Отчет за финансовото състояние Пояснения


Значими преценки на ръководството при прилагане на счетоводната политикастраница6/12
Дата26.10.2018
Размер0.54 Mb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

1.17Значими преценки на ръководството при прилагане на счетоводната политика


Значимите преценки на Ръководството при прилагането на счетоводните политики на Дружеството, които оказват най-съществено влияние върху финансовите отчети, са описани по-долу. Основните източници на несигурност при използването на приблизителните счетоводни оценки са описани в пояснение1.18.

1.18Несигурност на счетоводните приблизителни оценки

При изготвянето на финансовия отчет ръководството прави редица предположения, оценки и допускания относно признаването и оценяването на активи, пасиви, приходи и разходи.


Действителните резултати могат да се различават от предположенията, оценките и допусканията на ръководството и в редки случаи съответстват напълно на предварително оценените резултати.
Информация относно съществените предположения, оценки и допускания, които оказват най-значително влияние върху признаването и оценяването на активи, пасиви, приходи и разходи е представена по-долу.

1.18.1Полезен живот на амортизируемите активи

Ръководството преразглежда полезния живот на амортизируемите активи в края на всеки отчетен период. Към 31 декември 2011 г. ръководството определя полезния живот на активите, който представлява очакваният срок на ползване на активите от Дружеството. Балансовите стойности на активите са анализирани в пояснения и . Действителният полезен живот може да се различава от направената оценка поради техническо и морално изхабяване, предимно на софтуерни продукти и компютърно оборудване.Имоти, машини, съоръжения и оборудване

Балансовата стойност на имотите, машините, съоръженията и оборудването, може да бъде представена както следва:Земя

Сгради

Компютърно

оборудване

Разходи за

придобиване на ДМА

Общо000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.Отчетна стойност
Салдо към 1 януари 2011 г.

283

-

1

-

284

Новопридобити активи


-

-

Преоценка

14


14

Отписани активи

--

-

Салдо към 31декември2011г.

297

-

1

-

298Амортизация
Салдо към 1 януари 2011 г.(1)
(1)

Отписани активи
Амортизация
Салдо към 31декември 2011г.

-

-

(1)

-

(1)Балансова стойност към

31декември2011 г.

297

-

-

-

297

В състава на земите са включени следните притежавани от Дружеството имоти:

- 28.5% от 1/3 идеални части от урегулиран поземлен имот /УПИ ІХ-436 а/ в гр.София, в местността „булевард България – Мотописта” целият с площ 2,386,67 кв.м.,придобитпрез 2006 г. по цена на придобиване 689 807 лв. и направена преоценка през 2006 г. в размер на 119 298.63 лв.През 2010г. са прехвърлени 71.5% от 1/3 идеални части от урегулиран поземлен имот /УПИ ІХ-436 а/ в гр.София.Балансовата стойност на земята към 31.12.2011г. е 198 325.00 лв.

- 28,5 % от 1/3 идеални части от урегулиран поземлен имот / УПИ ХVІІ-436 а / в гр.София, в местността „булевард България – Мотописта” целият с площ 1,193.33 кв.м.,придобит през 2006 г.по цена на придобиване 246 294.00 лв. и направена преоценка през 2006 г. – 158 257.44 лв.През 2010г.са прехвърлени 71.5% от 1/3 идеални части от урегулиран поземлен имот /УПИ ХII-436 а/ в гр.София.Балансовата стойност на земята към 31.12.2011г. е98 520.00 лв.


4.1.Незавършено производство са разходи направени във връзка с изграждането на следните обекти:31.12.2011

31.12.2010000 лв.

000 лв.
Обект Зона Б 19 - „Бизнес център - Виктория”

3 951

3 946
Обект Горна Баня

-

1

Общо : 3 9513 947


Обект Зона Б 19 – „ Бизнес център-Виктория”

Дружеството притежава идеални части от правото на строеж на незавършено строителство, обособена част от „Делови и търговски център”, находящ се в гр.София, квартал Зона Б-19, като към 30.09.2011 г. „Инвестмънт Пропъртис” АДСИЦ притежава 30 % от правото на строеж.Строителство на обект „Бизнес център - Виктория”, състоящ се от офиси, магазини и гаражи с обща РЗП 9,705 кв. м., се намира на етап „груб строеж”.Обект „Горна Баня“

Обектът се намира на етап разрешение от гл.архитект на гр.София за изработване на ПУП и смяна на предназначението /офиси и търговски площи/ имота находящ се в гр.София, в местността „Горна баня”, с площ 1,820 кв.м.с общо РЗП 6 370 кв.м.без сутерена.С нотариален акт 144/22.07.2010г. е продадено правото на строеж на 70% от правоимането на „ЗОК Надежда“ АД за сумата от 539691.60 лв., а останалите 30% с нотариалне акт 145/22.07.2010г.на „Перла“АД за сумата от 231269.40лв.През месец юли 2011г. УПИ-IX-485 Горна баня е прехеърлено с нотариален акт 136/29.07.2011г. на Ви Веста Холдинг ЕАД за сумата от 260 995 лв.без ДДС.

Каталог: documents
documents -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
documents -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница