едно същество, изпълняващо функцията на Божии вестител. В повечето случаи това са сътворени същества, но има и изключение.

В стария завет има няколко текста, в които се говори за "Ангела (вестителя) на БОГА", в които Той е равнозначен на самия БОГ (Изход 3:2,4, Съдии 6:12,14). В тези текстове не вестителя се идентифицира с този, който го е изпратил като негов представител, но вместо това този, който изпраща функционира в същото време и като вестител. Много християни считат "Ангела Господен" за предвъплътения ИСУС (същността на Исус преди въплъщението МУ като човек). Тази Христологична (направление в теологията изследващо Христос) позиция изглежда е библейски основателна.

2. Той е водач на ангелите. Изразът "...един от главните князе...", (Даниил 10:13) може да създаде впечатлението, че той е един сред множество князе. Но според Откровение 12:7 Михаил е върховният лидер на небесните ангели или "Великият Княз". Когато това е необходимо ТОЙ лично подпомага ангелите в изпълнението на поставените им задачи (Даниил 10:13), но ангелските множества са изцяло под негово управление (Откровение 12:7). Той е наистина "Арахангела" (Юда 9). Тази титла е спомената и на друго място в Библията: 1 Солунци 4:16 в контекста на второто пришествие на Христос. Той се завръща "При глас на архангел" (английския превод е "С глас на Арахангел", съпроводен с глас на Арахангел), което предполага най-вероятно, че Михаил е още едно име на ИСУС ХРИСТОС.

3. Той защитава божиите люде: Михаил е описан като Княза на Израил (Даниил 10:21) един, който закриля Израил (Даниил 12:1). Тази защита е описана с военни термини и обрисува княза като войн. В същност във всички пасажи, където Михаил е споменат, това е във връзка с конфликт между Божия народ и враговете му и Михаил присъства за да ги защитава или за да воюва на страната на Божия народ. Защитата може също да приема формата на съд, в който Михаил стои, защитава и освобождава Божия народ. (пак там) Това са функциите на ХРИСТОС в новия завет и това потвърждава предположението, че Михаил и ИСУС са една и съща личност, включена във властта над небесното и земното царство.4. Той е княз на небесните множества: В Даниил 8:10 се споменава едно небесно същество, което изпълнява ежедневната служба в небесното светилище. Има само един друг пасаж в стария завет, където това небесно същество се споменава в подобен контекст. Исус (На еврейски Йешуа) Навиев се среща със същество, което се представя като „главнокомандващ (началник) на Господното войнството (армия). (Исус Навин 5:14) Той заповяда на Исус Навин да събуе обувките си, защото земята на която стои е свята земя, подобно на срещата на Моисей с БОГ при горящата къпина. Контекстът изяснява ясно, че това небесно същество е самият БОГ (Исус Навин 6:2). Този Княз е същия, споменаван в други пасажи като Княз Михаил и така ние можем да го отъждествим с предвъплатения ИСУС.

И така, въпреки, че Библията не определя ясно, че Михаил е ИСУС ХРИСТОС, има достатъчно библейска информация, която да потвърди идеята, че Михаил и ИСУС са една и съща личност. Името Михаил (който е като Бог) подчертава факта, че ИСУС е върховния водач на небесните ангели и защитника на своя народ като войн, съдия и свещенник.
Каталог: old -> materials
materials -> Библейската позиция на църквата Увод: Позицията на църквата е против употребата на алкохол. Една оспорвана позиция на църквата
materials -> Увод: Истината за виното в Кана не е човешка Невероятната способност да изкривяваме и изопачаваме истината, както ни изнася
materials -> Естеството на Христос
materials -> Пророчеството като минало и бъдеще?
materials -> Гневът на бог
materials -> Без баща, без майка, без родословие, нямащ нито начало на дни, нито край на живот
materials -> Невъзможно ли е да бъдеш изгубен?
materials -> Абв-то на теологията на д-р Дезмънд Форд от W. H. Johns
materials -> Наследството на Е. Г. Вайт – необичайни изявления: Сношаване на хора и животни
materials -> Алилуя, Алилуя


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница