„Кулинарни различия в храненетостраница1/4
Дата05.02.2024
Размер91 Kb.
#120215
ТипУрок
  1   2   3   4
semestrialen-izpit-po-didaktichesko-prognozirane-i-modelirane-ii-chast

Югозападен Университет
Неофит Рилски”


Факултет по Педагогика


Катедра:Технологично обучение и професионално образование


Семестриален изпит по Дидактическо прогнозиране и моделиране II част
Съдържание:

  • Уводна част

  • Таксономия на Лемке

  • Разработване на урок за 6 клас по обобщена тема „Кулинарство“, тема: „Кулинарни различия в храненето“Уводна част
Терминът „таксономия” произлиза от гръцката дума taxis, която означава строй, ред, подредба, подреденост, и nomos – закон. В зависимост от основата, върху която са създадени видовете педагогически таксономии биват: когнитивни, емоционални, психомоторни, на опита, операционални и смесени.
По области на педагогическите таксономии биват:
Когнитивна (познавателна) област: Тук влизат целите от запомняне и възпроизвеждане на изучения материал до решаване на проблеми, в хода на което е необходимо да се преосмислят наличните знания, да се изграждат нови техни съчетания с предварително изучени идеи, методи, процедури (начини на действие), включително и да се пристъпи към ново решаване.
Афективна (емоционално-ценностна) област: Към нея се отнасят целите за формиране на емоционално-личностни отношения към явленията в околния свят от простото възприятие, интереса, готовността да се реагира до усвояването на ценностни ориентации и отношения и активната им проява.
Психомоторна област: тук попадат целите, които са свързани с формирането на различни видове двигателна (моторна) дейност, на манипулационна дейност и нервно-мускулна координация.
Видове педагогически таксономии:
Когнитивната таксономия (таксономия на Блум) е насочена към формиране на интелектуалните умения. Класифицира интелектуалното поведение в шест категории: познание, разбиране, приложение, анализ, синтез, оценяване.
Психомоторна таксономия на Кенет Мур: постулира три равнища на психомоторната таксономия: подражание, сръчност и точност.
Афективна таксономия на Кратуол: обучението трябва да развива не само интелекта и мисленето, но и чувствата, нагласите и ценностните системи.
Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница