Програма на лекциите и упражненията по анатомия и хистологияДата06.02.2018
Размер90.95 Kb.
ТипПрограма
Приета на КС 6.02.15

ПРОГРАМА


на лекциите и упражненията по анатомия и хистология

за студенти от І курс дентална медицина през летен семестър на 2014/2015 година
Лектори:Доц. С.Делчев, дм; д-р А. Балтаджиев, дм; д-р Н. Пенкова, дм


Седмица

Лекции 2 ч.

Упражнения 2 х 2 ч.

Учебен час

І

09-13.02


2015

Принципно устройство на тръбест и паренхимен орган.

Сърдечно-съдова система - сърце, съдове.

Голям и малък кръг на кръвообращение.

Фетално кръвообращение. 1. Принципно устройство на тръбест и паренхимен орган.

 2. Сърдечно-съдова система. Макроскопско и микроскопско устройство на кръвоносните съдове.

Микроскопски препарати:

 1. Артерия и вена от мускулен тип – оцв. Н-Е

 2. Аорта – оцв. орцеин

 3. Kапиляри - оцв. Н-Е

Електронограми:

 1. Капиляр

 2. Фенестриран капиляр

2
2

ІІ

16-20.02.

2015


Храносмилателна система - гьлтач, хранопровод, стомах


 1. Сърдечно-съдова система. Макроскопско и микроскопско устройство на сърце.

Микроскопски препарати:

 1. Сърдечна стена - оцв. Н-Е

 2. Храносмилателна система. Макроскопско и микроскопско устройство на гълтач и хранопровод.

Микроскопски препарати:

1. Хранопровод- оцв.Н-Е2

2


ІІІ

23-27.02.

2015


Храносмилателна система - тънко и дебело черво.


 1. Храносмилателна система. Макроскопско и микроскопско устройство на стомах.

Микроскопски препарати:

 1. Стомах - фундус- оцв.Н-Е

Електронограми:

 1. Главна клетка

 2. Пристенна клетка

2. Храносмилателна система. Макроскопско и микроскопско устройство на тънко и дебело черво

Микроскопски препарати:

 1. Тънко черво- оцв.Н-Е

 2. Дебело черво- оцв. Н-Е

Електронограми:

 1. Ентероцит (резорбтивна клетка)

 2. Чашковидна клетка

 3. Ендокринна клетка

2
2

IV

02.03-06.03.

2015


Храносмилателна система - черен дроб, задстомашна жлеза.


 1. Храносмилателна система. Макроскопско и микроскопско устройство на черен дроб, интра- и екстрахепатални жлъчни пътища и панкреас.

Микроскопски препарати

 1. Черен дроб - оцв. Н-Е

 2. Панкреас – оцв. Н-Е

Електронограми:


 1. Хепатоцит (вазален полюс)

 2. Хепатоцит (билиарен полюс)

2. Дихателна система. Носна кухина. Околоносни синуси. Ларинкс. Макроскопско и микроскопско устройство.

Микроскопски препарати:

 1. Носна лигавица - оцв. Н-Е

2
2

V


09-13.03

2015Дихателна система - принципи в устройството на органите.

Носна кухина, трахея, бронхи, бял дроб.
1. Дихателна система. Трахея, бронхиално дърво, бял дроб. Макроскопско и микроскопско устройство.

Микроскопски препарати:

  1. Трахея - оцв. Н-Е

  2. Бял дроб – оцв .Н-Е

Електронограми:

1. Алвеолоцит от ІІ тип 1. Кръвно- газова бариера

2. Тест/40т./ и практичен изпит/20т./ - сърдечносъдова, дихателна и храносмилателна системи


2

2


16-20.03.

2015


Отделителна система- бъбрек, пикочопровод, пикочен мехур. 1. Отделителна система. Бъбрек, уретер и пикочен мехур. Макроскопско и микроскопско устройство.

Микроскопски препарати:

1. Бъбрек - оцв. Н-Е

2. Уретер - оцв. Н-Е

Електронограми:

1. Хемоуринарна (филтрационна) бариера 1. Имунна система. Костен мозък, тимус, лимфен възел, слезка и сливица - макроскопско и микроскопско устройство. Микроскопски препарати:

 1. Лимфен възел - оцв. Н-Е

 2. Слезка - оцв. Н-Е

 3. Тимус - оцв. Н-Е

 4. Тонзила – оцв. Н-Е

2
2
VІІ

23-27.03.

2015


Лимфна (имунна система).
Лимфа, лимфни съдове - лимфен възел, слезка, тимус, тонзила.

 1. Ендокринна система. Макроскопско и микроскопско устройство на жлезите

Микроскопски препарати:

 1. Хипофиза - оцв. Н-Е

 2. Щитовидна жлеза - оцв. Н-Е

 3. Надбъбречна жлеза - оцв. Н-Е

Електронограми:

 1. Клетки от аденохипофиза

 2. Фоликул на щитовидна жлеза

 1. Мъжка полова система. Макроскопско и микроскопско устройство на вътрешни и външни полови органи

Микроскопски препарати:

  1. Тестис - оцв. Н-Е

  2. Простата – оцв. Н-Е

Електронограми:

1.Клетка на Лайдиг от човешки тестис2
2

VІІІ


30.03-03.04.

2015


Женска полова система.

Мъжка полова система

 1. Женска полова система. Яйчник, матка, маточни тръби, влагалище. Mакроскопско и микроскопско устройство.

Микроскопски препарати:

1.Овариум-оцв. Н-Е

2.Маточна стена оцв. Н-Е


 1. Тест/40т./ и практичен изпит/20т./- отделителна,ендокринна, имунна и полова системи

2

2


IX

06-10.04.

2015


.

ВЕЛИКДЕНСКА ВАКАНЦИЯВЕЛИКДЕНСКА ВАКАНЦИЯ
X

13-17.04.

2015


Ендокринна система - хипоталамо-хипофизна система, хипофиза, щитовидна, надбъбречна жлеза

 1. Шия. Шийна фасция и повърхностни елементи.

 2. Шия: Тригонум субмандибуларе и супрахиоидни мускули.

2
2


XI

20-24.04


2015

Шия. Топография

 1. Шия:Тригонум каротикум и регио

стерноклейдомастоидеа.

 1. Шия: Инфрахиоидна област. Регио коли латералис.
2
2

XII

27.04 -01.05

2015


Фоса аксиларис. Гърди. Гръдна стена.
 1. Шия:"Корен" на шията.

 2. Фоса аксиларис.XIII

04-08.05


2015

Гърди. Гръдна

кухина.Плеврална кухина.Медиастинум 1. Ситус торацис. Плевра. Горен медиастинум. Гръдна стена.

 2. Медиастинум – преден, среден и заден. Диафрагма.

2
2

ХІV

11-15.05.


2015

Корем. Коремна стена. Коремна кухина.Перитонеална кухина – горен отдел

 1. Корем: Предна коремна стена. Каналис ингвиналис. Перитонеум – морфологична характеристика и образувания.

 2. Корем: Коремна кухина. Перитонеален отдел на коремната кухина. Перитонеален отдел-супраколичен отдел. Трункус целиакус.

2

2

ХV

18-22.05.


2015

Корем. Перитонеална кухина – долен отдел Ретроперитонеум.

 1. Корем: перитонеален отдел-инфраколичен и тазов отдел.Горни и долни мезентериални съдове.

 2. Тест/40т./ и практичен изпит/20т./– шия, фоса аксиларис, гърди, корем

2

2


ХVI

25-329.05.

2015


Тазова кухина. Тазово дъно.


 1. Корем: Ретроперитонеален отдел на коремната кухина.

 2. Корем: субперитонеален отдел на коремната кухина. Тазово дъно.

2
2

Семестриални изпити:

Тестове: 3 х 40 т. = 120 т.

Практичен изпит: 3 х 20 т. = 60 т.

Общо: 180 т.

Оценка:

170180 т. – 6.00 137 – 147 т. – 4.50 108 – 114 т. – 3.00

159 – 169 т. – 5.50 126 – 136 т. – 4.00 < 108 т. – 2.00

148 – 158 т. – 5.00 115 – 125 т. – 3.50Освобождаване теория и практика - II раздел /вътрешни органи и топография/ - 90% - 162 точки .

Литература:

Учебници

Балтаджиев Г., Атанасова П., Коева И., Сивков С. Анатомия на човека, Издателство Райков, Пловдив, 2004Практически ръководства

Балтаджиев Г, Матев Т, Буков Я. Практическо ръководство за дисекция на труп. - ВМИ Пловдив

Микроскопска анатомия и специална ембриология на органи – работна тетрадка

Тестове по анатомия за студенти медици и дентална медицина – вътрешни органи и топографска анатомия на трупАтласи

1. Синельников Р. Атлас анатомии человека, Издателство Медицина Москва, 1974

2. Платцер В. Цветен атлас по анатомия в 3 тома. 8-мо преработено издание. Thieme Lettera, 2005

3. Sobotta. Atlas of Human anatomy, 14th edition, Urban & Fisher, 2006

4. С.Делчев, Р.Иванова, С.Новакоав – Фотографски атлас по анатомия

5. CD – Интерактивен атлас по анатомия и хистология на вътрешни органиИзготвил:

Доц. С. Делчев,дм

д-р А. Балтаджиев, дм;

д-р Н. Пенкова, дм

Каталог: files -> Programs -> 2015
Programs -> Програма по анатомия за студенти І курс дентална медицина зимен семестър на учебната 2017/2018г
Programs -> Програма по анатомия за студенти І курс дентална медицина зимен семестър на учебната 2016/2017г
Programs -> Седмична програма (2016-2017) Нервна система и сетивни органи I курс медици Лектор: Проф д-р Стефан Сивков, дм Седмица
Programs -> Програма за лекции и упражнения по анатомия за І медицински курс през първи зимен семестър на учебната 2016/2017 Г
Programs -> Програма за лекции и упражнения по анатомия за І медицински курс през първи зимен семестър на учебната 2017/2018 Г
2015 -> По Анатомия, хистология и ембриология
2015 -> Програма по анатомия за студенти от ІІ медицински курс летен семестър 2014/2015
2015 -> Лекции 3часa Упражнения 1 час І 09-15. 02 Нервна система. Главен мозък. Мозъчен ствол макроскопско устройство, цитоархитектоника. Обвивки. Кръвоснабдяване
2015 -> Програма на лекциите и упражненията по цитология, обща хистология и ембриология за студентите медици І курс
2015 -> Програма по анатомия, летен семестър 2014/15г. І фармацевтичен курс Лектор: проф д-р И. Коева


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница