Стипендиите ще бъдат преведени по сметките на 28. 04. 2015 год за месеците март и априлДата06.02.2017
Размер13.21 Kb.
#14344

Русенски университет “Ангел Кънчев”

З А П О В Е Д

№ 956
гр. Русе, 23.04.2015 год.

На основание ПМС № 90/26.05.2000 г.. за условията и реда за предоставяне на стипендии

на студентите , докторантите и специализантите от държавните висши училища

и научни организации

/ обн., ДВ.бр.44/30.05.2000 г./


Н А Р Е Ж Д А М:
При условията и по реда на това Постановление и утвърдените Вътрешни правила ,

да се изплащат стипендии на студенти – бакалаври и магистри от РУ “Ангел Кънчев”- държавна поръчка – редовно обучение за летен семестър на учебната 2014/2015 година,

както следва:

1. На студенти без родители, студенти инвалиди, студенти с един починал родител, а другия инвалид, студент със съпруг инвалид, студенти с родители инвалиди, студенти от ДОВДЛРГ и на студентки-майки месечна стипендия в размер от 50/Петдесет /лева,считано от 01.04.2015 г.

2. На студенти от I до V курс, считано от 01.03. 2015 г., в размер , както следва:

с успех 6.00 - стипендия в размер на 60 лв.

с успех 5.50 - 5.99 50 лв.

с успех 5.00 - 5.49 50 лв.

с успех 4.50 - 4.99 50 лв

с успех 4.00 – 4.49 50 лв.


Заповедта де се сведе до знанието на Гл.счетоводител и сектор „Стипендии” за изпълнение.
ДМ/ДМ Ректор:

/чл. - кор. проф. д.т.н Хр. БелоевСтипендиите ще бъдат преведени по сметките на 28.04.2015 год. за месеците март и април.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница