О б щ и н а к ъ р д ж а л и о б я в аДата31.03.2018
Размер8.67 Kb.
#64390

О Б Щ И Н А К Ъ Р Д Ж А Л И


О Б Я В А

В съответствие с чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието на околната среда /ОВОС/ на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии /обн. в ДВ бр. 25 от 2003 год./,

в Община Кърджали е внесено УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ от „Аква Белуга” ООД, гр.Кърджали, за реализирането на обект:
Изграждане на ферма за аквакултури в плаващи мрежени клетки (садки) в язовир Кърджали,

ЕКАТТЕ 15000 - землището на с.Главатарци,

община Кърджали”


На следващ етап, в съответствие с процедурите по ЗООС, предстои извършването на преценка за необходимостта от ОВОС на горепосоченото инвестиционно намерение.Кмет на Община Кърджали:…….....………..

/Инж.Хасан Азис/
Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница