Морфологичен анализ – I. Изменяеми класове думистраница1/2
Дата27.03.2024
Размер30.58 Kb.
#120817
  1   2
мофолог-анализ 2

МОРФОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ I. Изменяеми класове думи (части на речта)
1. СЪЩЕСТВИТЕЛНО – назовава различни субекти и обекти от действителността или абстрактни категории: лица, животни, естествени, изкуствени предмети и материали, термини, ментални и емоционални състояния и др. Граматически категории: тип – собствени (антропоними, зооними, фитоними, топоними, хидроними и др.)/ нарицателни (броими, неброими, абстрактни, конкретни/веществени – одушевени, неодушевени); род (мъжки, женски, среден); число (единствено; множествено; бройна форма само при нелицата от м.р., окончаващи на съгласна – два стола, 5 коня, колко килограма; singularia tantum: кислород, олово, ориз, пипер; pluralia tantum: клещи, окови, въглища, макарони; събирателни съществит. – стадо, ято, мравуняк); членна форма (пълен, кратък член); падеж (именителен – Петя, Иван; звателен – Петьо, Иване).
2. ПРИЛАГАТЕЛНО – качество, свойство на предмет. Граматични показатели: вид – качествени/ относителни; род (съгласува се със съществителното); число (съгласува се със съществителното); членна форма (пълен, кратък член); степенуване (сравнителна, превъзходна степен). Качествените прилагателни имат положителна, сравнителна и превъзходна степен, а относителните – само положителна.
3. МЕСТОИМЕНИЯ – заместват съществителните, прилагателните или числителните имена. Граматични показатели: 9 вида (лични, притежателни, възвратни, показателни, въпросителни, относителни, неопределителни, отрицателни, обобщителни), лице, число, кратка/пълна форма на личните, притежателните и възвратните м-я, падеж при някои местоимения (именителен, родителен, дателен), род.
4. ЧИСЛИТЕЛНО – изразява количество. Видове: количествено/бройно (един, две, три), качествено/редно (първи, втори, трети), дробно (1/2), род и число не при всички числителни, членуване (пълен, кратък член), състав (просто – пет, сложно – петнадесет, съставно – петдесет и седем). 5. ГЛАГОЛ – лице (3 лица), число (2 числа – ед. и мн.), време (9 глаг. времена: сегашно, минало, бъдеще, мин.свършено, мин.несвършено, мин.неопределено, мин.предварително, бъдеще в миналото, бъдеще предварително, бъд.предварително в миналото), вид (свършен, несвършен), спрежение (1, 2, 3), основна ф-ма (формата за 1л., ед.ч.,сег.вр.), основа (ф-та за 3л., ед.ч., сег.вр.), залог (деятелен, страдателен), наклонение (изявително – искам, повелително – искай, преизказно – искал съм, условно – да би искал, ако искам).Сподели с приятели:
  1   2
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница