Община земен състояние на Регистрите за Раждане към 31. 12. 2008 гДата09.04.2018
Размер141.42 Kb.
#65040
ОБЩИНА ЗЕМЕН - Състояние на Регистрите за Раждане към 31.12.2008 г.
С Указ № 371/29.11.2005 год. с.ЧЕПИНО преминава от община Земен към община КовачевциНаселено място

Съставени регистри

от .......г.. до ........г.

Местосъхранение на регистрите

Липсващи регистри

от .......г. до .......г.

/причини/

Не са съставяни регистри

от ........г. до .........г.

/Къде са съставяни ?/

ГР.ЗЕМЕН

1896-1929 – смесени


1930-2001, 2004, 2005, 2007, 2008

ГР.ЗЕМЕН

-

2002,2003 – не са съставяни


2006 – не е съставян

С.БЕРЕНДЕ

-

1894-1934 – ГР.ЗЕМЕН

1935-1944 – С.КОВАЧЕВЦИ

/ общ. Ковачевци /

1945-1980 – ГР.ЗЕМЕН
-

до 1934 – към с.Еловдол

1935-1944 – с. Сирищник

/ общ. Ковачевци /

1945-1980 – с. Еловдол

1981-2008 – не са съставяни


С.БЛАТЕШНИЦА

1980,1981

ГР.ЗЕМЕН

-

до1979 – към гр.Земен

1982-2008 – не са съставяниС.ВРАНЯ СТЕНА

-

ГР.ЗЕМЕН

-

до 1976 – към гр.Земен

1977-2008 – не са съставяниС.ГАБРОВДОЛ

-

1894-1934 – ГР.ЗЕМЕН

1935-1949 – ГР.БРЕЗНИК

/общ. Брезник /

1950-1980 – ГР.ЗЕМЕН-

до 1934 – към с.Еловдол

1935-1949 – с. Кошарево

/общ. Брезник /

1950-1980 – с.Еловдол

1981-2008 – не са съставяни


С.ГОРНА ВРАБЧА

1923 – смесен

1929 – смесен

1931-1934


ГР.ЗЕМЕН

-

до 1922 – смесени – към с.Дивля

1924-1928 – смесени – с.Дивля

1930-1960 – с. Дивля

1961-1979 – с. Еловдол

1980-2008 – не са съставяни


С.ГОРНА ГЛОГОВИЦА

-

ГР.ЗЕМЕН

-

до 1979 – към с.Дивля

1980-2008 – не са съставяниС.ДИВЛЯ

1893-1929 – смесени

1930-2001ГР.ЗЕМЕН

-

2002-2008 – не са съставяни

С.ДОЛНА ВРАБЧА

-

ГР.ЗЕМЕН

-

до 1979 – към с.Дивля

1980-2008 – не са съставяниС.ЕЛОВДОЛ

1894-1929 – смесени

1930-1934

1945-1997


1894-1934 – ГР.ЗЕМЕН

1935-1944 – С.КОВАЧЕВЦИ

/ общ. Ковачевци /

1945-1997 – ГР.ЗЕМЕН-

1935-1944 – с. Ковачевци

/ общ. Ковачевци /

1998-2008 – не са съставяни


С.ЖАБЛЯНО

1988

ГР.ЗЕМЕН

-

до 1976 – към гр.Земен

1977-1987 – не са съставяни

1989-2008 – не са съставяни


С.КАЛОТИНЦИ

1911-1929 – смесени

1930-1934

1946-1991


ГР.ЗЕМЕН

-

до 1910 – смесени – към с.Дивля

1935-1945 – с.Дивля

1992-2008 – не са съставяни


С.МУРЕНО

2004,2007

ГР.ЗЕМЕН

-

до 1956 – към с.Дивля

1957-1978 – с. Еловдол

1979-2003 – не са съставяни

2005,2006 – не са съставяни

2008 – не е съставян


С.ОДРАНИЦА

-

1893-1979 – ГР.ТРЪН

/ общ. Трън /
-

до 1979 – към с.Лева река

/ общ. Трън /

1980-2008 – не са съставяни


С.ПАДИНЕ

-

1910-1959 – ГР.БРЕЗНИК

/ общ. Брезник /

1960-1997 – ГР.ЗЕМЕН


-

до 1959 – към с.Долна Секирна

/ общ. Брезник /

1960-1997 – с. Еловдол

1998-2008 – не са съставяниС.ПЕЩЕРА

-

ГР.ЗЕМЕН

-

до 1979 – към гр.Земен

1980-2008 – не са съставяниС.РАЯНЦИ

-

ГР.ЗЕМЕН

-

до 1910 – смесени – към с.Дивля

1911-1934 – с. Калотинци

1935-1945 – с. Дивля

1946-1991 – с. Калотинци

1992-2008 – не са съставяни


С.СМИРОВ ДОЛ

-

ГР.ЗЕМЕН

-

до 1978 – към с.Дивля

1979-2008 – не са съставяниС.ЧЕПИНО

-

1894-1934 – ГР.ЗЕМЕН

1935-1944 – С.КОВАЧЕВЦИ

/ общ. Ковачевци /

1945-1997 – ГР.ЗЕМЕН
-

до 1934 – към с.Еловдол

1935-1944 – с. Ковачевци

/ общ. Ковачевци /

1945-1997 – с.Еловдол

1998-11.2005 – не са съставяни


С.ДОЛНА ГЛОГОВИЦА - закрито

-

ГР.ЗЕМЕН

-

до 1960 – към с.Дивля


ОБЩИНА ЗЕМЕН - Състояние на Регистрите за Граждански брак към 31.12.2008 г.Населено място

Съставени регистри

от .......г.. до ........г.

Местосъхранение на регистрите

Липсващи регистри

от ........г. до .........г.

/причини/

Не са съставяни регистри

от ........г. до .........г.

/Къде са съставяни ?/

ГР.ЗЕМЕН

1896-1929 – смесени


1930-2008

ГР.ЗЕМЕН

-

-


С.БЕРЕНДЕ

-

1894-1934 – ГР.ЗЕМЕН

1935-1944 – С.КОВАЧЕВЦИ

/ общ. Ковачевци /

1945-1979 – ГР.ЗЕМЕН
-

до 1934 – към с.Еловдол

1935-1944 – с. Сирищник

/ общ. Ковачевци /

1945-1979 – с. Еловдол

1980-2008 – не са съставяни


С.БЛАТЕШНИЦА

1980,1981

ГР.ЗЕМЕН

-

до 1979 – към гр.Земен

1982-2008 – не са съставяниС.ВРАНЯ СТЕНА

-

ГР.ЗЕМЕН

-

до 1976 – към гр.Земен

1977-2008 – не са съставяниС.ГАБРОВДОЛ

-

1894-1934 – ГР.ЗЕМЕН

1935-1949 – ГР.БРЕЗНИК

/общ. Брезник /

1950-1980 – ГР.ЗЕМЕН-

до 1934 – към с.Еловдол

1935-1949 – с. Кошарево

/общ. Брезник /

1950-1980 – с.Еловдол

1981-2008 – не са съставяни


С.ГОРНА ВРАБЧА

1923 – смесен

1929 – смесен

1985-1995


ГР.ЗЕМЕН

-

до 1922 – смесени – към с.Дивля

1924-1928 – смесени – с.Дивля

1930-1960 – с. Дивля

1961-1979 – с. Еловдол

1980-1984 – не са съставяни

1996-2008 – не са съставяниС.ГОРНА ГЛОГОВИЦА

-

ГР.ЗЕМЕН

-

до 1979 – към с.Дивля

1980-2008 – не са съставяниС.ДИВЛЯ

1893-1929 – смесени

1930-1979

1981-2001


ГР.ЗЕМЕН

-

1980 – не е съставян

2002-2008 – не са съставяниС.ДОЛНА ВРАБЧА

1990

ГР.ЗЕМЕН

-

до 1979 – към с.Дивля

1980-1989 – не са съставяни

1991-2008 – не са съставяни


С.ЕЛОВДОЛ

1894-1929 – смесени

1930-1934

1945-1997


1894-1934 – ГР.ЗЕМЕН

1935-1944 – С.КОВАЧЕВЦИ

/ общ. Ковачевци /

1945-1997 – ГР.ЗЕМЕН-

1935-1944 – с. Ковачевци

/ общ. Ковачевци /

1998-2008 – не са съставяни


С.ЖАБЛЯНО

-

ГР.ЗЕМЕН

-

до 1976 – към гр.Земен

1977-2008 – не са съставяниС.КАЛОТИНЦИ

1911-1929 – смесени

1930-1934

1946-2001


ГР.ЗЕМЕН

-

до 1910 – смесени – към с.Дивля

1935-1945 – с.Дивля

2002-2008 – не са съставяни


С.МУРЕНО

-

ГР.ЗЕМЕН

-

до 1956 – към с.Дивля

1957-1978 – с. Еловдол

1979-2008 – не са съставяни


С.ОДРАНИЦА

-

1893-1979 – ГР.ТРЪН

/ общ. Трън /
-

до 1979 – към с.Лева река

/ общ. Трън /

1980-2008 – не са съставяни


С.ПАДИНЕ

-

1910-1959 – ГР.БРЕЗНИК

/ общ. Брезник /

1960-1997 – ГР.ЗЕМЕН


-

до 1959 – към с.Долна Секирна

/ общ. Брезник /

1960-1997 – с. Еловдол

1998-2008 – не са съставяниС.ПЕЩЕРА

1986

1988


2002

ГР.ЗЕМЕН

-

до 1976 – към гр.Земен

1977-1985 – не са съставяни


1987,1989-2001 – не са съставяни


2003-2008 – не са съставяни

С.РАЯНЦИ

-

ГР.ЗЕМЕН

-

до 1910 – смесени – към с.Дивля

1911-1934 – с. Калотинци

1935-1945 – с. Дивля

1946-2001 – с. Калотинци

2002-2008 – не са съставяни


С.СМИРОВ ДОЛ

-

ГР.ЗЕМЕН

-

до 1978 – към с.Дивля

1979-2008 – не са съставяниС.ЧЕПИНО

-

1894-1934 – ГР.ЗЕМЕН

1935-1944 – С.КОВАЧЕВЦИ

/ общ. Ковачевци /

1945-1997 – ГР.ЗЕМЕН
-

до 1934 – към с.Еловдол

1935-1944 – с. Ковачевци

/ общ. Ковачевци /

1945-1997 – с.Еловдол

1998-11.2005 – не са съставяни


С.ДОЛНА ГЛОГОВИЦА - закрито

-

ГР.ЗЕМЕН

-

до 1960 – към с.Дивля


ОБЩИНА ЗЕМЕН - Състояние на Регистрите за Смърт към 31.12.2008 г.Населено място

Съставени регистри

от .......г.. до ........г.

Местосъхранение на регистрите

Липсващи регистри

от ........г. до .........г.

/причини/

Не са съставяни регистри

от ........г. до .........г.

/Къде са съставяни ?/

ГР.ЗЕМЕН

1896-1929 – смесени


1930-2008

ГР.ЗЕМЕН

-

-


С.БЕРЕНДЕ

1981-2001

2003-20071894-1934 – ГР.ЗЕМЕН

1935-1944 – С.КОВАЧЕВЦИ

/ общ. Ковачевци /

1945-2007 – ГР.ЗЕМЕН
-

до 1934 – към с.Еловдол

1935-1944 – с. Сирищник

/ общ. Ковачевци /

1945-1980 – с. Еловдол

2002, 2008 – не са съставяни


С.БЛАТЕШНИЦА

1979-2008

ГР.ЗЕМЕН

-

до1978 – към гр.Земен

С.ВРАНЯ СТЕНА

1981-2003

2005-2008ГР.ЗЕМЕН

-

до 1980 – към гр.Земен

2004 – не е съставянС.ГАБРОВДОЛ

1981-2008

1894-1934 – ГР.ЗЕМЕН

1935-1949 – ГР.БРЕЗНИК

/общ. Брезник /

1950-2008 – ГР.ЗЕМЕН-

до 1934 – към с.Еловдол

1935-1949 – с. Кошарево

/общ. Брезник /

1950-1980 – с. ЕловдолС.ГОРНА ВРАБЧА

1923 – смесен

1929 – смесен

1981-2008


ГР.ЗЕМЕН

-

до 1922 – смесени – към с.Дивля

1924-1928 – смесени –

с. Дивля

1930-1960 – с. Дивля

1961-1980 – с. Еловдол


С.ГОРНА ГЛОГОВИЦА

1981-2003

2006, 2008
ГР.ЗЕМЕН

-

до 1980 – към с.Дивля

2004,2005 – не са съставяни

2007 – не е съставян


С.ДИВЛЯ

1893-1929 – смесени

1930-1958

1960-2008


ГР.ЗЕМЕН

-

1959 – не е съставян

С.ДОЛНА ВРАБЧА

1981-2008

ГР.ЗЕМЕН

-

до 1980 – към с.Дивля

С.ЕЛОВДОЛ

1894-1929 – смесени

1930-1934

1945-2008


1894-1934 – ГР.ЗЕМЕН

1935-1944 – С.КОВАЧЕВЦИ

/ общ. Ковачевци /

1945-2008 – ГР.ЗЕМЕН
-

1935-1944 – с. Ковачевци

/ общ. Ковачевци /С.ЖАБЛЯНО

1981-2008

ГР.ЗЕМЕН

-

до 1979 – към гр.Земен

1980 – не е съставянС.КАЛОТИНЦИ

1911-1929 – смесени

1930-1934

1946-2008


ГР.ЗЕМЕН

-

до 1910 – смесени – към с.Дивля

1935-1945 – с.ДивляС.МУРЕНО

1981-2008

ГР.ЗЕМЕН

-

до 1956 – към с.Дивля

1957-1980 – с. ЕловдолС.ОДРАНИЦА

1981-2000

2003


1893-1980 – ГР.ТРЪН

/ общ. Трън /

1981-2008 – ГР.ЗЕМЕН


-

до 1980 – към с.Лева река

/ общ. Трън /

2001,2002 – не са съставяни

2004-2008 – с.Горна ГлоговицаС.ПАДИНЕ

-

1910-1959 – ГР.БРЕЗНИК

/ общ. Брезник /

1960-2008 – ГР.ЗЕМЕН


-

до 1959 – към с.Долна Секирна

/ общ. Брезник /

1960-2008 – с. Еловдол


С.ПЕЩЕРА

1981-2001

2003-2008ГР.ЗЕМЕН

-

до 1980 – към гр.Земен

2002 – не е съставянС.РАЯНЦИ

-

ГР.ЗЕМЕН

-

до 1910 – смесени – към с.Дивля

1911-1934 – с. Калотинци

1935-1945 – с. Дивля

1946-2008 – с. КалотинциС.СМИРОВ ДОЛ

-

ГР.ЗЕМЕН

-

до 1980 – към с.Дивля

1981-2008 – с.Долна ВрабчаС.ЧЕПИНО

2006-2008

1894-1934 – ГР.ЗЕМЕН

1935-1944 – С.КОВАЧЕВЦИ

/ общ. Ковачевци /

1945-2005 – ГР.ЗЕМЕН

2006-2008 – С.КОВАЧЕВЦИ

/ общ. Ковачевци /-

до 1934 – към с.Еловдол

1935-1944 – с. Ковачевци

/ общ. Ковачевци /

1945-11.2005 – с. ЕловдолС.ДОЛНА ГЛОГОВИЦА - закрито

-

ГР.ЗЕМЕН

-

до 1960 – към с.Дивля

Каталог: rgs -> pernik
rgs -> Община златарица състояние на Регистрите за Раждане към 01. 05. 2003 г
rgs -> Община хаджидимово състояние на Регистрите за Раждане към 01. 05. 2003 г
rgs -> Община крушари състояние на Регистрите за Раждане към 01. 05. 2003
rgs -> Община якоруда състояние на Регистрите за Раждане към 01. 05. 2003 г
rgs -> Община аврен състояние на Регистрите за Раждане към 31. 12. 2007 г
rgs -> Община севлиево – Състояние на регистрите за раждане – към 01. 05. 2003г
pernik -> За родени в гр. Брезник лица през периода 1961-1972 год има отделни случаи на съставяне на ар в с. Слаковци
pernik -> Община радомир състояние на Регистрите за Раждане към 31. 12. 2008 г
pernik -> Община перник състояние на Регистрите за Раждане към 31. 12. 2008 г
pernik -> Община трън състояние на Регистрите за Раждане към 31. 12. 2008 г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница