Microsoft Word Стратегия во 2021-2030 clean docx


По Цел 5. Модернизация на системата за управление на висшите училища иPdf просмотр
страница8/53
Дата23.01.2023
Размер1.21 Mb.
#116369
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   53
Strategia-VO 18062020 (1)
По Цел 5. Модернизация на системата за управление на висшите училища и
ясно определяне на видовете ВУ и образователно-квалификационните
степени
Съветите на настоятелите не успяха да се наложат като изразител на обществените интереси в развитието и управлението на ВУ. Вероятно причината е в недостатъчно добре дефинираните им правомощия, което не им позволява да се включат активно във вземането и осъществяването на стратегическите решения за развитието на
ВУ.
Това е една от причините, с промени в ЗВО през 2020 г. да бъде въведено изискване за утвърждаване на политика за развитието на всяко държавно висше училище, разработена от заинтересованите страни и изразяваща визията им за стратегическо развитие. Политиката ще се утвърждава до три месеца преди избора за органи за управление, като на тази основа министърът на образованието и науката ще сключва договор за управление с избрания от Общото събрание на държавното висше училище ректор. Предвидено е финансирането на ВУ да зависи от изпълнението на
ПР
ОЕ
КТ
!


16 предвидената програма за развитие на конкретното ВУ. Въздействието на тези промени ще стане ясно през следващите години.
С промени в ЗВО през 2016 г. бяха регламентирани изследователски университети, но не бяха утвърдени правила за реализиране на тази възможност, поради неясноти по отношение на критериите за подбор и на специфичните функции на изследователските университети. По тази причина, не беше предоставена възможност за никое ВУ да придобие статут на изследователски университет, т.е. тази законова възможност остана нереализирана. От друга страна бяха регламентирани правилата за откриване и функциониране на изследователски институти във ВУ – възможност, която вече е използвана от 12 ВУ, в които са открили 17 института.
През периода стана все по-ясно както в национален, така и в международен план, че променящите се изисквания към уменията на специалистите не предполагат отпадането на 3-годишната ОКС „професионален бакалавър“. мярката предвиждаща премахването на тази ОКС не беше приложена на практика. Вместо това се налага преосмисляне на ролята и на начина, по който ще функционират в бъдеще двете бакалавърски степени.


Сподели с приятели:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   53
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница