Проект bg051PO001 – 01 – 0127 – С0001 „анализ и прилагане на модели за обучение на интерпретатори-придружители за работаДата18.01.2018
Размер29.15 Kb.
#47916

ПРОЕКТ BG051PO001 – 7.0.01 – 0127 – С0001

АНАЛИЗ И ПРИЛАГАНЕ НА МОДЕЛИ ЗА ОБУЧЕНИЕНА ИНТЕРПРЕТАТОРИ-ПРИДРУЖИТЕЛИ ЗА РАБОТА

СЪС СЛЯПО-ГЛУХИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ТЯХНАТА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюзПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ
Пилотно обучение за интерпретатори – придружители”
Провеждане на пилотно обучение за интерпретатори – придружители - една от дейностите от проект „Анализ и прилагане на модели за обучение на интерпретатори-придружители за работа със сляпо-глухите за повишаване на тяхната социална интеграция”, спечелен от Национална асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ) и изпълняван по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Пилотното обучение ще се проведе в периода 26-28.02.2013 г., гр. Пловдив,

място: офис на НАСГБ, ул. „Весела” №30 (срещу у-ще „Л. Каравелов“)
Защо е нужно обучение на интерпретатори-придружители на сляпо-глухи:

Лицата с дълбока степен на сляпо-глухота (тежка или пълна слухова загуба, съчетано с тежка или пълна загуба на зрение) се нуждаят от професионалната помощ на интерпретатори-придружители, които използват алтернативни методи за комуникация (основани на осезанието и остатъчните сетива) и осъществяват и улесняват техния достъп до общуване, до информация, мобилност и до цялата заобикаляща ги среда. В България досега е нямало професионално обучение на интерпретатори-придружители и единствено близките и членовете на семействата на сляпо-глухите са им оказвали някаква подкрепа, според възможностите си. Практиката на напредналите в това отношение страни, като Унгария, Финландия, Швеция, Норвегия и др. показва, че най-добра услуга бива предоставяна от професионално подготвените интерпретатори-придружители, чиято работа е финансирана от държавата.


Какво направихме досега:

Дейностите по проекта стартираха през август 2012 г. Двама експерти от Унгарската асоциация на сляпо-глухите (партньор по проекта) г-жа Еда Кедвеш и г-жа Дороття Киралихиди, изготвиха анализ на провеждането на обученията на интерпретатори-придружители и добрата практика на Унгария, в която от няколко години успешно функционира държавно финансирана система за предоставяне на такива услуги. През м. декември 2012 г. двамата унгарски експерти обучиха двама български експерти (г-ца Анна Ройдева и г-жа Спаска Джангозова), като съвместно разработиха първата в България, методика за обучение на интерпретатори-придружители за сляпо-глухи на алтернативни методи за комуникация, подходящи за български език и азбука.


Цел на настоящата дейност: Прилагане на разработената методика на практика с оглед оценяване на нейната приложимост, оценка на качеството й направа на промени при необходимост.
Описание на дейността: Дейността се състои в провеждане на пилотно обучение на лица, които да изпълняват услуги на интерпретатор-придружител на сляпо-глухи. Методиката ще бъде изпробвана чрез тестово обучение на 5 души в рамките на 3 дни. Пилотното обучение ще бъде осъществено от българските експерти г-ца Анна Ройдева и г-жа Спаска Джангозова, участвали в разработването на методиката.

Поканен е и експерт-обучител от Финландия (г-жа Санна Паасонен), която ще наблюдава прилагането на методиката на практика и ще даде своите препоръки за по-доброто й възприемане. Финландия е известна със своя опит в използването на различни форми на комуникация на сляпо-глухите и в професионалното обучение на интерпретаторите-придружители.

Петимата участници, които са подбрани да бъдат обучавани, имат първоначална подготовка, свързана с използването на жестомимичен език, което ще улесни възприемането на алтернативните методи на комуникация.
Очакваните резултати са:


  • Обучени 5 души (преки бенефициенти)

  • Изготвен доклад за приложимост на разработената методика

  • Отправени препоръки от страна на финландския експерт


За връзка с нас: Светлозар Парапанов, ръководител на проекта, 0893 64 40 09, nadbbg@mbox.contact.bg

www.nasgb.org

Инвестиране във вашето бъдеще!


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница