Министър: /джевдет чакъровДата20.08.2018
Размер101.5 Kb.

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕНа основание чл.53, чл.56, ал.3 във връзка с чл.151, ал.2, т.2, б.”Ж” от Закона за водите и Заповед № РД-32 от 26.01.2000 г.

УТВЪРЖДАВАМ,


МИНИСТЪР:

/ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ/

Г Р А Ф И К


за използване на водите на комплексните

и значими язовири през месец февруари 2006 г.


През месец февруари 2006 година водите от комплексните и значими язовири да се използват за питейно-битово водоснабдяване, промишлено водоснабдяване, производство на електроенергия и оводняване на руслата на реките както следва:

ДУНАВСКИ РАЙОН

1.ЯЗОВИР “ИСКЪР” /общ обем 655,3 млн.м3 и наличен полезен обем 438,3 млн.м3/

38,5 млн.м3 вода, от които:

13,5 млн.м3 вода за водоснабдяване на София, в т.ч.:

 • 4,800 млн.м3 вода от ВЕЦ “Пасарел” - малка турбина или байпасна

връзка, от които 0,2 млн.м3 за технологични нужди на ПСПВ”Панчарево”

 • 8,700 млн.м3 вода по водопровод “Искър” , от които 0,5 млн.м3 за технологични нужди на ПСПВ”Бистрица”

25,00 млн.м3 за производство на електроенергия от ВЕЦ”Пасарел” и ВЕЦ”Кокаляне”.

Нивото на бент “Кокаляне” да се поддържа на 1,00 м под най-високо работно водно ниво.

От бент “Панчарево” – 2,800 млн.м3 вода за промишлено водоснабдяване от които:

 • 0,800 млн.м3 вода за промишлено водоснабдяване на столичната промишленост;

 • 2,000 млн.м3 вода за промишлено водоснабдяване на “Кремиковци” – ЕАД

Изтакането в границите на разрешения лимит да се извършва по график, съгласуван между “Софийска вода”- АД, София, “Напоителни системи” - ЕАД, клон София, “Кремиковци” - ЕАД, “Сентрал Хидроелектрик дьо Булгари” ЕООД и диспечерските служби на Националната електрическа компания.

 1. ЯЗОВИР “БЕЛИ ИСКЪР /общ обем 15,3 млн.м3 и наличен полезен обем 6,60 млн.м3/

До 3,300 млн.м3 вода за питейно-битово водоснабдяване

По водопровода Рила-София да се подава възможното за улавяне от речните водохващания водно количество и при необходимост от яз.”Бели Искър”, като се осигурява: • до 40 л/сек- за Боровец

 • до 180 л/сек - за Самоков и селата

 • до 1670 л/сек - за София

Режимът на работа на ВЕЦ ”Бели Искър” да се определя оперативно в зависимост от нуждите на водоснабдяването.

.

3. ЯЗОВИР “ОГНЯНОВО” /общ обем 31,6 млн.м3 и наличен обем 24,7 млн.м3/Не се предвижда ползване на вода.

Да се поддържа контролен обем 25,0 млн.м34. ЯЗОВИР “КУЛА” / общ обем 20,2 млн.м3 и наличен полезен обем 11,5 млн.м3/

0,240 млн.м3 вода, в т.ч.:

 1. 0,040 млн.м3 за промишлено водоснабдяване на “Кула-Ринг” АД

 2. 0,200 млн.м3 за екологични нужди

5.ЯЗОВИР “РАБИША” /общ обем 45,0 млн.м3 и наличен полезен обем 26,30 млн.м3/

0,100 млн.м3 вода за екологични нужди

6. ЯЗОВИР “ОГОСТА” /общ обем 505,0 млн.м3 и наличен полезен обем 196,2 млн.м3/

35,000 млн.м3 вода за производство на електроенергия от ВЕЦ “Огоста”

7. ЯЗОВИР “СРЕЧЕНСКА БАРА” /общ обем 15,5 млн.м3 и наличен полезен обем 13,0 млн.м3/

2.600 млн.м3 вода за питейно-битово водоснабдяване в т.ч:

 1. 0.900 млн.м3 за питейно водоснабдяване на общини Монтана и Берковица

 2. 1,700 млн.м3 за питейно водоснабдяване на община Враца

8. ЯЗОВИР “ЕНИЦА”/общ обем 37,6 млн.м3 и наличен обем 2,0млн.м3/

Не се предвижда ползване на вода

9. ЯЗОВИР “СОПОТ” /общ обем 61,8 млн.м3 и наличен полезен обем 35,3 млн.м3/

10.500 млн. м3 вода, в т.ч.:

 1. 10,000 млн.м3 за пълнене на яз. “Г. Дъбник” и яз. “Телиш”

 2. 0,500 млн.м3 за екологични нужди

10. ЯЗОВИР “ГОРНИ ДЪБНИК” /общ обем 130,0 млн.м3 и наличен полезен обем 70,5 млн.м3/

5,700 млн.м3 вода, в т.ч.:

 • 0,200 млн.м3 за промишлено водоснабдяване

 • 1,000 млн.м3 за производство на електроенергия от ВЕЦ “Телиш”

 • 4,000 млн.м3 за пълнене на яз.” Д.Дъбник” и яз.”Крушовица”

 • 0,500 млн.м3 за екологични нужди

Да се поддържа контролен обем 80,0 млн.м3.

11. ЯЗОВИР “АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ” /общ обем 222,0 млн.м3 и наличен полезен обем 134,6 млн.м3/

30,000 млн.м3 вода за производство на електроенергия, в т.ч.1,04 млн.м3 за промишлено водоснабдяване на гр.Павликени12. ЯЗОВИР “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” /общ обем 27,7 млн.м3 и наличен полезен обем 22,0 млн.м3/

2,4 млн.м3 вода за питейно-битово водоснабдяване

13. ЯЗОВИР “ЙОВКОВЦИ” /общ обем 92,2 млн.м3 и наличен полезен обем 82,0 млн.м3/

2,750 млн.м3 вода в т.ч:

 1. 2,70 млн.м3 за питейно водоснабдяване, от които 2,3 млн.м3 за производство на електроенергия от ВЕЦ”Веселина”

 2. 0,050 млн.м3 за екологични нужди

Да се поддържа контролен обем 88,0 млн.м3

14. ЯЗОВИР “ЯСТРЕБИНО” /общ обем 62,8 млн.м3 и наличен полезен обем 38,14 млн.м3/

0,300 млн.м3 вода за екологични нужди

Да се поддържа контролен обем 40,0 млн.м3.15.ЯЗОВИР “БЕЛИ ЛОМ” /общ обем 25,5 млн.м3 и наличен полезен обем 9,0 млн.м3/

0,150 млн.м3 вода за екологични нужди

Да се поддържа контролен обем 12,0 млн.м3.ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН

1. ЯЗОВИР “ТИЧА” / общ обем 311,8 млн.м3 и наличен обем 205,4 млн.м3, от които 88,0 млн.м3 санитарен обем/

2,250 млн.м3 вода за питейно водоснабдяване на градовете Шумен, Търговище и Велики Преслав

Да се поддържа контролен обем 250,0 млн.м3.2. ЯЗОВИР “КАМЧИЯ” /общ обем 233,5 млн.м3 и наличен полезен обем 144,1 млн.м3 /

7,850 млн.м3 вода за питейно водоснабдяване, от които:

 • 3.200 млн.м3 вода за гр.Варна

 • 4.000 млн.м3 вода за гр.Бургас

 • 0,600 млн.м3 вода за технологични нужди на пречиствателната станция

 • 0,050 млн.м3 вода за екологични нужди

Да се поддържа контролен обем 220,0 млн.м3.

3. ЯЗОВИР “СЪЕДИНЕНИЕ” /общ обем 12,8 млн.м3 и наличен полезен обем 4,6 млн.м3/

0,100 млн.м3 вода за екологични нужди

Да се поддържа контролен обем 6,0 млн.м3.4. ЯЗОВИР “ГЕОРГИ ТРАЙКОВ” /общ обем 329,0 млн.м3 и наличен полезен обем 246,3 млн.м3/

4,300 млн.м3 вода, от които:

 • 4,000 млн.м3 вода за промишлено водоснабдяване на дружествата -акционери към консорциум “Девня” АД

 • 0,300 млн.м3 вода за екологични нужди

Да се поддържа контролен обем 270,0 млн.м3.

5. ЯЗОВИР “ПОРОЙ” /общ обем 45,2 млн.м3 и наличен полезен обем 21,3 млн.м3/

4,500 млн.м3 вода за производство на електроенергия

6. ЯЗОВИР “АХЕЛОЙ” /общ обем 12,6 млн.м3 и наличен полезен обем 9,3 млн.м3/

0,800 млн.м3 вода за екологични нужди

Да се поддържа контролен обем 10,0 млн.м3.7. ЯЗОВИР “ЯСНА ПОЛЯНА” /общ обем 35,3 млн.м3 и наличен полезен обем 23,1 млн.м3/

0,850 млн.м3 вода, в т.ч:

 • 0,700 млн.м3 за питейно водоснабдяване на Южното Черноморие

 • 0,050 млн.м3 за технологични нужди на пречиствателната станция

 • 0,100 млн.м3 за екологични нужди

ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН

1. ЯЗОВИР “КОПРИНКА” /общ обем 142,2 млн.м3 и наличен полезен обем 93,8 млн.м3/

29,000 млн.м3 вода за производство на електроенергия в т.ч:

 • 0,100 млн.м3 за промишлено водоснабдяване в района на гр. Стара Загора и 800 м3 за водопой на животни за ПК “Бойчов бунар”

Изтакането в границите на разрешения лимит да се извършва по график съгласуван между “Енерго-про България” АД, “Напоителни системи“ ЕАД – клон Стара Загора и диспечерските служби на Националната електрическа компания ЕАД.

2. ЯЗОВИР “ЖРЕБЧЕВО” /общ обем 400,0 млн.м3 и наличен полезен обем 266,4 млн.м3/

50,0 млн.м3 вода за производство на електроенергия

Изтакането в границите на разрешения лимит да се извършва по график, съгласуван между “Напоителни системи” ЕАД – клон Сливен, “Петрол” АД и диспечерските служби на Националната електрическа компания ЕАД.3. ЯЗОВИР “АСЕНОВЕЦ” /общ обем 28,2 млн.м3 и наличен полезен обем 22,2 млн.м3/

1,700 млн.м3 вода за питейно водоснабдяване

При необходимост да се поддържа контролен обем 25,0 млн.м34. ЯЗОВИР “МАЛКО ШАРКОВО” /общ обем 50,0 млн.м3 и наличен полезен обем 36,9 млн.м3/

Не се предвижда ползване на вода.

Да се поддържа контролен обем 35,0 млн.м3

5. ЯЗОВИР “ДОМЛЯН” /общ обем 26,8 млн.м3 и наличен полезен обем 17,2 млн.м3/

0.500 млн.м3 вода за екологични нужди

Да се поддържа контролен обем 18,0 млн.м3.6. ЯЗОВИР “ПЯСЪЧНИК” /общ обем 211,4 млн.м3 и наличен полезен обем 120,9 млн.м3/

Не се предвижда ползване на вода

Да се поддържа контролен обем 110,0 млн.м3

7. ЯЗОВИР “ТОПОЛНИЦА” /общ обем 137,1 млн.м3 и наличен полезен обем 92,6 млн.м3/

1,300 млн.м3 вода за екологични нужди

Да се поддържа контролен обем 85,0 млн.м38. ЯЗОВИР “БЕЛМЕКЕН” /общ обем 144,0 млн.м3 и наличен полезен обем 98,7 млн.м3/

30,000 млн.м3 вода за производство на електроенергия, в т.ч:

0,250 млн.м3 вода за промишлено водоснабдяване на “Костенец-ХХИ” АД от горния изравнител на ВЕЦ “Момина клисура”

За ВЕЦ “Лесичово” по ГНК”Момина клисура-Лесичово” се подават 8,4 млн.м3 вода, преработени от ВЕЦ “Момина клисура”.

9. ЯЗОВИР “ГОЛЯМ БЕГЛИК” и ЯЗОВИР “ШИРОКА ПОЛЯНА” /общ обем 86,1 млн.м3 и наличен полезен обем 62,6 млн.м3/

25,000 млн.м3 за производство на електроенергия

10. ЯЗОВИР “БАТАК” /общ обем 310,0 млн.м3 и наличен полезен обем 277,3 млн.м3/

45,000 млн.м3 вода за производство на електроенергия и промишлено водоснабдяване, в т.ч:


 1. 0.300 млн.м3 за промишлено водоснабдяване на “Биовет”-АД от разпределителното съоръжение на р.Стара

 2. 0,250 млн.м3 вода от II прозорец за битово-стопански нужди

 3. 0,150 млн.м3 вода от IV прозорец за битово-стопански нужди

Изтакането в границите на разрешения лимит да се извършва по график, съгласуван между “Напоителни системи” ЕАД - клон Пазарджик, “Биовет” АД, гр.Пещера и диспечерските служби на Националната електрическа компания.

Да се поддържа максимален контролен обем 270,0 млн.м3, като при крайна необходимост се изключват водохващания.11. ЯЗОВИР “ВЪЧА” /общ обем 226,1 млн.м3 и наличен полезен обем 173,9 млн.м3/

65,000 млн.м3 вода за производство на електроенергия

Да се поддържа контролен обем 190,0 млн.м3.

За оводняване на руслото на река Въча водата от водохващане Чуринско дере да се изпуска по реката. От изпускателя на долния изравнител на ВЕЦ “Въча-нова” да се подава водно количество 200 л/сек.

12. ЯЗОВИР “ТРАКИЕЦ” /общ обем 114,0 млн.м3 и наличен полезен обем 50,1 млн.м3/

0,400 млн.м3 вода в т.ч:


 1. 0,100 млн.м3 за питейно-битово и промишлено водоснабдяване

 2. 0,300 млн.м3 за екологични нужди

13. ЯЗОВИР “БОРОВИЦА” /общ обем 27,3 млн.м3 и наличен обем 27,3 млн.м3 , от които 11,1 млн.м3 санитарен обем/

1,049 млн.м3 вода в т.ч:

 1. 0,549 млн.м3 за питейно водоснабдяване на градовете Кърджали и Момчилград

 2. 0,500 млн.м3 за екологични нужди

14. ЯЗОВИР “КЪРДЖАЛИ” /общ обем 497,2 млн.м3 и наличен полезен обем 330,6 млн.м3/

81,600 млн.м3 вода, в т.ч:

 • 80,000 млн.м3 за производство на електроенергия

 • 1,600 млн.м3 за промишлено водоснабдяване

Да се поддържа контролен обем 350,0 млн.м3

15. ЯЗОВИР “СТУДЕН КЛАДЕНЕЦ” /общ обем 387,8 млн.м3 и наличен полезен обем 224,1 млн.м3/

200,000 млн.м3 вода за производство на електроенергия

Да се поддържа контролен обем 280,0 млн.м316. ЯЗОВИР “ИВАЙЛОВГРАД” /общ обем 156,7 млн.м3 и наличен полезен обем 86,9 млн.м3/

ВЕЦ “Ивайловград” да обработва постъпващия приток, като се поддържа контролен обем 130,0 млн.м3 .17. ГОРЕН ИЗРАВНИТЕЛ НА ВЕЦ “АСЕНИЦА” -

Не се предвижда ползване на водаЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ БАСЕЙН

1. ЯЗОВИР “ДОСПАТ” /общ обем 446,4 млн.м3 и наличен полезен обем 391,9 млн.м3/

40,000 млн.м3 вода за производство на електроенергия

Да се поддържа контролен обем 360,0 млн.м32. ЯЗОВИР “СТУДЕНА” /общ обем 25,2 млн.м3 и наличен полезен обем 19,8 млн.м3/

5,200 млн.м3 вода , в т.ч:

 • 1,600 млн.м3 за питейно водоснабдяване

 • 0,100 млн.м3 за “Топлофикация”-Перник

 • 0,200 млн.м3 вода за “Пектин” АД

 • 0,300 млн.м3 вода за “Стомана индъстри” АД

 • 1,000 млн.м3 за производство на електроенергия

 • 2,000 млн.м3 за поддържане на ретензионен обем

При възникване на аварийни ситуации и при съществено намаляване на дебита на извор “Сиреняците” за района на гр.Радомир да се подават до 250 000 м3 вода от извор “Врелото” чрез ПС”Крапец”.

3. ЯЗОВИР “ПЧЕЛИНА” /общ обем 54,8 млн.м3 и наличен полезен обем 20,0 млн.м3/

Не се предвижда ползване на вода

4. ЯЗОВИР “ДЯКОВО” /общ обем 35,0 млн.м3 и наличен полезен обем 21,5 млн.м3/

1,220 млн.м3 вода , в т.ч:

 • 0,291 млн.м3 за “В и К” Кюстендил

 • 0,291 млн.м3 за “В и К” Дупница

 • 0,010 млн.м3 за промишлено водоснабдяване на “Балканфарма”

 • 0,500 млн.м3 за ТЕЦ “Бобов дол”

 • 0,125 млн.м3 за мини “Бобов дол”

 • 0,002 млн.м3 за промишлена зона “Пиперево”

 • 0,001 млн.м3 за “Автомагистрали “Хемус”

5. ЯЗОВИР “КАРАГЬОЛ” /общ обем 2,3 млн.м3 и наличен обем 1,0 млн.м3/

0,600 млн.м3 вода за производство на електроенергия

6. ЯЗОВИР “КАЛИН” /общ обем 1,0 млн.м3 и наличен обем 0,4 млн.м3/

0,100 млн.м3 вода за производство на електроенергия

7.ОТ ГОРНИЯ ИЗРАВНИТЕЛ НА ВЕЦ “ПЕТРОВО” -

Не се предвижда ползване на водаПри изпускане на води от облекчителните съоръжения на язовирите да се спазват изискванията на чл.142 от ЗВ.

Забележка - Наличните обеми са към 24 януари 2006 година.Министерство на околната среда и водите

Каталог: wp-content -> uploads -> file -> Water -> Povarhnostnivodi -> Mesechen grafik -> 2006
Mesechen grafik -> Министерство на околната среда и водите утвърждавам
Mesechen grafik -> Министър: /джевдет чакъров
Mesechen grafik -> Писма за изменение на графика за използване на водите на комплексните и значими язовири 2013 г
Mesechen grafik -> Писма за изменение на графика за използване на водите на комплексните и значими язовири 2012 г
Mesechen grafik -> Писма за изменение на графика за използване на водите на комплексните и значими язовири 2014 г
Mesechen grafik -> Писма за изменение на графика за използване на водите на комплексните и значими язовири 2012 г
Mesechen grafik -> Министерство на околната среда и водите утвърждавам
Mesechen grafik -> Министър: /джевдет чакъров
2006 -> Министър: /джевдет чакъров
2006 -> Министър: /джевдет чакъров


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница