Община бяла отдел-местни данъци и таксиДата13.10.2018
Размер26 Kb.
#85241
ОБЩИНА БЯЛА

ОТДЕЛ-МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

7100, гр.Бяла, пл.Екзарх ЙосифI №1,тел:0817/7-20-15

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

№ 232/ 31.07.2018г.
ДО СТОЯНКА СТОИЛОВА ВЕЛИКОВА

Адрес:


Гр.Бяла п.к.7100

Ул.Велес №2

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение в Община Бяла, Отдел МДТ при Иваничка Николаева – гл. инспектор за връчване на Акт за установяване на задължения по декларации с изх.№523-1/26.06.2018г.

Адрес на Центъра за услуги и информация на граждани: гр.Бяла, пл.Екзарх Йосиф I №3.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК същия ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.
Служител в Община Бяла, Отдел МДТ: Иванка Владова – гл. инспектор.

Дата на окачване:31.07.2018г. Изготвил:Дата на смъкване:…………….


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница