Производствен процесДата13.09.2016
Размер42.16 Kb.
#9073
ОПИСАНИЕ НА АВТОМАТИЗИРАН ПРОЦЕС ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ОЛИО – “ОЛИВА” АД
Производствен процес:.

При осъществяване на основните производствени процеси се получава готова продукция, която се реализира извън разглежданото предприятие. Готовата продукция преминава от сферата на производството в сферата на потреблението.


Производствения процес може да се раздели на шест основни фази:

1. Доставка на слънчогледовата семка до подготовката и за обработка.

2. Очистване на семката от люспата .

3. Смилане на обелената слънчогледова семка на слънчогледово брашно.

4. Изпичане и изтискване на слънчогледовото брашно.

5. Рафинирането на нерафинираното олио.

6. Екстракцията на екстракционно олио от експелера.
Разглеждат се последователността и същността на операциите, които протичат по време на съответните фази. Операциите се делят на основни и спомагателни. Спомагателните са ремонт и поддържане в изправност на машините, оборудването и стопанския инвентар.
Основните операции са.

Първа фаза:


 1. Доставка на слънчогледото семе – една от най-важните операции за осъществяване на технологичния процес.

 2. Складиране на слънчогледовото с помощта на шнеково съоражение.

 3. Определяне на дневното количество използвана слънчогледова семка.


Втора фаза:

 1. Транспортирането на слънчогледовата семка от складовете до лющилните машини.

 2. Олющването на слънчогледовата семка и превозването и до трите валцови мелници посредством транспортни съоражения наречени шнек. Олющената слънчогледова люспа се транспортира и използва като екологично гориво.

 3. Транспортиране и изпичане на слънчогледовото брашно, след това изтискването на сурово олио.


Трета фаза:

 1. Рафиниране и складиране на суровото олио в цистерни, от които се товарят автомобилите за транспортиране на готовата продукция.


Четвърта фаза:

 1. Ектраскция на експелера.Производствена структура:

Върху производствената структура оказва влияние големината на индустриалното предприятие, броя на производствените звена и специализацията на производството. Предприятието спада към големите предприятия. В производствената му структура се включват:


1.Пресов цех в състава на който влизат:

А) Подготвителен участък със семе очистващи съоражения след тях са лющилни съоражения.

Б) Мелничен участък състоящ се от 3 броя валови мелници като готовата ядка слънчогледово семе постъпва посредством шнекове в първите две мелници където става грубото смилане. От тях отново с шнек се подава в мелницата за финно смилане на слънчогледовото брашно.

В) Пресов участък където са разположени винтовите преси и над тях по четири броя тави на пекачите за изпичане на слънчогледовото брашно, а в последствие изпеченото брашно се подава в пресите за извличане(изтискване) на суровото олио.


2. Цех рафинерия – състоящ се от четири отделения:

А)Неутрализация

Б)Избелване

В)Кристализация

Г)Дезодорация е отделението в което олиото напуска рафинерията като краен продукт на.
3. Цех екстракция, е в който експелера се подлага на вторична обработка с продукта “хексан”.

Ресурсно осигуряване:

Можем да разделим ресурсите на следните групи: 1. Материални ресурси – като ги разделяме на основни и спомагателни.

Основни ресурси – основният вид ресурс за производството на олио е слънчогледова семка които се снабдяват чрез изкупуването им директно от производители на слънчоглед.

Спомагателни ресурси – тук се включват електрическата енергия, вода и други.

За 2006 година са изразходвани както следва:

-74000 кW/h електрическа енергия;

-400 куб. метра вода;
 1. Трудови ресурси – в производствената дейност на предприятието участват 183 човека високо квалифициран персонал от който в произвдоството са 170 човека част от които е с дългосрочен годишен опит и 13 човека ръководен персонал.
 1. Технически ресурси – съвкупността от всички машини, съоражения, оборудване, транспортни средства, стопански инвентар.


Машини, съоражения, оборудване:

Лющилни машини – 3бр, Мелници за грубо смилане – 2бр, Мелници за финно смилане – 1бр,Преси – 3бр,Стопански инвентар:

Транспортни автомобили (цистерни), Масивни складове за съхранение на основната суровина - 4 броя, складове за съхранение на крайния продукт “шрот” - 3 броя, метални силози с вместимост по 30тона всеки за съхранение на експелера от пресов цех - 4 броя, метални цилиндрични резервоари за съхранение на първичния продукт сурово олио и краиният продукт рафинирано олио - 12 броя.

4. Сгради, помещения и земи – цеховете са разположени в четири етажна сграда(с мазе). Площта му възлиза на 60000км².

Функциониране на процеса във времето:

Количеството обработено слънчогледово семе зависи изцяло от капацатитета на следващите технологични операции, а имено процесът на изпичане и изтискване на слънчогледовото брашно. Капацитетът на пресите е както следва:


А)първа преса – капацитет 100 тона слънчогледова семка като 22-23% е люспата или остава 77 тона чисто слънчогледово масло

Б) два броя винтови преси с капацитет по 25-30 тона всяка при 22-23% люспа като остава за обработка чисто слънчогледово брашно за двете преси 46,2 тона на денонощие. Практически трите преси обработват 123 тона слънчогледово брашно, от което се получава 58 тона сурово олио.
Каталог: Home -> EMO -> %D0%A1%D0%95%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%AA%D0%A0%208
%D0%A1%D0%95%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%AA%D0%A0%208 -> Соня бабева ш у м е н 2004 г
EMO -> Задача с помощта на матрицата educhip конфигурирайте схема на band-gap източник на опорно напрежение 5 т
EMO -> 22. Компенсатори за постоянен ток
EMO -> Указания за прилагане на настройките към програмни продукти cadstar и Autocad за изпълнение на курсовите задачи
%D0%A1%D0%95%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%AA%D0%A0%208 -> Програма за управление на цап em31dac. S03, написана на Асемблер за i8051


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница