Задача с помощта на матрицата educhip конфигурирайте схема на band-gap източник на опорно напрежение 5 тДата25.07.2016
Размер78.98 Kb.
#5265
ТипЗадача

Дата

Вариант А


Име

фак. No
група
Тест

 1. Начертайте ВАХ и напишете уравнението на интегрален диод.

 2. Напишете уравнението на колекторния ток за схема ОЕ.

 3. Напишете формулата за входното съпротивление на BJT при малък сигнал (за схема ОБ).

 4. Начертайте изходната характеристика на MOS транзистор в режим на силна инверсия и означете линейната област и областта на насищане.

 5. Дефинирайте и изразете стръмността на МOS транзистора в областта на насищане и линейната област.

 6. Начертайте схемите на каскоден усилвател по схема ОЕ-ОБ (Общ Сорс-Общ Гейт) с динамичен товар и напишете обобщен израз за коефициента на усилване

 7. Схема, характеристики и зависимости при токовото огледало на Уилсон за биполярни и MOS транзистори.

 8. Схема, характеристики и зависимости при BJT OTA на Милер.

 9. Схема, характеристики и зависимости при BJT ОТА с прегънат каскод.

 10. Схема и времедиаграми на SC инвертиращ усилвател.ЗАДАЧА
 1. С помощта на матрицата EDUCHIP конфигурирайте схема на band-gap източник на опорно напрежение – 5 т.

 2. Оразмерете неизвестните елементи на схемата – 5 т.

 3. Дефинирайте и онагледете основните параметри на схемата - 5 т.

 4. Предложете методи за симулационното тестване на основните параметри – 5 т.

; ; ;

; ; ;


Пълният отговор на всеки от въпросите включва:

-ясно и точно записване на дефиницията, съответната зависимост и/или изчертаване на графиката или еквивалентната схема с точното означение на параметрите и дименсиите;

-пояснение за всички използвани символни означения и зависимости;

-пояснение за всички използвани елементи на еквивалентните схеми;

Всеки верен отговор на въпрос от теста се оценява с 4 точки. Всяка грешка намалява оценката минимум с 1 точка. Максималният брой точки от изпитния тест е 40.

Точките, получени на теста, се прибавят към точките от лабораторните упражнения (максимум 40т.) и от изпитната задача (максимум 20т.).
Окончателната оценка от изпита се формира както следва:

от 40т. до 55т. - среден (3); от 56т. до 70т. - добър (4);

от 71т. до 85т. - много добър (5); от 86т. до 100т. - отличен (6).

Дата

Вариант Б


Име

фак. No
група
ТЕСТ

 1. Начертайте еквивалентната схема на BJT по постоянен ток.

 2. Напишете условията за работа на BJT в режим на насищане и в режим на отсечка.

 3. Напишете формулата за стръмността на BJT.

 4. Напишете условието за работа на MOS транзистора в линейната област и уравнението за дрейновия ток.

 5. Дефинирайте и изразете изходното съпротивление и изходната проводимост на МOS транзистора по променлив ток.

 6. Схема, основни параметри, характеристики и зависимости в простите токови огледала с MOS транзистори.

 7. Схема, характеристики и зависимости при Band-gap BiCMOS източник на опорно напрежение.

 8. Схема, характеристики и зависимости при MOS OTA на Милер.

 9. Схема, характеристики и зависимости при MOS ОТА с прегънат каскод.

 10. Схема и времедиаграми на SC интегратор.ЗАДАЧА

a. С помощта на матрицата EDUCHIP конфигурирайте схема на диференциален усилвател с удвоено усилване – 5 т.

b. Определете стойността на IREF при fT = 2 MHz и CL=20pF - 5 т.

c. Изчислете ориентировъчната стойност на коефициента на усилване по напрежение - 5 т.

d. Предложете метод за симулационно тестване на амплитудно-честотната характеристика – 5 т.; ; ;

; ; ;


Пълният отговор на всеки от въпросите включва:

-ясно и точно записване на дефиницията, съответната зависимост и/или изчертаване на графиката или еквивалентната схема с точното означение на параметрите и дименсиите;

-пояснение за всички използвани символни означения и зависимости;

-пояснение за всички използвани елементи на еквивалентните схеми;

Всеки верен отговор на въпрос от теста се оценява с 4 точки. Всяка грешка намалява оценката минимум с 1 точка. Максималният брой точки от изпитния тест е 40.

Точките, получени на теста, се прибавят към точките от лабораторните упражнения (максимум 40т.) и от изпитната задача (максимум 20т.).
Окончателната оценка от изпита се формира както следва:

от 40т. до 55т. - среден (3); от 56т. до 70т. - добър (4);

от 71т. до 85т. - много добър (5); от 86т. до 100т. - отличен (6).

Дата

Вариант Г


Име

фак. No
група


 1. Напишете зависимостта между трите тока в транзистора.

 2. Начертайте еквивалентната -образна схема на BJT при малък сигнал (по променлив ток).

 3. Напишете формулата за изходното съпротивление и изходната проводимост по променлив ток на BJT.

 4. Напишете условието за работа на MOS транзистора в областта на насищане и уравнението за дрейновия ток.

 5. Начертайте схемите на транзистор с ООВ по ток (с резистор в емитера или сорса) и напишете израза за изходното съпротивление

 6. Схема, основни параметри, характеристики и зависимости в простите токови огледала с биполярни транзистори.

 7. Схема, характеристики и зависимости при BJT диференциален усилвател с удвоено усилване.

 8. Схема, характеристики и зависимости при BJT каскоден ОТА.

 9. Схема и основни зависимости при задаващ източник на ток с СМОS транзистори в областта на слаба инверсия.

 10. Схема и времедиаграми на SC усилвател със смяна на знака на предавателната функция.


ЗАДАЧА

a. С помощта на матрицата EDUCHIP конфигурирайте схема на ОТА на Милер – 5 т.

b. Определете стойността на IREF при fT = 4 MHz и CС=30pF - 5 т.

c. Изчислете ориентировъчната стойност на SR - 5 т.

d. Предложете метод за симулационно тестване на SR – 5 т.; ; ;

; ; ;


Пълният отговор на всеки от въпросите включва:

-ясно и точно записване на дефиницията, съответната зависимост и/или изчертаване на графиката или еквивалентната схема с точното означение на параметрите и дименсиите;

-пояснение за всички използвани символни означения и зависимости;

-пояснение за всички използвани елементи на еквивалентните схеми;

Всеки верен отговор на въпрос от теста се оценява с 4 точки. Всяка грешка намалява оценката минимум с 1 точка. Максималният брой точки от изпитния тест е 40.

Точките, получени на теста, се прибавят към точките от лабораторните упражнения (максимум 40т.) и от изпитната задача (максимум 20т.).
Окончателната оценка от изпита се формира както следва:

от 40т. до 55т. - среден (3); от 56т. до 70т. - добър (4);

от 71т. до 85т. - много добър (5); от 86т. до 100т. - отличен (6).

Дата

Вариант В


Име

фак. No
група


 1. Напишете уравнението на колекторния ток за схема ОБ.

 2. Напишете формулата за входното съпротивление на BJT при малък сигнал (за схема ОЕ).

 3. Напишете условията за работа на MOS транзистора в режим на силна и слаба инверсия.

 4. Начертайте променливотоковата еквивалентна схема в областта на насищане на MOS транзистора.

 5. Начертайте схемите на усилвател по схема общ емитер (общ сорс) с динамичен товар и напишете формулите за коефициента на усилване.

 6. Схема, характеристики и зависимости при токовото огледало на Уидлар.

 7. Схема, характеристики и зависимости при MOS диференциален усилвател с удвоено усилване.

 8. Схема, характеристики и зависимости при MOS каскоден ОТА.

 9. Схема и принцип на действие на входно диференциално стъпало с повишен размах на входния сигнал (с биполярни и СMOS транзистори)

 10. Начертайте графиката на зависимостта на праговото напрежение от напрежението между сорса и подложката на транзистора.


ЗАДАЧА
 1. С помощта на матрицата EDUCHIP конфигурирайте схема на източник на ток, пропорционален на абсолютната температура – 5 т.

 2. Оразмерете неизвестните елементи на схемата – 5 т.

 3. Дефинирайте и онагледете основните параметри на схемата - 5 т.

 4. Предложете методи за симулационното тестване на основните параметри – 5 т.
; ; ;

; ; ;


Пълният отговор на всеки от въпросите включва:

-ясно и точно записване на дефиницията, съответната зависимост и/или изчертаване на графиката или еквивалентната схема с точното означение на параметрите и дименсиите;

-пояснение за всички използвани символни означения и зависимости;

-пояснение за всички използвани елементи на еквивалентните схеми;

Всеки верен отговор на въпрос от теста се оценява с 4 точки. Всяка грешка намалява оценката минимум с 1 точка. Максималният брой точки от изпитния тест е 40.

Точките, получени на теста, се прибавят към точките от лабораторните упражнения (максимум 40т.) и от изпитната задача (максимум 20т.).
Окончателната оценка от изпита се формира както следва:

от 40т. до 55т. - среден (3); от 56т. до 70т. - добър (4);

от 71т. до 85т. - много добър (5); от 86т. до 100т. - отличен (6).


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница