Програма за реформи, регионални програми за реформи, областни програми за реформи, общински програми за реформистраница1/6
Дата16.01.2024
Размер24.11 Kb.
#119967
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6
Тест РИС 2022
Свързани:
Радан Сарафов РЕФЕРАТ, РЕФЕРАТ Киберсигурност1, ПРИМЕРНИ ВЪПРОСИ ЗА ИЗПИТ ПО МОДУЛ 1, Тест по УИП

  1. Устойчиво развитие и устойчива икономика са тези, които могат да устоят на прогреса на човечеството:

А/ без да разрушават поддържащите ги системи и същевременно да предлагат по-добър живот за настоящите и бъдещите поколения


Б/ базирайки се на последните постижения на научно-техническия прогрес в сферата на космическите технологии
В/ удължавайки неговата работоспособност и максимално задоволявайки потребителските му нужди
Г/ като задоволяват увеличаващите се потребности от енергия и


  1. Съгласно приетата методология, изборът изборът на приоритети в националнте стратегии за интелигентна специализация се извършва на база на комбиниран подход, който включва:

А/ количествен и качествен анализ
Б/ икономически и социален анализ
В/ технически и технологичен анализ
Г/емпирични измерители


  1. Ключовите документи в регионалното развитие са:

А/ национална стратегия за регионално развитие, интегрирани териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2, планове за интегрирано развитие на община
Б/ национална програма за реформи, регионални програми за реформи, областни програми за реформи, общински програми за реформи
В/ национална стратегическа референтна рамка, регионална стратегическа референтна рама, областна стратегическа референтна рамка


  1. Кое от посочените НЕ Е характеристика на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС):

А/ основава се на процеса на „предприемаческо откритие“


Б/ създава конкурентно предимство чрез развитие и съобразяване на собствените регионални силни страни
В/ определя икономическите приоритети в рамките на научноизследователските и иновационни дейности
Г/ за осъществяването й си партнират САМО две сфери: икономическата и научната


  1. Въвеждане в употреба на някакъв нов или значително подобрен продукт (стока или услуга) или производствен процес, на нов метод за маркетинг или на нов организационен метод, които създават пазарни предимства и при това повишава конкурентноспособността“ е определение за:

А/ конкурентно предимство
Б/ интелигентна специализация
В/ иновация
Г/ модернизация
  1. Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница