Открито обсъждане съгласно член 16, параграф 8 от Договора за Европейския съюзДата21.06.2018
Размер93 Kb.
#75290- Приемане на дневния ред
Обсъждания на законодателни актове

(Открито обсъждане съгласно член 16, параграф 8 от Договора за Европейския съюз)
- (евентуално) Одобряване на списъка на точки „А“
- Директива за дружествата майки/дъщерните дружества

- Предложение за директива на Съвета за изменение на Директива 2011/96/ЕС относно общата система за данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави членки

= Политическо споразумение
- Данък върху финансовите сделки

- Предложение за директива на Съвета за въвеждане на засилено сътрудничество в областта на данъка върху финансовите сделки

= Актуално състояние
- Други въпроси

- Текущи законодателни предложения

= Информация от председателството
Незаконодателни дейности
- Одобряване на списъка на точки „А“
- (евентуално) Единен механизъм за преструктуриране

- Предложение за регламент за изпълнение на Съвета за определяне на еднообразни условия за прилагане на Регламент (ЕС) № 806/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на предварителните вноски в Единния фонд за преструктуриране

= Политическо споразумение
- (евентуално) Финанси за растеж

= Заключения на Съвета


- Мерки в подкрепа на инвестициите

= Информация от Комисията и от ЕИБ и обмен на мнения


- (евентуално) Преглед на пакета за икономическото управление и на втория пакет за икономическото управление

= Обмен на мнения


- Преглед на стратегия „Европа 2020“

= Обмен на мнения


- Европейски семестър 2015 г.

- Процедура при макроикономически дисбаланси — Доклад на Комисията за механизма за предупреждение


- Годишен обзор на растежа

= Обмен на мнения


- (евентуално) Подготовка за заседанието на Европейския съвет на 18 и 19 октомври 2014 г.

= Обмен на мнения

- Последващи действия във връзка със срещата на министрите на финансите и управителите на централните банки на страните от Г—20 от 13—15 ноември 2014 г. в Бризбейн, Австралия

= Информация от Комисията


- (евентуално) Доклад от Съвета по икономически и финансови въпроси до Европейския съвет по данъчните въпроси

= Одобрение


- (евентуално) Доклад от министрите на финансите по данъчните въпроси в рамките на пакта „Евро плюс“

= Одобрение


- (евентуално) Кодекс за поведение (Данъчно облагане на предприятия)

- Доклад до Съвета


- Проект за заключения на Съвета

= Одобрение


- Годишен доклад на Сметната палата за изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година

= Представяне


- Други въпроси
Понеделник, 8 декември 2014 г.

10,00 ч.: Заседание на Еврогрупата

15,00 ч.: Заседание на Еврогрупата

След заседанието на

Еврогрупата: Заседание на съвета на управителите на Европейския механизъм за стабилност
Вторник, 9 декември 2014 г.

09,00 ч.: Закуска

10,00 ч.: Заседание на Съвета по икономически и финансови въпроси

NB: Моля изпратете до отдел „Конференции“ във възможно най-кратък срок списък на делегатите, които ще вземат участие в заседанието.
E-mail: conferences.participants@consilium.europa.eu


NB: Делегатите, които се нуждаят от еднодневни служебни карти, за да посещават заседанията, следва да се запознаят с док. 14387/1/12 REV 1 във връзка с начина за получаването им.
CM 5161/14


BG
Каталог: pub -> ECD
ECD -> Съдържание
ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
ECD -> I. въведение
ECD -> Съвет на европейския съюз
ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница