Министерство на правосъдието


X. Електроника и автоматикастраница9/19
Дата08.12.2017
Размер0.91 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   19

X. Електроника и автоматика


Вергил Желязков Василев, Ловеч , ул. Черковна 13, тел. 068/62-40-73, GSM 0889/807341, компютърни системи и управление, изчислителна техника.

ХI. Разни


Георги Илиев Александров, Ловеч, ж.к. Младост, бл. 317, вх. А, ап. 9, тел. 068/62-21-28, GSM 0898/729368, графолог, техническо изследване на документи.

Мануела Огнянова Тошева, София, ж.к. Младост 4, бл. 476, вх. 2, ет. 3, ап. 11, GSM 0885/612691, тел. 06957/252, 069/57766, графолог, техническо изследване и анализ на документи, трудовоправни въпроси.

Искрен Цветелинов Кинчев, Ловеч, ж.к. Младост, бл. 324, вх. В, ап. 17, ет. 6, тел. 068/4-80-52, GSM 0899/133494, стопанско управление, окачествител на хранителни продукти, на митници и тържища, оценител на стопанско имущество.

Мариян Калчев Маринов, Ловеч, ул. Тодор Каблешков 30, патентно дело, индустриална собственост, изобретение и полезни модели, търговски марки и промишлен дизайн.

Цандю Тодоров Славчев, Ловеч, ул. Т. Трифонов 13А, тел. 068/4-30-45, инженер-химик.

Мария Маринова Дянкова, Ловеч, бл. 301, вх. В, ап. 48, тел. 068/4-82-66, дървообработване.

Венцислав Ганчев Гатев, Троян, тел. 0670/3-50-25, 2-36-59, патентно дело, промишлени образци и марки.

Станка Стоянова Патаринска, Ловеч, бл. 108, вх. Б, ап. 5, тел. 068/2-53-35, GSM 0899/037972, технология на зърносъхранението, мелничарството и хлебопроизводството.

Мая Ралчева Иванова, Луковит, ул. Рилец 8, тел. 0697/4589, GSM 0888/655448, биология и география, експерт по трудовоправни проблеми.

Мая Иванова Кичева, София 1000, ул. Неофит Рилски 25, ет. 5, ап. 14, тел. 02-9531252, GSM 0887/575365, доктор по биохимия - к.б.н., молекулярно-биологични техники, ДНК анализ и индентификация.

Магдалена Маринова Иванова, Ловеч, ул. Ангел Кънчев 1, вх. Б, ап. 15, тел. 600597, лингвистика.

Ирина Николаева Иванова, Ловеч, ул. Хр. Ботев 43А, тел. 068/657312, 603590, психология.

Мила Маринова Димитрова, Ловеч, ул. Търговска 109, ет. 1, ап. 2, тел. 068/630938, 603590, психология.

Христо Тодоров Недев, Ловеч, бул. България 86, ап. 6, тел. 068/654676, GSM 0888/852906, психология.


ХII. Медицински


Д-р Росица Николаева Милчева, Ловеч, ул. Княз Имеритински 52, ет. 3, ап. 9, GSM 0888/975571, кожни и венерически болести, журналистика и здравна просвета, икономика на здравеопазването и частно-лекарската практика.

Д-р Ивалинка Калчева Калчева-Въчева, Ловеч, ул. Отец Паисий 40, тел. 068/64-87-08, 603-590, психиатрия.

Д-р Петър Найденов Велков, Ловеч, ул. Неофит Рилски 1А, ап. 28, тел. 068/62-79-14, 603-590, психиатрия.

Д-р Митко Стоянов Митев, Ловеч, ул. Ал. Стамболийски 26, вх. А, ет. 6, ап. 16, тел. 068/62-81-16, 603 592, GSM 0885/777087, психиатрия.

Д-р Стефан Николаев Джиков, Плевен, ул. Сан Стефано 44, тел. 064/82-57-81, 068/603 590, психиатрия.

Д-р Пеньо Василев Пенев, Ловеч, ул. Христо Ботев 1, тел. 068/63-38-27, 603-590, психиатрия.

Д-р Милен Василев Пенев, Ловеч, ул. Христо Ботев 5, ап. 25, тел. 068/600 849, 603-590, психиатрия.

Д-р Иван Петков Костов, Ловеч, бл. 307, вх. В, ап. 2, GSM 0898/652271, тел. 068/603 590, психиатрия.

Д-р Катя Иванова Едрева, Ловеч, ул. Цачо Шишков 65, тел. 068/62-72-36, 603-590, психиатрия.

Д-р Велислава Мартинова Ангелова, Ловеч, ул. Осъмска 2, бл. Мир, ап. 23, тел. 068/62-41-56, 603-590, психиатрия.

Д-р Венелин Иванов Иванов, Плевен, ул. Константин Величков 8, тел. 068/62-72-36, 603-590, психиатрия.

Д-р Цветомира Петкова Стоянова, Ловеч, ул. Н. Петков 19Б, тел. 068/603-590, GSM 0888/861631, психиатрия.

Д-р Борислав Игнатов Игнев, Ловеч, ул. Ал. Стамболийски 6, вх. Б, ап. 8, тел. 068/600-040, 603-590, психиатрия.

Д-р Магдалена Ганчева Петракиева, Ловеч, ул. Инж. Петър Иванчев 5, тел. 068/601-606, 603-590, психиатрия.

Д-р Цанко Стойчев Коцев, Севлиево, ул. Никола Генев 30А, тел. 068/603 590, GSM 0895/761912, психиатрия.

Д-р Камелия Иванова Панова, Ловеч, ул. П. Пипков 10, ет. 3, ап. 12, тел. 068/604-983, 603-590, психиатрия.

Д-р Петър Тодоров Георгиев, Ловеч, ул. 22 август 13, тел.  068/63-13-25, 603-590, психиатрия.

Д-р Сергей Божинов Петков, Ловеч, бл. 302, вх. Е, ап. 3, тел. 068/603-286, 603-590, психиатрия.

Д-р Тотю Иванов Нешков, Ловеч, ул. Осъмска 27, GSM 0888/853797, психиатрия.

Д-р Димитър Василев Илиев, Плевен, ул. Симеон 3, ет. 1, ап. 2, тел. 068/603381, 064/33898, GSM 0878/416010, акушерство и гинекология, онкология.

Д-р Тихомир Панков Тотев, Ловеч, бул. България, бл. 71, ет. 6, ап. 22, тел. 068/603381, 068/2-86-78, GSM 0888/848326, акушерство, онкология.

Д-р Снежина Благоева Опанова, Ловеч, ул. Ил. Макариополски 4, тел. 068/603381, 622355, GSM 0888/874623, акушерство.

Д-р Игнат Йорданов Цанов, Ловеч, бл. 312-Б, ет. 1, тел. 068/603381, GSM 0886/150403, акушерство.

Д-р Снежина Бориславова Митова, Ловеч, ул. Съйко Съев 27, бл. 303, вх. Ж, ет. 5, ап. 14, тел. 068/603391, GSM 0878/416006, акушерство, здравен мениджмънт.

Д-р Иво Петров Петракиев, Ловеч, ул. Иванчев 5, тел. 068/603381, 601606, GSM 0888/863807, акушерство и гинекология.

Д-р Манол Владимиров Лазаров, Ловеч, ул. Скобелевска 26, тел. 068/603381, 624403, GSM 0898/567687, акушерство.

Д-р Десислав Николаев Атанасов, Ловеч, ул. Скобелевска 15, тел. 068/603381, 601970, GSM 0887/406690, акушерство.

Д-р Илиян Ангелов Митев, Ловеч, бл. 310-А-11, тел. 068/603381, 628673, вътрешни болести, ревмокардиология.

Д-р Милка Василева Митева, Ловеч, бл. 310-А-11, тел. 068/603381, 628673, вътрешни болести, ревмокардиология.

Д-р Светла Гатева Нанкова, Ловеч, ул. Отец Паисий 2, тел. 068/603381, 624539, вътрешни болести.

Д-р Петър Георгиев Драмбозов, Ловеч, ул. Ц. Шишков 42-Б-4, тел. 068/603381, вътрешни болести.

Д-р Руска Стоянова Косева, Ловеч, ул. Ст. Караджа 16-20, тел. 068/603381, 2-73-54, вътрешни болести.

Д-р Пламен Върбанов Върбанов, Ловеч, бл. 302-Б-2, тел. 068/603381, 603460, 08851000, вътрешни болести, гастроентерология.

Д-р Любомир Димитров Савов, Ловеч, ул. Черковна 3А, тел. 068/603381, GSM 0887/469345, вътрешни болести, гастроентерология.

Д-р Лилия Пенчева Йорданова, Ловеч, ул. Стамболийски 17, тел. 068/603381, 630211, вътрешни болести, гастроентерология.

Д-р Алекси Петков Делчев, Ловеч, бл. 322-В-14, тел. 068/603381, 40923, вътрешни болести, ендокринология.

Д-р Ваня Минчева Цонева-Кипирова, Ловеч, ул. Цар Освободител 64, тел. 068/603381, 21416, вътрешни болести, ендокринология.

Д-р Борислав Начев Бочев, Ловеч, ул. Цар Освободител 82, тел. 068/603381, вътрешни болести и алергология.

Д-р Тихомир Христов Петров, Ловеч, ул. Патриарх Евтимий 15, тел. 068/603381, 604555, вътрешни болести, клинична хематология.

Д-р Маргарита Трифонова Стоянова, Ловеч, ул. Ал. Стамболийски 10, бл. Мур, тел. 068/603381, 630543, вътрешни болести, пневмология.

Д-р Наташа Томова Шопова-Паунова, Ловеч, бл. 318-В-20, тел. 068/603381, GSM 0888/844621, детски болести.

Д-р Йолина Цветанова Цветкова, Ловеч, ул. Еню Костов 3Б, тел. 068/603381, 29686, детски болести.

Д-р Диана Николаева Александрова, Ловеч, ул. Търговска 83А, тел. 068/603381, детски болести.

Д-р Добринка Николова Стойчева, Ловеч, ул. Съйко Съев 15, ап. 29, тел. 068/603381, 48949, детски болести.

Д-р Дарина Петрова Илиева, Ловеч, бл. 325-В-3, тел. 068/603381, GSM 0898/766367, детски болести, токсикология.

Д-р Станислав Христов Казанджиев, Ловеч, ул. Граф Игнатиев 3, тел. 068/603381, 639930, GSM 0898/377633, кожни болести.

Д-р Димитър Милчев Георгиев, Ловеч, ул. Кн. Невинка 2, тел. 068/603381, GSM 0888/815075, кожни болести.

Д-р Радослав Хитов Ванчев, Ловеч, ул. Кирил и Методий 5, тел. 068/603381, 636795, детски болести, инфекции.

Д-р Богдана Петкова Станчева, Ловеч, ул. В. Левски, тел. 068/603381, 653766, инфекции.

Д-р Веселина Н. Ачкова-Делчева, Ловеч, бл. 322-В-14, тел. 068/603381, 641676, GSM 0888/540946, клинична лаборатория.

Д-р Антоанета Иванова Петрова, Ловеч, ул. Патриарх Евтимий 15, тел. 068/603381, 604555, GSM 0889/397197, клинична лаборатория.

Д-р Петя Стефанова Станчева, Ловеч, бл. 307-Г-26, тел. 068/603381, 652587, детски болести, неонатология.

Д-р Цветанка Петкова Шопова, Ловеч, бл. 211-А-9, тел. 068/603381, 627752, детски болести.

Д-р Ерол Алиев Даскалов, Ловеч, ул. Трети март 57, тел. 068/603381, 603660, GSM 0899/852115, неврология.

Д-р Светозара Георгиева Драмбозова, Ловеч, ул. Ал. Стамболийски 17, тел. 068/603381, 43659, неврология.

Д-р Георги Гечев Гечев, Ловеч, ул. Николчева, тел. 068/603381, 27004, хирургия.

Д-р Анка Георгиева Ангелова, Ловеч, ул. Тутулмин 2Б, тел. 068/603381, 639546, GSM 0888/279638, хематология.

Д-р Ивелина Иванова Иванова, Ловеч, ул. Харманска 39, тел. 068/603381, 603068, GSM 0898/733216, хематология.

Д-р Пепо Колев Нешев, Ловеч, ул. Търговска 58Б, тел. 068/603381, 600766, GSM 0888/212899, очни болести.

Д-р Румяна Съйкова Цанова, Ловеч, ул. Отец Паисий 9, тел. 068/603381, 625877, GSM 0889/974079, очни болести.

Д-р Марияна Цветанова Ангелова, Ловеч, ул. Каблешков 3Б, тел. 068/603381, 600730, очни болести.

Д-р Дияна Г. Братоева-Бояджиева, Ловеч, бл. 322-Б, ет. 1, тел. 068/603381, 604686, анестезиология и реанимация.

Д-р Севда Печева Кулинска-Вътева, Ловеч, бл. 203-Д-23, тел. 068/603381, 654248, анестезиология и реанимация.

Д-р Цветана Христова Маринова, Ловеч, бул. България 54, тел. 068/603381, 603334, анестезиология и реанимация.

Д-р Полимира Иванова Панова, Ловеч, бл. Вароша, ет. 1, тел. 068/603381, 641693, анестезиология и реанимация.

Д-р Николай Христов Въцов, Ловеч, ул. Илинден 2, тел. 068/603381, 626840, GSM 0888/974861, ортопедия и травматология.

Д-р Николай Ал. Александров, Ловеч, ул. В. Коларов 52, тел. 068/603381, 623017, GSM 0889/446176, ортопедия и травматология.

Д-р Йоско Дочев Дренски, Ловеч, ул. Ц. Шишков 12, тел. 068/603381, GSM 0889/327021, ортопедия и травматология.

Д-р Пейо Йорданов Шехеров, Ловеч, бл. 208-Г-13, тел. 068/603381, 600857, GSM 0899/387129, ортопедия и травматология.

Д-р Емил Ганев Минков, Ловеч, ул. Съйко Съев 15-29, тел. 068/603381, 648449, GSM 0887/086462, рентгенология.

Д-р Крайчо Стефанов Краев, Ловеч, бл. 204-Г-14, тел. 068/603381, 625547, GSM 0887/664028, урология.

Д-р Георги Ненов Гунев, Ловеч, ул. Търговска 83, ет. 3, тел. 068/603381, 656220, GSM 0898/607262, урология.

Д-р Огнян Александров Попов, Ловеч, ул. Отец Паисий 3, тел. 068/603381, 627685, GSM 0888/299475, урология.

Д-р Румяна Костова Льоскова, Ловеч, ул. Черковна 1, тел. 068/603381, 603366, GSM 0887/238934, урология.

Д-р Станимир Борисов Стоянов, Ловеч, бул. България 102, тел. 068/603381, 648186, GSM 0888/299475, УНГ.

Д-р Валентин Николов Маринов, Ловеч, бул. България 57, тел. 068/603381, 603334, GSM 0888/611821, хирургия.

Д-р Владимир Данчев Петров, Ловеч, бл. 201-Е-11, тел. 068/603381, 603430, GSM 0899/902413, хирургия.

Д-р Маргарита М. Обретенова-Ганчева, Ловеч, бл. 120-В-3, тел. 068/603381, 654848, анестезиология.

Д-р Ангел Славков Долапчиев, Ловеч, ул. Ана Предич 1, тел. 068/603381, 652455, GSM 0898/567453, хирургия.

Д-р Ивелин Цанков Йоцов, Ловеч, ул. Отец Паисий 22, тел. 068/603381, 604533, хирургия.

Д-р Благомирка Станчева Кюркчиева, Ловеч, бл. 324-Б-23, тел. 068/603381, 643650, GSM 0898/967122, хирургия.

Д-р Иван Андреев Вълев, Ловеч, ул. Ц. Шишков 55, тел. 068/603381, 624408, GSM 0887/640805, съдова хирургия.

Д-р Касим Мохамед Кутайфан, Плевен, ул. Тулча-2-В, тел. 068/603381, хирургия.

Д-р Антон Неделчев Антонов, Ловеч, бл. 319-Г-11, тел. 068/603381, GSM 0887/216921, физиотерапия.

Д-р Жасмина Неофитова Въцова, Ловеч, ул. Илинден 2, тел. 068/603381, 626840, спортна медицина.

Д-р Пламен Цветанов Цветков, Ловеч, ул. Сливница 14, тел. 068/603381, GSM 0889/920957, патология.

Д-р Светла Кирилова Стойчева, Плевен, бл. 225-А-7-22, тел. 068/603381, GSM 0895/459768, микробиология.

Д-р Правда Трифонова Генова, Ловеч, ул. Съйко Съев 5, ет. 3, тел. 068/603381, 638720, вътрешни болести.

Д-р Пламенка Ганкова Иванова, Ловеч, ул. Перущица 2, тел. 068/603381, 622392, вътрешни болести, нефрология.

Д-р Надежда Петрова Дончева, Ловеч, бл. Вароша А, ет. 1, тел. 068/603381, 627953, вътрешни болести.

Д-р Мери Атанас Газемба, Ловеч, ул. В. Коларов 51, тел. 068/603381, 636878, GSM 0898/667760, съдебна медицина.

Д-р Стефан Петков Лалов, Ловеч, ул. Ц. Сяров 43А, тел. 068/603381, GSM 0898/678531, съдебна медицина.

Д-р Николай Ангелов Дяков, Ловеч, Многопрофилна болница за активно лечение, ул. Съйко Съев 27, тел. 068/603381, хирургия, гръдна хирургия.

Д-р Венцислав Марков Филипов, Ловеч, Многопрофилна болница за активно лечение, ул. Съйко Съев 27, тел. 068/603381, хирургия.

Д-р Христалина Иванова Иванова, Ловеч, Многопрофилна болница за активно лечение, ул. Съйко Съев 27, тел. 068/603381, детски болести, обща медицина.

Д-р Борислав Симеонов Пачков, Ловеч, Многопрофилна болница за активно лечение, ул. Съйко Съев 27, тел. 068/603381, хирургия.

Д-р Веска Цанкова Гетова, Ловеч, Многопрофилна болница за активно лечение, ул. Съйко Съев 27, тел. 068/603381, детски болести.

Д-р Камелия Дошева, Ловеч, Многопрофилна болница за активно лечение, ул. Съйко Съев 27, тел. 068/603381, патология.

Д-р Малинка Христова Станимирова-Дошева, Ловеч, Многопрофилна болница за активно лечение, ул. Съйко Съев 27, тел. 068/603381, вътрешни болести.

Д-р Снежана Николова Шесторкина, Ловеч, Многопрофилна болница за активно лечение, ул. Съйко Съев 27, тел. 068/603381, вътрешни болести, ендокринология.

Д-р Михаил Тодоров Киров, Ловеч, Многопрофилна болница за активно лечение, ул. Съйко Съев 27, тел. 068/603381, вътрешни болести, пневмология.

Д-р Боряна Василева Нейкова, Ловеч, Многопрофилна болница за активно лечение, ул. Съйко Съев 27, тел. 068/603381, вътрешни болести.

Д-р Илиана Пенева Казакова, Ловеч, Многопрофилна болница за активно лечение, ул. Съйко Съев 27, тел. 068/603381, детски болести.

Д-р Светослав Иванов Симеонов, Ловеч, Многопрофилна болница за активно лечение, ул. Съйко Съев 27, тел. 068/603381, анестезиология.

Д-р Румен Цанков Петков, Ловеч, Многопрофилна болница за активно лечение, ул. Съйко Съев 27, тел. 068/603381, анестезиология.

Д-р Георги Иванов Генов, Ловеч, Многопрофилна болница за активно лечение, ул. Съйко Съев 27, тел. 068/603381, ортопедия.

Д-р Валентин Русанов Кирилов, Ловеч, Многопрофилна болница за активно лечение, ул. Съйко Съев 27, тел. 068/603381, вътрешни болести.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   19
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница