Национален конкурс за учители, с добри педагогически практики по гражданско образование на тема „гражданско образование и формиране на идентичностиДата22.12.2018
Размер11.87 Mb.
#109064
ТипКонкурс
СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

гр. Опака, обл. Търговище, ул. „България” №39

тел: 06039/ 23-24, 24-77, факс: 06039/2499, e-mail: sou_opaka2@abv.bg

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА УЧИТЕЛИ, С ДОБРИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ

ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ НА ТЕМА
„ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ И ФОРМИРАНЕ НА ИДЕНТИЧНОСТИ”


Извънкласните форми - място за реализиране на знанията по български език и литература

Анка Марчева-старши учител по

български език и литература
Румяна Георгиева-старши учител

по български език и литература

ЦЕЛИ:

1. Възпитаване в уважение и почитане на националните празници.

2. Съхраняване на националните добродетели и универсални ценности.

3. Изява на таланти и популяризиране на творческите постижения на учениците

4. Формиране на умения за публична изява и сценично поведение.

5. Възпитаване на естетически вкус.

6. Събуждане на интерес към народното творчество.

7.Прилагане на усвоени знания от часовете по български език и литература в извънкласни форми.

8. Изграждане на образовани личности с разностранни творчески интереси.

9. Приобщаване на родителската общност към изявите на техните деца.


ИЗПОЛЗВАНИ МЕТОДИ: работа в екип, ролеви игри, драматизация, емпатия, дискусия,
УЧАСТНИЦИ: ученици от 1 до 12 клас, учащи в СОУ „Васил Левски” гр. Опака, обл. Търговище
Обучението по български език и литература има първостепенно значение за постигане на ДОИ в българското училище. Усвояването и владеенето на езика има още по-голямо значение предвид на това, че повече от 80% от учениците са билингви, владеещи и общуващи на майчиния си език – турски.Извънкласните форми и дейности са отлична възможност за усъвършенстване на езиковите умения и правилното им прилагане, за формиране на нравствени добродетели и ценности, а за талантливите ученици – за изява. Налице е стремеж у всички да се включват активно в мероприятията на училището. Това ни стимулира да използваме различни форми на работа, с цел засилване на интереса на децата за общуване на български език.

В началото на учебната година по повод юбилея на училището организирахме редица прояви – тържествен концерт, конференция, празничен брой на училищния вестник „Букет”и издаване и представяне на сборник с лично творчество на настоящи възпитаници – „Алманах”„ДЕТСКО ТВОРЧЕСТВО”

Годината 2010 бе знаменателна за нашето училище – днес вече СОУ „В.Левски” гр.Опака, защото се навършваха 160 години от полагането на основите на образователното дело в Опака, начало, поставено от родолюбиви наши съграждани, повярвали в науката, отправили поглед към бъдещето.

Бележитата годишнина бе отбелязана с редица дейности и мероприятия, в които се включиха учители, ученици, родители, обществеността в селището. Бяха организирани научно-теоретична конференция, свързана с историята на училището, спортни състезания, срещи с учители, работили тук, и възпитаници на училището, организира се изключителна дейност за издирване на снимки и материали, свързани с миналото на училището.

Историята на просветното дело от далечната 1850 година до днес бе описана в нарочно подготвената книга „Летопис на образованието в гр.Опака”. Подредена бе постоянна изложба „Историята на моето училище”, уреден бе Музей на образователното дело в Опака.
Дните забързани отминават. Редуват се сезоните на времето. Сменят се поколенията. Остават очарованието на младостта, светът, видян през детските очи, талантът да откриеш красотата около себе си и я въплътиш в рисунка или словесен израз, да надникнеш в света на духовното.

Наред с учението и игрите, децата съумяват да изразят и твореца в себе си.”

/Алманах „Детско творчество”/
Една от дейностите, посветена на юбилея на училището, бе събирането на творби на ученици и издаването на Алманах „Детско творчество”. Традиция при нас е по повод на празника на училището – 19.ІІ., Деня на славянската писменост, просвета и култура и др. да се организират изложби от рисунки, конкурси за лично творчество, в които децата се включват активно. Идеята бе да се подберат и издадат в сборник творби, с което да се обърне внимание, че училището за нашите деца е не само източник за знания и образование, но и поле, където могат да се изявяват като творци. Сформирана бе работна група, включваща главните учители и учителите по български език и литература и изобразително изкуство, която да подбере, уточни и подреди словесните творби - стихотворения, есета, гатанки, и илюстрациите и рисунките на талантливите ученици от начален до гимназиален етап.

В резултат на ентусиазма и личния принос на всеки член на работната група, подкрепени от ръководството на училището, в навечерието на тържественото отбелязване на празника, държахме в ръце малка книжка Алманах „Детско творчество”.

Както бе посочено в уводната част на сборника: „Без да имат претенции за изключителност, в алманаха са събрани творби на настоящи възпитаници на СОУ „Васил Левски” град Опака, дръзнали да прекрачат прага на един нов свят, наречен изкуство.”. Следващ момент бе представянето и популяризирането на алманаха. Бе изработена и изпратена покана за организиране на среща за събитието.

На срещата за представяне на учениците творци и техните произведения присъстваха родители, учители, ученици, общественици. Организаторите бяха подредили залата по подходящ начин - с места за публиката, за авторите и водещия. Интересно бе участието на група ученици, които рисуваха през времето на срещата. Творческата атмосфера се допълваше и от изложбата от рисунки, чиито репродукции бяха поместени в алманаха. По сценарий водещата запознаваше присъстващите с авторите на творбите, задавайки им въпроси за повода за написването им, за опита и личните и творческите им бъдещи планове. Прозвучаха авторски стихотворения, гатанки, а по-големите ученици по техен избор представиха част или цялостния текст на есета, с които са участвали и в други конкурси. В създадената атмосфера и активното отношение и на публиката участниците се почувстваха истински творци, правещи първите си стъпки и в сферата на духовните постижения.

В края на срещата малките художници представиха рисунките си, а всички участници получиха символични подаръци от Директора на училището. След снимките за спомен и обещание за нови творчески срещи, представянето приключи.

Работата по усвояване на българския език продължава през цялата учебна година.По традиция в СОУ „Васил Левски” - гр. Опака всеки месец е посветен на учебен предмет от задължителната подготовка. Най- празничният месец - месец май,е посветен на българския език и литература. По този повод се провеждат мероприятия, свързани с празника на славянските просветители Кирил и Методий. Учениците от 1 до 12 клас активно се включват във всички инициативи,и по този начин те показват своето уважение и почитане на празника.

Месецът на българския език и литература се откри с радиопредаване, посветено на книгата. Тогава учениците бяха запознати и с плана за целия месец:
1. Конкурс „Лично творчество” за написване на есе:

- авторско стихотворение-тема по избор;

- разказ - тема по избор;

- есе на тема „Мишката или книжката”;

- „Имало едно време…” – авторска приказка;

- „Що е то?” – нови, забавни и неповторими гатанки.
2. Конкурс „Нарисувай своя любим приказен/литературен герой”
3. Конкурс „Весел книгоразделител”
4. Конкурс за най-красива тетрадка.
5.Уреждане кътове на изучавани творци на българската литература.
6. Табла в чест на Деня на славянската писменост, просвета и култура.
7. Радиопредаване.
8. Празничен брой на училищния вестник „Букет”.
9. Участие в празничния концерт, посветен на 24 май.
Класираните участници от всички конкурси бяха наградени с грамоти и химикали на Празника на таланта като заключителен етап от тържествения месец. С помощта на своите учители по български език и литература всеки талантлив ученик се подготви за Празника на таланта. Предварително се раздадоха покани на Директора, на всички учители и ученици.

Подготви се сценарий с водещ, украси се сцената с декори, нарисувани от учениците, рисунки и цветя. Празникът започна с ученици от 5 клас, които представиха своето лично творчество. Гостите бяха поставени в затруднение от гатанките на други петокласници. Шестокласниците развеселиха публиката с хумористична сценка. Момичета от 11 клас ни разкриха света на любовта със стихове на Дамян Дамянов, Станка Пенчева и Давид Овадия. Ученици от 7, 8 и 10 клас прочетоха свое лично творчество – стихотворения, разкази и есета. Тържеството завърши с драматизация на приказката „Сливи за смет”.
На 24 май се провежда тържествен концерт, подготвен от ученици и учители от нашето училище, който по традиция започва с изпращане на абитуриентите. Те предават огъня на знанието на най-малките възпитаници на училището - учениците от 1 клас.

Чрез всички извънкласни форми учениците се възпитават в уважение и почитане на народните традиции, в съхраняване на националните добродетели и универсални ценности.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница