Невербална комуникация в организациятастраница1/3
Дата03.05.2023
Размер56 Kb.
#117535
  1   2   3
neverbalna-komunikaciya-v-organizaciyata (1)
Невербална комуникация в организацията


ИЗГОТВИЛ: ПРОВЕРИЛ:……………………………
………………………. ………………………….
УВОД
В настоящата разработка ще се обърне внимание на невербалните комуникации, които са неизменна част от човешкия живот. Ще се разгледат условията, при които протича този вид комуникация и най-вече ще се конкретизира отражението на невербалното комуникиране в бизнес средата.
Както в обикновения живот, така и в професионалния често е трудно да се изразиш ясно само с думи (вербално), а е необходимо използването на различни пози на тялото, погледи, усмивки, жестове и т.н. Това най-вече се забелязва в бизнеса, където времето е ценен ресурс и е необходимо своевременното и бързо получаване на различни видове и обеми информация, които са необходими за постигането на определени резултати. Именно следвайки тази логика е от голяма важност да се представят ключовите невербални средства за комуникация и техните изражения в професионалната сфера.  1. Невербални комуникации

Ролята и значението на невербалната комуникация нараства неимоверно във всички сфери на обществения живот (ежедневието, бизнеса и т.н.). За съжаление обаче са налице редица примери, които показват пълна липса на компетентност дори невежество по отношение на различните прояви на езика на тялото.
В рамките на силно динамичния съвременен пазар, мениджърите и предприемачите все повече обръщат поглед към големите възможности на подходите, погледите и усмивките. Невербалните комуникационни канали са изключително ефективни средства, с чиято помощ се предават различни емоционални състояния, нагласи и усещания, и по този начин се улеснява обратната връзка.
Езикът на тялото е ключов инструмент, който се използва за разбиране между хората. Той съчетава в себе си следните компоненти: цивилизация, култура, общество и природа. Изпращайки безмълвни сигнали към другите, човек действа едновременно като социално и като природно същество. Следвайки тази логика можем да каже, че от една страна се действа естествено, спонтанно и първично, а от друга – целенасочено, интелигентно и премислено.
Аргументи и белези, доказващи голямата сила на езика на тялото дават социологическите и статистическите данни за разнообразието и богатството на телесните символи и знаци. Според психологията влиянието, което оказва върху околните, зависи 7% от това което казваме, 38% от начина по който го казваме и 55% от езика на тялото ни. Всички тези факти доказват изключително важното място в общуването на невербалните средства.
В процеса на невербална комуникация всъщност се осъществява обмен на значения. Това се случва основно чрез сигнали като:

  • Изражения на лицето;

  • Движения на тялото или кинетика;

  • Проксемизми - оползотворяване на индивидуалното и околното пространство;

  • Контакт с очи или визуално взаимодействие;

  • Времеви характеристики.

Гералд Голдхабер представя три основни принципа, които целят да опишат начините за оползотворяване на личностното пространство в рамките на една организация, а именно:
  1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница