Phone: (+359) 2 80-99-862; Fax: (+359) 2 80-99-888Дата01.02.2018
Размер32.25 Kb.
#5222633, Alexander Malinov Blvd., Sofia, 1729, Bulgaria

Phone: (+359) 2 80-99-862; Fax: (+359) 2 80-99-888
Домашно за ученическата академия на Телерик
декември 2011 – Разработка на цялостни PHP приложения


Да се проектира и реализира информационна система за управление на дефекти открити при разработката на софтуерни приложения на езика PHP. Системата трябва да съхранява и управлява информация за тестерите във фирмата, разработваните проекти и откритите грешки за конкретен проект. Достъпът до системата се извършва единствено след автентикация.

Тестери


Тестерите са потребителите на системата. За всеки тестер трябва да се съхранява следната информация:

 • username (съдържа само букви и цифри, уникално за системата)

 • парола

 • име, фамилия

 • email

 • телефон

Проекти


За всеки проект се съхранява следната информация:

Администратор


Администраторът на системата е потребител с username admin и предварително зададена в системата парола. Той може да извършва следните действия:

 • Добавяне на нов тестер. Представлява регистриране на нов потребител в системата (тестер) и въвеждане на информация за него.

 • Редактиране на тестер – позволява промяна на информацията за даден тестер (потребител). Не може да се редактира единствено потребителското име на тестера.

 • Изтриване на тестер – изтрива се наличната информация за даден тестер (потребител). При изтриване на тестер всички негови грешки в системата остават без автор.

 • Създаване на нов проект – въвежда се и се съхранява информация за проекта.

 • Редакция на проект – позволява редактиране на името и описанието на проекта.

 • Изтриване на проект – изтрива наличната информация за даден проект. При изтриването на проект се изтриват всички грешки, асоциирани с него.

Грешки


За всяка грешка открита от тестерите за даден проект се съхранява следната информация:

 • Дата и час на откриване. Автоматично се попълва с текущите дата и час при първоначално въвеждане на грешката.

 • Собственик – тестер, който е въвел грешката в системата. Може да липсва стойност или да се избере някой от потребителите в системата. При първоначално въвеждане грешката се свързва с текущия потребител.

 • Описание на грешката – свободен текст.

 • Степен на важност (приоритет). Валидните стойности са Critical, High, Normal и Low.

 • Проект, в който е открита грешката. Избира се измежду дефинираните в системата проекти.

 • Статус на грешката. Валидните стойности са: New, In Progress, Fixed и Closed. Статусът на всички грешки при въвеждането им е New, а след това може да се променя.

Тестерите могат да извършват следните операции:

 • Избор на проект и показване на всички грешки, които са открити по него. За всяка грешка трябва да се извежда нейния собственик, степента на важност и дата и час, на които е открита. Таблицата с грешките трябва да позволява сортиране по различните й колони и страниране (да се показват по 20 грешки на страница).

 • Добавяне на грешка – попълва се и се съхранява информацията за грешката. Всички полета без датата, собственика и статуса се задават свободно, а останалите се задават автоматично от системата.

 • Редактиране на грешка – позволява промяна на информацията за грешката. Забранено е редактирането на собственик (тестер) и проект. При редактиране дата и часът на откриване не се променят.

 • Изтриване на грешка – грешката минава в статус Deleted и повече не се визуализира в потребителския интерфейс на системата.

Справки


Тестерите и администраторът могат да извършват следните справки:

 • Извеждане на таблица с всички тестери, които са регистрирани в системата заедно с броя на проектите, в които участва всеки от тях, броя на грешките, които е въвел в системата, датата на последната активност в системата и текстово описание на последното извършено действие (например "редактирана грешка #37"). Един тестер се счита, че участва в даден проект, ако е открил поне една грешка в него.

 • Извеждане на таблица с всички активни грешки по всички проекти. За всяка грешка се извежда съкратено описание (първите 50 символа от описанието), приоритет, собственик, проект и статус. Активни са грешките със статус различен от Closed.

 • Извеждане на таблица с всички активни грешки по избран от падащ списък проект.

За всички таблици, извеждани в справките да се имплементира възможност за сортиране (по всяка от колоните) и страниране (извеждане на страници от по 15 реда с възможност за навигация между страниците).Deliver more than expected

Page of

www.telerik.com


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница