Семинар „ Подготовка, изработване и управление на проекти по програми на ес" 23-25 март 2010 г. Място: Община Перник, кабинета на Директор „ирус"Дата15.10.2018
Размер24.56 Kb.
#87529
ТипСеминар
Програма

на интензивен обучителен семинар

Подготовка, изработване и управление на проекти по програми на ЕС”

23-25 март 2010 г.
Място: Община Перник, кабинета на Директор „ИРУС”

Участници – представители на община Димитровград, Р. Сърбия

Лектори: инж. Ив. Искренов – Директор „ИРУС”, М. Кръстева – гл. експерт, инж. Т. Петрова – гл. експерт,
Т. Стоилова – н-к отдел „Счетоводен”; Д. Алексова – финансов контрольор

1 ден – 23 март 2010 год. /вторник/

09.00 – 09.30 – Запознаване с участниците и техните очаквания от обучението

09.30 – 10.45 - Модул ІЕвропейски политики 2007 -2013 год. Финасови инструменти за тяхното реализиране. Национални стратегически и програмни документи на РБългария за периода 2007 – 2013 год. Същност и логика на Оператинвните програми, Плана за развитие на селските райони и Плана за рибарство и аквакултури. Б/. Бенефициенти на програмите. Ветрило на инструментите.

11.00 – 13.00 Участие във форум и работна среща по проект ReTIna - „Възстановяване на традиционни индустриални зони в Югоизточна Европа”

13.00 – 14.00 - обедна почивка

14.00 -16.00 - Модул ІІ – Представяне на ОП ”Регионално развитие 2007 – 2013 год”. Разглеждане на отворени покани за набиране на предложения. Насоки за кандидатстване на примера на конкретна покана. Представяне на ОП ”Околна среда 2007– 2013 год”.; Представяне на ОПАК, Представяне на ОП ”Развитие на човешките ресурси 2007 -2013 год”. Разглеждане на конкретни проекти, подадени и изпълнявани от община Перник

16.00 -17.00 – План за развитие на община Перник
2 ден – 24 март 2010 год./сряда/

09.00 – 11.00 – Рударци – Процедури по ЗОП, НВМОП, ПРАГ

11.30- 14.30 Модул ІІІ – Представяне на Програмите за трансгранично сътрудничество, Програма за Югоизточна Европа и др. Посещение на място на проекти, изпълнявани от Община Перник – индустриална зона, кв. “Калкас”, крепост “Кракра”,

14.30 – 15,00 – обедна почивка

15.00– 16.30 - Модул ІVПодготовка на бенефициентите за проектиране. Предварителен план. Пътят до проекта. Подход на обследване и анализ на информацията – програма, покана, насоки за кандидатстване, пакет от апликационни документи. Информационни източници.

16.30 – 18.00 ч. Модул V -Проектно задание: проектна идея, основни цели, целеви групи, очаквани резултати, анализ на необходимите ресурси.
3 ден – 25 март 2010 год. /четвъртък/

09.00 – 10.30 – Модул VІ- Път на проекта: изготвяне на проектно предложение /логическа рамка, обосновка, методология, бюджет, подкрепящи документи/.

10.30 – 10.40 Кафе пауза

10.40 – 13.00 - Модул VІІ - Управлението на проекта – ключов фактор за постигане на планираните резултати., финасов мениджмънт, мониторинг и отговорности на бенефициента. Примери за успешно реализирани проекти. Посещение в Регионален бизнес център

13.00 – 14.00 Обедна почивка

14.00- 15.00 - Модул VІІІ - Обобщение на представените ключови послания, изводи и препоръки по подготовката, изработването и управлението на проекти, кандидатстващи за финасиране по Европейските програми. Коментари, въпроси и отговори.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница