Microsoft Word Стратегия во 2021-2030 clean docx


АНАЛИЗ НА СРЕДАТА И НА СЪСТОЯНИЕТО НА СИСТЕМАТА НА ВИСШЕТОPdf просмотр
страница4/53
Дата23.01.2023
Размер1.21 Mb.
#116369
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53
Strategia-VO 18062020 (1)
2. АНАЛИЗ НА СРЕДАТА И НА СЪСТОЯНИЕТО НА СИСТЕМАТА НА ВИСШЕТО
ОБРАЗОВАНИЕ
2А. Кратък преглед на напредъка на изпълнението на основните цели на
Стратегията за развитие на висшето образование в Република
България 2014-2020 година
Стратегията за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014-2020 година беше приета от Народното събрание след широко обществено обсъждане и подкрепа от всички заинтересовани страни. В резултат на целенасочените усилия към края на периода за изпълнение на Стратегията са осъществени интервенции във всички набелязани области и повечето заложени дейности и мерки са реализирани.
Обобщените резултати накратко са:
По Цел 1. Подобряване на достъпа и увеличаване на дела на завършилите
висше образование
Изменени и допълнени бяха Законът за висше образование (през 2015 г. и 2020 г.), Законът за развитие на академичния състав (2018 г.) и редица подзаконови актове, за да се осигури съответствието им с европейските стратегически документи и насоки, както и с националните приоритети, цели и програми.
Усъвършенстван беше моделът на кредитиране на студентите и всяка година беше осигуряван гарантиран ресурс от 50 млн. лв. за студентски кредити. Беше увеличен максималният размер на стипендиите, предоставяни на българските студенти от държавните висши училища по реда и при условията на ПМС № 90/2000 г. от 120 лв. на
150 лв. месечно. Нарасна и размерът на месечните стипендии за българските и чуждестранни докторанти, от 450 на 500 лв. месечно. Ежегодно на държавните висши училища и научни организации се предоставят и средства за допълнителни стипендии на докторантите. Увеличен беше приемът от българската диаспора в чужбина, като понастоящем годишният прием е 2000 студенти годишно по ПМС№ 103/1993 г. и 150 студенти годишно по ПМС № 228/1997 г. Увеличени бяха и стипендиите на студентите от българска народност от историческите диаспори от 200 лв. на 240 лв. месечно. Чрез
ОП НОИР и други източници бяха осигурени финанси за оборудване на 10 висши училища със средства, подпомагащи лица със затруднен достъп. Осъществена беше програма за развитие на дистанционното обучение в повече от 35 висши училища.
ПР
ОЕ
КТ
!


10
В резултат беше осигурен достъп до висше образование на максимално широк кръг лица. Делът на лицата с висше образование достигна 32.5 % за възрастовия диапазон от 30 до 34 години
1
Тези мерки, обаче, се оказаха комбинирани по неблагоприятен начин с демографските промени, описани в точка 2.5 на анализа по-долу и с липсата на финансиране, обвързано с качеството на обучение в периода до 2015 година. В резултат, те частично допринесоха за понижаване качеството на образованието и обучението в много ВУ – ефект, който постепенно започна да се преодолява от 2015 година с прилагането на цитираните промени в нормативната база.
Не беше развита в достатъчна степен и системата за учене през целия живот.
България остава на едно от последните места по отношение на обучаващите се във възрастовия диапазон 29–65 г. със само 3.5 % обучаеми при средно 7.5 % за ЕС.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница