Информация за изпълнение на дейности по проект bg05M20P001- 005-0004 „активно приобщаване в системата на предучилищното образованиеДата29.05.2023
Размер85.1 Kb.
#117886
ТипПрограма
Проект АПСПО
Свързани:
model-na-disciplinarnoto-razvitie-i-prevenciyata-mu-chrez-kooperirane, !!!Реферат по Превенция и корекция на агр.поведение (1), План-конспект, урок 7 клас мат и химия, 463696401-Социалнопедагогическа-работа-със-семейства-1-doc, obshta-podkrepa-za-lichnostno-razvitie-organizaciya-i-reglamentiraneИНФОРМАЦИЯ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ BG05M20P001- 3.005-0004 „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ"

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg


Бенефициент: Министерство на образованието и науката
Бюджет на проекта в национален мащаб: 82 500 000 лв.
Начало: 16 май 2019 г.
Продължителност: 30 месеца
Партньор: Център за образователна интеграция на децата и учениците от етнически малцинства
В Детска градина „Брезичка” осъществяват дейности по проекта. Целта е да се подпомогне ранното обхващане и образователното приобщаване на деца от уязвими групи в предучилищното образование, да се подкрепи достъпа им до качествено образование, да се укрепи социалното им приемане и сближаване за изграждането им като пълноценни граждани и за успешна професионална, социална и личностна реализация.
Дейност 1: Допълнително обучение по български език на деца от уязвими групи, на възраст 3 - 6 години.
В учебно време допълнителното обучение се осъществява като допълнителни модули в рамките на не повече от 100 педагогически ситуации за всяко дете с потребности от допълнително обучение, а в неучебно време – като допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, разпределени в 20 дни по два модула, всеки с продължителност 30 минути.
В детската градина са сформирани общо 4 групи с 28 деца.
Дейност 2: Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи, вкл. обезпечаване на средствата за такси на детски градини с повишена концентрация на деца от уязвими групи, осигуряване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал, осигуряване на учебни материали, пособия, помагала:

В детската градина по тази дейност има назначен един помощник-възпитател.
Дейност 3: Осъществяване на обучения, вкл. осигуряване на обучителни материали, пособия и др.
В периода 14.10.2019 г. - 26.10.2019 г. в гр. Сливен се проведоха обучения на учители от областите Сливен, Бургас, Стара Загора и Ямбол за придобиване на знания, умения и компетентности за прилагане на скрининг тест за ранно оценяване на потребностите на децата от 3 години до 3 години и 6 месеца, за определяне на риска от обучителни затруднения и за тяхната превенция.
От детската градина има педагогически специалист преминал обучението. На лицето е издадено удостоверение с присъдени два квалификационни кредита.------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------


Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница