Програма специалност "здравен мениджмънт"



Дата19.04.2017
Размер95.41 Kb.
#19509
ТипПрограма
МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

СПЕЦИАЛНОСТ “ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ”
РАЗПИС НА ЛЕКЦИИТЕ

За първи модул на 1-ви семестър (зимен) на 2015/2016 учебна година

За магистри след бакалавър по здравен мениджмънт

Основна програма



Ден

Час

Дисциплина

Преподавател

Зала

04.09.2015

петък

09.00 – 11.30

12.00 - 18.30

Стратегическо управление и контролинг (3 ч.)
Методика на НИР (7ч.)

Проф.Т.Костадинова/Гл.ас.Г.Петрова
Доц.Ем.Мутафова



Брегалница №3 - аудитория

05.09.2015

събота

09.00 – 13.30

14.00 – 18.30



Стратегическо управление и контролинг (5 ч.)
Макроикономика и здраве (5ч.)


Проф.Т.Костадинова/Гл.ас.Г.Петрова
Проф. Ст. Коева



Брегалница №3 - аудитория

06.09.2015

неделя


09.00 – 13.30
14.00 - 18.30

Макроикономика и здраве (5ч.)
Стратегическо управление и контролинг (5 ч.)

Проф. Ст. Коева
Проф.Т.Костадинова/Гл.ас.Г.Петрова



Брегалница №3 - аудитория

07.09.2015

понеделник

09.00 – 13.30
14.00 – 18.30

Макроикономика и здраве (5ч.)
Стратегическо управление и контролинг (5ч.)

Проф. Ст. Коева
Проф.Т.Костадинова/Гл.ас.Г.Петрова

Брегалница №3 - аудитория

08.09.2015

вторник

09.00 – 13.30

14.00 – 18.30

14.30 – 18.30


Стратегическо управление и контролинг (5ч.)
Съвременни методи за диагностика на ЛЗ – ЗИД (5ч.)
Интегрирани грижи - ЗИД (5ч.)

Проф.Т.Костадинова/Гл.ас.Г.Петрова
Доц.Ем.Мутафова/Гл.ас.М.Георгиева
Проф.Т.Костадинова/Гл.ас.Г.Петрова

Брегалница №3 - аудитория

Брегалница №3 – зала 1
Брегалница №3 – зала 2


09.09.2015

сряда

09.00 – 12.30

13.30 – 18.00

13.30 – 18.00

Приложна епидемиология и статистически софтуерни продукти (4 ч.)

Съвременни методи за диагностика на ЛЗ – ЗИД (5ч.)
Интегрирани грижи - ЗИД (5ч.)

Доц. Кл. Докова

Доц.Ем.Мутафова/Гл.ас.М.Георгиева
Проф.Т.Костадинова/Гл.ас.Г.Петрова

Брегалница №3 - аудитория

Брегалница №3 – зала 1
Брегалница №3 – зала 2

10.09.2015

четвъртък

09.00 – 13.30

14.00 – 18.30

14.00 – 18.30

Стратегическо управление и контролинг (5 ч.)
Съвременни методи за диагностика на ЛЗ – ЗИД (5ч.)
Интегрирани грижи - ЗИД (5ч.)


Проф.Т.Костадинова/Гл.ас.Г.Петрова
Доц.Ем.Мутафова/Гл.ас.М.Георгиева
Проф.Т.Костадинова/Гл.ас.Г.Петрова

Брегалница №3 - аудитория

Брегалница №3 – зала 1
Брегалница №3 – зала 2

11.09.2015

петък

08.30 – 12.00

12.30 – 19.00


Приложна епидемиология и статистически софтуерни продукти (4ч.)

Приложна епидемиология и статистически софтуерни продукти (7ч.)


Доц. Кл. Докова
Доц. И. Мирчева


Брегалница №3 - аудитория

12.09.2015

събота

09.00 – 18.30



Стратегическо управление и контролинг (10 ч.)


Проф.Т.Костадинова/Гл.ас.Г.Петрова

Брегалница №3 - аудитория

13.09.2015

неделя

09.00 – 16.30



Методика на НИР (8ч.)

Проф. В. Тачева

Брегалница №3 - аудитория


Забележка: Лекциите ще се проведат в новопостроената аудитория и зали в общежитието на МУ-Варна на ул. „Брегалница“ №3.


Допълваща програма



Ден

Час

Дисциплина

Преподавател

Зала

14.09.2015

понеделник

09.00 – 10.30
11.00 - 18.30

Стратегическо управление и контролинг (2 ч.)

Приложна епидемиология и статистически софтуерни продукти (8ч.)

Проф.Т.Костадинова/Гл.ас.Г.Петрова
Доц. И. Мирчева



РЗИ - 704

15.09.2015

вторник

09.00 – 13.30
14.00 – 17.30



Макроикономика и здраве (5ч.)
Методика на НИР (4ч.)



Проф. Ст. Коева
Проф. В. Тачева



РЗИ - 704

16.09.2015

сряда


09.00 – 13.30
14.00 - 16.30

Макроикономика и здраве (5ч.)
Методика на НИР (3ч.)

Проф. Ст. Коева
Проф. В. Тачева


РЗИ – 704


17.09.2015

четвъртък

09.00 – 13.30
14.00 – 18.30

Макроикономика и здраве (5ч.)
Стратегическо управление и контролинг (5ч.)

Проф. Ст. Коева
Проф.Т.Костадинова/Гл.ас.Г.Петрова


РЗИ – 704

18.09.2015

петък

09.00 – 13.30

14.00 – 18.30

14.30 – 18.30


Стратегическо управление и контролинг (5ч.)
Съвременни методи за диагностика на ЛЗ – ЗИД (5ч.)
Интегрирани грижи - ЗИД (5ч.)

Проф.Т.Костадинова/Гл.ас.Г.Петрова
Доц.Ем.Мутафова/Гл.ас.М.Георгиева
Проф.Т.Костадинова/Гл.ас.Г.Петрова

РЗИ – 704

РЗИ – 704

РЗИ – 702

19.09.2015

събота

09.00 – 12.30

13.30 – 18.00

13.30 – 18.00

Приложна епидемиология и статистически софтуерни продукти (4 ч.)

Съвременни методи за диагностика на ЛЗ – ЗИД (5ч.)
Интегрирани грижи - ЗИД (5ч.)

Доц. Кл. Докова

Доц.Ем.Мутафова/Гл.ас.М.Георгиева
Проф.Т.Костадинова/Гл.ас.Г.Петрова

РЗИ – 704

РЗИ – 704

РЗИ – 702

20.09.2015

неделя

09.00 – 13.30

14.00 – 18.30

14.00 – 18.30

Стратегическо управление и контролинг (5 ч.)
Съвременни методи за диагностика на ЛЗ – ЗИД (5ч.)
Интегрирани грижи - ЗИД (5ч.)


Проф.Т.Костадинова/Гл.ас.Г.Петрова
Доц.Ем.Мутафова/Гл.ас.М.Георгиева
Проф.Т.Костадинова/Гл.ас.Г.Петрова

РЗИ – 704

РЗИ – 704

РЗИ – 702

21.09.2015

понеделник

08.00 – 15.30

16.00 – 18.30


Методика на НИР (8ч.)

Приложна епидемиология и статистически софтуерни продукти (3 ч.)

Доц.Ем.Мутафова
Доц. Кл. Докова


РЗИ – 704

22.09.2015

вторник

09.00 – 18.30



Стратегическо управление и контролинг (10 ч.)


Проф.Т.Костадинова/Гл.ас.Г.Петрова


РЗИ – 704

23.09.2015

сряда

09.00 – 18.30



Стратегическо управление и контролинг (10ч.)

Проф.Т.Костадинова/Гл.ас.Г.Петрова

РЗИ – 704



СПИСЪК №1

на

студентите от задължително избираемата дисциплина (ЗИД) „Съвременни модели за диагностициране на дейността на лечебните заведения“
Лекари
1. Георги Викторов Данов

2. Десислава Неделчева Пейчева

3. Жанета Атанасова Янева

4. Теодора Димитрова Димитрова

5. Вяра Димитрова Драганова

6. Даниел Петров Попов

7. Гергана Петрова Градева

8. Милка Илиева Ганчева

9. Златина Йорданова Панделиева

10. Катерина Маринова Маринова

11. Светла Жекова Чиликова

12. Янко Георгиев Янков

13. Николай Александров Николов

14. Гергана Младенова Попчева

15. Цветелина Mиткова Дончева
Икономисти
16. Мустафа Мустафа Енвер

17. Златина Красимирова Иванова

18. Джанан Бахидинова Тасинова

19. Иван Янакиев Иванов

20. Надя Чанкова Чанева

21. Теодора Божидарова Славова

22. Весела Валентинова Керековска

23. Александър Димитров Ненков

24. Елица Калчева Калчева

25. Мария Петрова Петрова

26. Николай Александров Цонев

27. Петя Димитрова Карастоянова

28. Евгения Цветанова Габровска-Матеева

29. Десислава Йорданова Георгиева

30. Хайдер Нуридин Ахмед

31. Марина Йорданова Йорданова

32. Таня Георгиева Георгиева

33. Мария Цачева Куманова
Магистри след бакалавър по здравен мениджмънт
34. Мариана Петрова Белова

35. Силвия Ивайлова Йоновска

36. Ивелина Атанасова Атанасова

37. Диана Събева Господинова

38. Пламена Красимирова Найденова
СПИСЪК №2

на

студентите от задължително избираемата дисциплина (ЗИД)

Интегрирани грижи“


Лекари
1. Ивайло Георгиев Христов

2. Николета Стергиос Левенти

3. Радка Димитрова Димитрова

4. Ивелина Йорданова Питакова

5. Боряна Христова Касапска

6. Петър Добромиров Добрев

7. Волен Тодоров Костов

8. Парсек Саркис Салбашян

9. Фикрет Абил Абил

10. Снежана Георгиева Ненова

11. Христиан Бранимиров Каназирев

12. Емил Юлиянов Кескинов

13. Малами Ибрахим

14. Николина Иванова Колева

15. Ана Николова

16. Кристина Павлинова Христова

17. Цветелина Стефанова Колева

18. Малена Йорданова Герговска
Икономисти
19. Геновева Трендафилова Стойнева

20. Вяра Красимирова Славова

21. Антон Мирославов Гяуров

22. Гергана Димитрова Добрева

23. Весела Василева Карова

24. Катя димова Иванова

25. Елица Христова Панайотова

26. Хамиде Бекир Расим

27. Ивелина Евгениева Иванова

28. Искра Атанасова Георгиева

29. Лъчезар Димитров Карадимов

30. Милена Милкова Димитрова

31. Стефани Бориславова Петрова

32. Радул Чавдаров Черкезов

33. Димитричка Недева Димитрова

34. Десислава Ивелинова Христова
Магистри след бакалавър по здравен мениджмънт
35. Мария Колева Добрева

36. Ваня Колева

37. Николета Русева Петкова
Курсов ръководител: Доц. Жана Рангелова
E-mail: jana.rangelova@mu-varna.bg


Сподели с приятели:




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница