Комисията по финансов надзор направление „надзор на инвестиционната дейностДата21.08.2018
Размер9.5 Kb.
Изх. № 9/01.02.2008 г.

ДО

КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСОВ НАДЗОРНАПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ”

Уважаеми господа,


На основание чл. 27, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа и чл. 12 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти Ви уведомяваме за следното:
На 01.02.2008 г. „Булленд Инвестмънтс” АДСИЦ и обслужващо дружество „Булленд Сървисис” ООД подписаха Допълнително споразумение № 4 към Договор за извършване на дейност като обслужващо дружество, с което се приема годишното възнаграждение на обслужващото дружество в размер на 2,5 % от нетната стойност на активите на АДСИЦ да бъде намалено на 2,00 % от нетната стойност на активите на АДСИЦ. Върху това възнаграждение се начислява ДДС. Общият размер на възнаграждението с включен ДДС не може да надхвърля ограниченията по чл. 10 и правилата по чл. 49 от устава на АДСИЦ.

С уважение:Валентин Карабашев

Изпълнителен директор
Каталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница