Необходимост от спазване на дневен режимстраница1/3
Дата28.01.2023
Размер53.43 Kb.
#116424
ТипИзложение
  1   2   3
Sebile Курсова работаС ОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
Департамент за информация и усъвършенстване на учители
Катедра „Хуманитарно образование”


Курсова работа
На тема:


Необходимост от спазване на дневен режим
Изготвил: Проверил:
Себиле Велиева Доц.д-р Ивайло Прокопов
СДК № ...........
2021 г.
Увод
В днешно време мнението на обществото относно дневния режим при децата са противоречиви. Част от тях са на мнение, че има ограничаващо действие върху личната свобода. Освен това смятат, че е необходимо родителите да се съобразяват с нуждите и желанията на децата си. От друга страна привържениците на традиционния дневен режим твърдят, че той е полезен и е необходим за правилното развитие на подрастващите, както и за физическото и психическото им здраве.
Безспорно дневният режим има своите положителни и отрицателни страни. Но какво се случва с децата, които нямат режим и не го спазват, особено ако са в предучилищна възраст и посещават редовно детската градина? До скоро пандемията затвори за малко повече от месец детските заведения в страната и това оказа сериозно влияние както върху живота на подрастващите, така и върху дневния им режим. След като вече отново посещават градините, ще съумеят ли да участват ползотворно в обучителния процес? Дали този локдаун и промяната на дневния им режим ще окаже влияние върху концентрацията и резултатите им? С настоящето изследване целя да проследя именно това.
Изложение
Предмет на изследването е дневният режим на 5 – 6-годишните деца и до каква степен влияе на тяхното ежедневие.
Обект на изследването е дневният режим на 5 – 6-годишните деца.
Целта на курсовата работа е да се изследват 22 деца на 5–6-годишна възраст, техният дневен режим и неговото влиянието.
Следните задачи ще бъдат изпълнени за постигане на поставената цел:

 • осъществяване на теоретично проучване и систематизиране на концепции, свързани с дневния режим при децата на 5–6-годишна възраст;

 • представяне на дневния режим на изследваните 5–6-годишни деца;

 • изготвяне на инструментариум за проверка и оценка на влиянието на дневния режим върху децата;

 • анализ и изводи спрямо резултатите.

Обхват на изследването са 22 деца от III група на …… Детска градина …………, гр. (с.) ………… По пол са 12 момчета и 10 момичета. Изследването се проведе през месец ноември 2020 г. – февруари 2021 г. В групата има 11 деца, които след локдауна не спазват дневния режим и 11, които го спазват. Педагогическо наблюдение е използваният инструментариум.


Правилното психично развитие, укрепването на здравето на децата и тяхното пълноценно развитие не са възможни без оптимално изграден дневен режим. Основата на организирането на денонощието трябва да бъде удовлетворяването на жизненоважните потребности на подрастващите от питателна храна, достатъчен сън и време за игра и учене. Спазването на режимните моменти учат децата към правилно разпределение на времето и полезни навици.
Дневният режим представлява правилно и ритмично разпределение на времето през денонощието, което осигурява правилно основните жизнени детски потребности като храна, игра и сън. Привържениците на традиционната теория защитават мнението, че дневният режим спомага за дисциплинирането на децата, повишава дееспособността им, въздейства положително на техния апетит и сън. Също така създава сигурност и чувство за увереност. Освен това помага както на родителите, така и на децата да се справят по-лесно с ежедневието и да не пропускат важните задачи за деня.
Не е случаен фактът, че в детската градина има регламентиран дневен режим, който се спазва от всеки учител и се прилага в групите. Въпреки това, винаги има деца, които все още не са приучени да го спазват, протестират или изпитват затруднения.
Това, с което се характеризира дневният режим в детските градини е постоянство, гъвкавост, като съществено място заема играта, при това свободната игра. Изключително важно е учителят да съумее да определи дневния и седмичния режим като се съобрази с индивидуалните потребности на децата, както и с местните обичаи. Спазването му от своя страна изисква определена степен на приспособяване. За здравословното състояние на подрастващите спомага оформяне на биоритъма, общите навици за хранене, както и усвояването на определен начин на поведение.
Важно е учителят да се съобразява с някои основни критерии, за да оформи оптимално седмичния режим. Такива са:

 • съобразяване с актуалната ситуация;

 • спокойна работна атмосфера;

 • съобразяване с особеностите на детската градина.

От съществено значение е някои от дейностите в детската градина да бъдат фиксирани по час. Такива са:

 • дейности, свързани с календара, екскурзии за опознаване на околната среда, празници, важни дати;

 • занятия „Сръчни ръце’’;

 • празници, които се падат в работно време;

 • движение, подвижни игри;

 • ежедневно движение.

При целодневна организация дневният режим в трета възрастова група от 04.01.2021 г. до 31.01.2021 г. е както следва:
Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница