Приложение І aстраница1/36
Дата17.08.2018
Размер6.17 Mb.
#80452
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36


BG

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ І a


тарифни отстъпки на черна гора

ЗА ПРОМИШЛЕНИ ПРОДУКТИ НА ОБЩНОСТТА

(посочени в член 21)Митата ще бъдат намалени както следва:

  • на датата на влизане в сила на споразумението, митото за внос ще бъде намалено на 80 % от базисното мито;

  • на 1 януари от първата година след датата на влизане в сила на споразумението, митото за внос ще бъде намалено на 50 % от базисното мито;

  • на 1 януари от втората година след датата на влизане в сила на споразумението, митото за внос ще бъде намалено на 25 % от базисното мито;

  • останалите мита за внос ще бъдат премахнати на 1 януари от третата година след влизане в сила на споразумението.

Код по КН

Описание на стоката

2515

Мрамор, травертин, мушелкалк и други варовици, използвани за направа на паметници или в строителството, с привидна плътност, равна или по-голяма от 2,5 и алабастър, дори грубо дялани или само нарязани с трион или по друг начин, на блокове или на плочи с квадратна или правоъгълна форма:
- Мрамор и травертин:

2515 11 00

- - Необработени или грубо дялани

2515 12

- - Само нарязани с трион или по друг начин, на блокове или на плочи с квадратна или правоъгълна форма:

2515 12 20

- - - С дебелина, непревишаваща 4 сm

2515 12 50

- - - С дебелина, превишаваща 4 сm, но непревишаваща 25 сm

2515 12 90

- - - Други

2522

Вар, негасена, гасена или хидратна, с изключение на калциевия оксид и калциевия хидроксид от № 2825:

2522 20 00

- Негасена вар

2523

Портланд цимент, алуминиев цимент, цимент за доменни пещи, суперсулфатен цимент и подобни хидравлични цименти, независимо дали са оцветени или не, независимо дали са под формата на клинкер или не:

 

- Портланд цимент:

2523 29 00

-- Други:

3602 00 00

Експлозиви, различни от барутите

3603 00

Бикфордови фитили; детонаторни фитили; ударни или детонаторни капсули; възпламенители; електрически детонатори:

3603 00 10

- Бикфордови фитили; детониращи фитили;

3603 00 90

- Други

3820 00 00

Антифризи и препарати против заскрежаване

4406

Дървени траверси за железопътни или подобни линии:

4406 90 00

- Други

4410

Плочи от дървесни частици, плочи, наречени “oriented strand board” (OSB) и подобни плочи (например “waferboards”) от дървен материал или от други дървесинни материали, дори агломерирани със смоли или с други органични свързващи вещества:

 

- От дърво:

4410 12

- - Плочи от дървесни частици:

4410 12 10

- - - Необработени или само шлифовани

4410 19 00

-- Други

4412

Шперплат, фурнировани плоскости и подобен слоест дървен материал:

4412 10 00

- От бамбук
- Други:

4412 94

- - С дъсчена, летвена или лентова сърцевина:

4412 94 10

- - - С най-малко един външен пласт от дървен материал, различен от иглолистния

4412 94 90

- - - Други

4412 99

- - Други:

4412 99 70

- - - Други

6403

Обувки с външни ходила от каучук, от пластмаси, от естествена или възстановена кожа и горна част от естествена кожа:

 

- Други обувки с горна част от кожа:

6403 51

- - Покриващи глезена:
- - - Други:

 

- - - - Покриващи глезена, но непокриващи прасеца, с вътрешни ходила с дължина:
- - - - - 24 cm или повече:

6403 51 15

- - - - - - За мъже

6403 51 19

- - - - - - За жени
- - - - Други, с вътрешни ходила с дължина:
- - - - - 24 cm или повече:

6403 51 95

- - - - - - За мъже

6403 51 99

- - - - - - За жени

6405

Други обувки:

6405 10 00

- С горна част от естествена или възстановена кожа

7604

Алуминиеви пръти, телове и профили:

7604 10

- От несплавен алуминий:

7604 10 90

- - Профили

 

- От алуминиеви сплави:

7604 29

- - Други:

7604 29 90

- - Профили

7616

Други изделия от алуминий:
- Други:

7616 99

- - Други:

7616 99 90

- - - Други

8415

Машини и апарати за кондициониране на въздуха, включващи вентилатор с двигател и устройства за промяна на температурата и влагата, включително тези, в които влагосъдържанието не се регулира отделно:

 

- Други:

8415 81 00

- - С устройство за охлаждане и инверсионен клапан за термичния цикъл (термопомпи с обръщаемо действие):

8507

Електрически акумулатори, включително техните сепаратори, дори с квадратна или правоъгълна форма:

8507 20

- Други оловни акумулатори:
- - Други:

8507 20 98

- - - Други

8517

Телефонни апарати, включително телефоните за клетъчни мрежи или за други безжични мрежи; други апарати за предаване или приемане на глас, образ или други данни, включително апаратите за комуникация в жични или безжични мрежи (такива като LAN или WAN мрежи), различни от тези от позиции №8443, 8525, 8527 или №8528:
- Телефонни апарати, включително телефоните за клетъчни мрежи или за други безжични мрежи;

8517 12 00

- - Телефонни апарати, включително телефоните за клетъчни мрежи или за други безжични мрежи

8703

Пътнически автомобили и други моторни превозни средства, предназначени основно за транспорт на хора (различни от тези в позиция №8702), включително товаропътническите и състезателните коли:

 

- Други превозни средства с бутален двигател с искрово запалване:

8703 22

- - С работен обем, превишаващ 1000 cm3 , но непревишаващ 1500 cm3:

8703 22 10

- - - Нови:

ex 8703 22 10

- - - Пътнически автомобили

8703 22 90

- - - Употребявани

8703 23

- - С работен обем, превишаващ 1500 cm3 , но непревишаващ 3000 cm3:

 

- - - Нови:

8703 23 19

- - - - Други:

ex 8703 23 19

- - - Пътнически автомобили

8703 23 90

- - - Употребявани

 

- Други превозни средства с бутален двигател със запалване чрез компресия (дизелов двигател или дизелов двигател с термостартер):

8703 32

- - С работен обем, превишаващ 1500 cm3, но непревишаващ 2500 cm3:

 

- - - Нови:

8703 32 19

- - - - Други:

ex 8703 32 19

- - - Пътнически автомобили

8703 32 90

- - - Употребявани

8703 33

- - С работен обем, превишаващ 2500 cm3:

 

- - - Нови:

8703 33 11

- - - - Самоходни каравани

8703 33 19

- - - - Други:

ex 8703 33 19

- - - Пътнически автомобили

8703 33 90

- - - Употребявани

Каталог: pub -> ECD
ECD -> Съдържание
ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
ECD -> I. въведение
ECD -> Съвет на европейския съюз
ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница