Регистър за извършените разпоредителни сделки с общинско имуществоДата05.03.2018
Размер268.45 Kb.
#61572
РЕГИСТЪР
за извършените разпоредителни сделки с общинско имущество

за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. на територията на Община Ябланица

Вид, описание и местонахождение на имота


№ на АОС

Вид на разпоредителната сделка;

Договор №Пазарна оценка, определена от оценител на имоти

Данъчна оценка на имота, лв.

Цена, определена от Общинския съвет, лв.

Крайна цена на сделката, лв. с вкл. ДДС

Начин на разпореждане

Насрещна страна по сделката

1.

Поземлен имот № 034162-представляващ: нива-VІІ категория в местност „Езерото” в землището на гр. Ябланица с площ от 1,274 дка

№ 1614/

24.03.2014г.Продажба

№ 07-1/


05.01.2015 г.

319,00 лв.

40,80

445,90

450,00 лв.

Публичен търг с тайно наддаване

Тотка Еремиева Гаврилова от гр. Ябланица

2.ПИ № 052024 с площ от 3,736 дка-затревена нива в местност „Мильова шума”-V категория в землището на с. Златна Панега

766/

15.07.2014г.Продажба

№ 07-40/


12.03.2015 г

1031,00

457,70

1569,12

1600,00

Публичен търг с тайно наддаване

Мария Спасова Маркова от с. Златна Панега

3.


УПИ ІV-89, кв. 10 по РП на гр. Ябланица с площ от 885 кв.м.

187/

04.09.2014г.Продажба

№ 07-41/


12.03.2015 г.

6110,00

3805,50

7332,00

с вкл. ДДС7332,00

С вкл. ДДСЧл. 55, ал. 3 от НРПУРОИ

Весела Евгениева Захариева от гр. София

4.

Поземлен имот № 001016-представляващ: нива с площ от 0,300 дка-V категория в землището на с. Батулци, местност „Градината”, актуван с АОС № 1844/12.11.2014 г.

1844/

12.11.2014г.Продажба

№ 07-114/

10.11.2015 г.


88,00

26,50

105,00

108,30

Публичен търг с тайно наддаване

Галина Петрова Василева от гр. Роман

5.

Поземлен имот № 002022-представляващ: нива с площ от 0,200 дка-V категория в землището на с. Батулци, местност „Курбановото”, актуван с АОС № 1845/12.11.2014 г.

1845/

12.11.2014г.Продажба

№ 07-115/

10.11.2015 г.


60,00

15,70

70,00

77,20

Публичен търг с тайно наддаване

Галина Петрова Василева от гр. Роман

6.

Поземлен имот № 003086-представляващ: нива с площ от 1,499 дка-V категория в землището на с. Батулци, местност „Лъките”, актуван с АОС № 1846/

12.11.2014 г.1846/

12.11.2014г.Продажба

№ 07-116/

12.11.2015 г.


470,00

117,60

524,65

541,14

Публичен търг с тайно наддаване

Галина Петрова Василева от гр. Роман

7.

Поземлен имот № 003097-представляващ: нива с площ от 0,194 дка-V категория в землището на с. Батулци, местност „Лъките”, актуван с АОС № 1847/

12.11.2014 г.1847/

12.11.2014г.Продажба

№ 07-121/

12.11.2015 г.


57,00

17,10

67,90

70,00

Публичен търг с тайно наддаване

Галина Петрова Василева от гр. Роман

8.

Поземлен имот № 003109-представляващ: нива с площ от 6,101 дка-V категория в землището на с. Батулци, местност „Лъките”, актуван с АОС № 1848/

12.11.2014 г.1848/

12.11.2014г.Продажба

№ 07-119/

12.11.2015 г.


2100,00

478,30

2147,55

2202,46

Публичен търг с тайно наддаване

Галина Петрова Василева от гр. Роман

9.

Поземлен имот № 004001-представляващ: нива с площ от 0,500 дка-V категория в землището на с. Батулци, местност „Ходжовото”, актуван с АОС № 1849/12.11.2014 г.

1849/

12.11.2014г.Продажба

№ 07-120/

12.11.2015 г.


156,00

44,10

175,00

180,50

Публичен търг с тайно наддаване

Галина Петрова Василева от гр. Роман

10.

Поземлен имот № 005100-представляващ:нива с площ от 0,300 дка-V категория в землището на с. Батулци, местност „Цепени ниви”, актуван с АОС № 1850/12.11.2014 г.

1850/

12.11.2014г.Продажба

№ 07-118/

12.11.2015 г.


88,00

30,90

105,00

108,30

Публичен търг с тайно наддаване

Галина Петрова Василева от гр. Роман

11.

Поземлен имот № 014002-представляващ: нива с площ от 0,700 дка-VІІ категория в землището на с. Батулци, местност „Кръста”, актуван с АОС № 1851/

12.11.2014 г.1851/

12.11.2014г.
Продажба

№ 07-117/

12.11.2015 г.


219,00

36,70

245,00

252,70

Публичен търг с тайно наддаване

Галина Петрова Василева от гр. Роман

12.

Поземлен имот № 014059-представляващ: нива с площ от 1,999 дка-VІІ категория в землището на с. Батулци, местност „Кръста”, актуван с АОС № 1852/

12.11.2014 г.1852/

12.11.2014г.Продажба

№ 07-122/

18.11.2015 г.


626,00

104,90

699,65

721,64

Публичен търг с тайно наддаване

Галина Петрова Василева от гр. Роман

13.

Поземлен имот № 015032-представляващ: нива с площ от 0,541 дка-Vкатегория в землището на с. Батулци, местност „Дъртата ливада”, актуван с АОС № 1853/12.11.2014 г.

1853/

12.11.2014г.Продажба

№ 07-123/

18.11.2015 г.


170,00

55,70

189,35

195,30

Публичен търг с тайно наддаване

Галина Петрова Василева от гр. Роман

14.

Поземлен имот № 020032-представляващ: нива с площ от 0,800 дка-V Публичен търг с тайно наддаване категория в землището на с. Батулци, местност „Асанов рът”, актуван с АОС № 1854/12.11.2014 г.

1854/

12.11.2014г.Продажба

№ 07-124/

18.11.2015 г.


250,00

82,30

280,00

288,80

Публичен търг с тайно наддаване

Галина Петрова Василева от гр. Роман

15.

Поземлен имот № 023007-представляващ: нива с площ от 1,475 дка-V категория в землището на с. Батулци, местност „Райковци”, актуван с АОС № 1855/12.11.2014 г.

1855/

12.11.2014г.Продажба

№ 07-125/

18.11.2015 г.


462,00

151,70

516,25

532,47

Публичен търг с тайно наддаване

Галина Петрова Василева от гр. Роман

16.

Поземлен имот № 023011-представляващ: нива с площ от 10,697 дка-V категория в землището на с. Батулци, местност „Райковци”, актуван с АОС № 1856/12.11.2014 г.

1856/

12.11.2014г.Продажба

№ 07-126/

18.11.2015 г.


3683,00

1100,70

3765,34

3861,62

Публичен търг с тайно наддаване

Галина Петрова Василева от гр. Роман

17.

Поземлен имот № 023023-представляващ: нива с площ от 2,936 дка-V категория в землището на с. Батулци, местност „Райковци”, актуван с АОС № 1857/12.11.2014 г.

1857/

12.11.2014г.Продажба

№ 07-127/

18.11.2015 г.


1011,00

302,10

1033,47

1059,90

Публичен търг с тайно наддаване

Галина Петрова Василева от гр. Роман

18.

Поземлен имот № 023025-представляващ нива с площ от 1,000 дка-V категория в землището на с. Батулци, местност „Райковци”, актуван с АОС № 1858/12.11.2014 г.

1858/

12.11.2014г.Продажба

№ 07-128/

18.11.2015 г.


313,00

102,90

350,00

361,00

Публичен търг с тайно наддаване

Галина Петрова Василева от гр. Роман

19.

Поземлен имот № 025017-представляващ: нива с площ от 0,700 дка-V категория в землището на с. Батулци, местност „МТС”, актуван с АОС № 1859/

12.11.2014 г.1859/

12.11.2014г.Продажба

№ 07-129/

18.11.2015 г.


219,00

78,90

245,00

252,70

Публичен търг с тайно наддаване

Галина Петрова Василева от гр. Роман

20.

Поземлен имот № 026064-представляващ: нива с площ от 0,500 дка-V категория в землището на с. Батулци, местност „Торището”, актуван с АОС № 1860/12.11.2014 г.

1860/

12.11.2014г.Продажба

№ 07-130/

18.11.2015 г.


156,00

44,10

175,00

180,50

Публичен търг с тайно наддаване

Галина Петрова Василева от гр. Роман

21.

Поземлен имот № 028022-нива с площ от 2,112 дка-VІІ категория в землището на с. Батулци, местност „Широки трап”, актуван с АОС № 1861/12.11.2014 г.

1861/

12.11.2014г.Продажба

№ 07-131/

18.11.2015 г.


661,00

84,50

739,20

762,43

Публичен търг с тайно наддаване

Галина Петрова Василева от гр. Роман

22.

Поземлен имот № 028097-представляващ: нива с площ от 0,095 дка-VІІ категория в землището на с. Батулци, местност „Широки трап”, актуван с АОС № 1862/12.11.2014 г.

1862/

12.11.2014г.Продажба

№ 07-132/

18.11.2015 г.


30,00

3,80

33,25

34,30

Публичен търг с тайно наддаване

Галина Петрова Василева от гр. Роман

23.

Поземлен имот № 028116-представляващ: нива с площ от 0,500 дка-VІІ категория в землището на с. Батулци, местност „Широки трап”, актуван с АОС № 1863/12.11.2014 г.

1863/

12.11.2014г.Продажба

№ 07-133/

18.11.2015 г.


147,00

20,00

175,00

180,50

Публичен търг с тайно наддаване

Галина Петрова Василева от гр. Роман

24.

Поземлен имот № 028123-представляващ: нива с площ от 1,047 дка-VІІ категория в землището на с. Батулци, местност „Широки трап”, актуван с АОС № 1864/12.11.2014 г.

1864/

12.11.2014г.Продажба

№ 07-134/

18.11.2015 г.


307,00


47,10

366,45

377,97

Публичен търг с тайно наддаване

Галина Петрова Василева от гр. Роман

25.

Поземлен имот № 032081-представляващ: нива с площ от 3,002 дка-V категория в землището на с. Батулци, местност „Асановото”, актуван с АОС № 1865/12.11.2014 г.

1865/

12.11.2014г.Продажба

№ 07-135/

18.11.2015 г.


940,00

264,80

1050,70

1083,72

Публичен търг с тайно наддаване

Галина Петрова Василева от гр. Роман

26.

Поземлен имот № 160001-представляващ: нива с площ от 2,986 дка-V категория в землището на с. Батулци, местност „Цакова чешма”, актуван с АОС № 1866/12.11.2014 г.

1866/

12.11.2014г.Продажба

№ 07-136/

18.11.2015 г.


935,00

336,60

1045,10

1077,95

Публичен търг с тайно наддаване

Галина Петрова Василева от гр. Роман

27.

Поземлен имот № 160009-представляващ: нива с площ от 0,507 дка-V категория в землището на с. Батулци, местност „Цакова чешма”, актуван с АОС № 1867/12.11.2014 г.

1867/

12.11.2014г.Продажба

№ 07-138/

18.11.2015 г.


158,00

56,90

177,45

183,00

Публичен търг с тайно наддаване

Галина Петрова Василева от гр. Роман

28.

Поземлен имот № 160010-представляващ: нива с площ от 1,888 дка-V категория в землището на с. Батулци, местност „Цакова чешма”, актуван с АОС № 1868/12.11.2014 г.

1868/

12.11.2014г.Продажба

№ 07-138/

18.11.2015 г.


591,00

212,80

660,80

681,57

Публичен търг с тайно наддаване

Галина Петрова Василева от гр. Роман

29

Поземлен имот № 000727-представляващ: друга селскоктопанска територия с площ от 1,844 дка в землището на с. Батулци, актуван с АОС № 1871/

12.11.2014 г.1871/

12.11.2014г.Продажба

№ 07-139/

18.11.2015 г.


587,00
645,50

665,68

Публичен търг с тайно наддаване

Галина Петрова Василева от гр. Роман

30.

Поземлен имот № 183001-представляващ: ливада с площ от 9,920 дка-V категория в землището на с. Батулци, местност „Панталей”, актуван с АОС № 1869/12.11.2014 г.

1869/

12.11.2014г.Продажба

№ 07-140/

18.11.2015 г.


3415,00

687,40

3491,84

3581,12

Публичен търг с тайно наддаване

Галина Петрова Василева от гр. Роман

31.

Поземлен имот № 183002-представляващ: ливада с площ от 1,974 дка-V категория в землището на с. Батулци, местност „Панталей”, актуван с АОС № 1870/12.11.2014 г.

1870/

12.11.2014г.Продажба

№ 07-141/

18.11.2015 г.


618,00

136,80

690,90

712,61

Публичен търг с тайно наддаване

Галина Петрова Василева от гр. Роман

32.

Поземлен имот № 000283-представляващ: нива с площ от 8,084 дка-V категория в землището на с. Дъбравата, местност „Клена”, актуван с АОС № 1826/07.11.2014 г.

1826/

07.11.2014г.Продажба

№ 07-153/

19.11.2015 г.


2783,00

831,80

2845,57

2918,32

Публичен търг с тайно наддаване

Галина Петрова Василева от гр. Роман

33.

Поземлен имот № 000418-представляващ: нива с площ от 2,141 дка-V категория в землището на с. Дъбравата, местност „Ветовото”, актуван с АОС № 1827/

07.11.2014 г.1827/

07.11.2014г.Продажба

№ 07-152/

19.11.2015 г.


536,00

220,30

749,35

772,90

Публичен търг с тайно наддаване

Галина Петрова Василева от гр. Роман

34.

Поземлен имот № 016006-представляващ: нива с площ от 1,004 дка-V категория в землището на с. Дъбравата, местност „Под Вутаковци”, актуван с АОС № 1829/07.11.2014 г.

1829/

07.11.2014г.Продажба

№ 07-151/

19.11.2015 г.


315,00

113,20

351,40

362,44

Публичен търг с тайно наддаване

Галина Петрова Василева от гр. Роман

35.

Поземлен имот № 024009-представляващ: ливада с площ от 0,645 дка-V категория в землището на с. Дъбравата, местност „Буджовци”, актуван с АОС № 1830/07.11.2014 г.

1830/

07.11.2014г.Продажба

№ 07-144/

18.11.2015 г.


201,00

44,70

225,75

232,85

Публичен търг с тайно наддаване

Галина Петрова Василева от гр. Роман

36.

Поземлен имот № 024012-представляващ: ливада с площ от 2,431 дка-V категория в землището на с. Дъбравата, местност „Буджовци”, актуван с АОС № 1831/07.11.2014 г.

1831/

07.11.2014г.Продажба

№ 07-145/

18.11.2015 г.


761,00

168,50

850,85

877,60

Публичен търг с тайно наддаване

Галина Петрова Василева от гр. Роман

37.

Поземлен имот № 024023-представляващ: ливада с площ от 2,661 дка-V категория в землището на с. Дъбравата, местност „Буджовци”, актуван с АОС № 1832/07.11.2014 г.

1832/

07.11.2014г.Продажба

№ 07-143/

18.11.2015 г.


833,00

184,40

931,35

960,62

Публичен търг с тайно наддаване

Галина Петрова Василева от гр. Роман

38.

Поземлен имот № 078001-представляващ: нива с площ от 0,402 дка-V категория в землището на с. Дъбравата, местност „Ямите”, актуван с АОС № 1834/07.11.2014 г.

1834/

07.11.2014г.Продажба

№ 07-142/

18.11.2015 г.


125,00

41,40

140,70

145,12

Публичен търг с тайно наддаване

Галина Петрова Василева от гр. Роман

39.

Поземлен имот № 078019-представляващ: нива с площ от 1,205 дка-V категория в землището на с. Дъбравата, местност „Ямите”, актуван с АОС № 1835/07.11.2014 г.

1835/

07.11.2015г.Продажба

№ 07-149/

19.11.2015 г.


377,00

124,00

421,75

435,00

Публичен търг с тайно наддаване

Галина Петрова Василева от гр. Роман

40.

Поземлен имот № 080036-представляващ: нива с площ от 0,587 дка-V категория в землището на с. Дъбравата, местност „Цепени ливади”, актуван с АОС № 1836/07.11.2014 г.

1836/

07.11.2014г.Продажба

№ 07-150/

19.11.2015 г.


184,00

51,80

205,45

211,90

Публичен търг с тайно наддаване

Галина Петрова Василева от гр. Роман

41.

Поземлен имот № 099008-представляващ: нива с площ от 2,420 дка-V категория в землището на с. Дъбравата, местност „Лалова поляна”, актуван с АОС № 1839/07.11.2014 г.

1839/

07.11.2014г.Продажба

№ 07-146/

18.11.2015 г.


757,00

249,00

847,00

873,62

Публичен търг с тайно наддаване

Галина Петрова Василева от гр. Роман

42.

Поземлен имот № 100029-представляващ: нива с площ от 1,596 дка-V категория в землището на с. Дъбравата, местност „Клена”, актуван с АОС № 1840/07.11.2014 г.

1840/

07.11.2014г.Продажба

№ 07-147/

18.11.2015 г.


500,00

164,30

558,60

576,16

Публичен търг с тайно наддаване

Галина Петрова Василева от гр. Роман

43.

Поземлен имот № 101003-представляващ: нива с площ от 2,067 дка-V категория в землището на с. Дъбравата, местност „Клена”, актуван с АОС № 1841/07.11.2014 г.

1841/

07.11.2014г.Продажба

№ 07-154/

19.11.2015 г.


647,00

212,80

723,45

746,19

Публичен търг с тайно наддаване

Галина Петрова Василева от гр. Роман

44.

Дворно място от 2260 кв.м. и застроена в него масивна сграда – училище в УПИ ІІІ-104, кв. 21 по РП на с. Малък Извор, актуван с АОС № 815/17.03.2011 г.

815/

17.03.2011г.Продажба

№ 07-79/


04.06.2015 г.

30147,00
40500,00 без вкл. ДДС

54000,00 с вкл. ДДС

Публично оповестен конкурс по оферта

„АРМЕРОС” ЕООД от гр. София

45.

Поземлен имот № 019017-представляващ: нива с площ от 3,071 дка-V категория в землището на с. Брестница, местност „Боаза”, актуван с АОС № 1876/10.12.2014 г.

1876/

10.12.2014г.Продажба

№ 07-113/

02.10.2015 г.


847,00

346,10

1535,50

3133,00

Публичен търг с тайно наддаване

„РУНЕЛ” ООД-с. Голяма Брестница

46.

Поземлен имот № 060022-представляващ: нива с площ от 2,646 дка-V категория в землището на гр. Ябланица, местност „Шумнянско селище“, актуван с АОС № 1809/

13.10.2014 г.1809/

13.10.2014г.Продажба

№ 07-95/


21.07.2015 г.

730,00

259,30

926,10

1532,00

Публичен търг с тайно наддаване

„Агро Био Турс” ЕООД-гр. София

47.

Поземлен имот № 001834-представляващ: нива с площ от 0,890 дка-V категория в землището на с. Брестница, местност „Гъзерлака”, актуван с АОС № 1644/24.03.2014 г.

1644/

24.03.2014г.Продажба

№ 07-87/


01.07.2015 г.

278,00

100,30

311,50

315,00

Публичен търг с тайно наддаване

Васко Петков Иванов от с. Брестница

48.

Поземлен имот № 001963-представляващ: нива с площ от 0,664 дка-V категория в землището на с. Брестница, местност „Гъзерлака”, актуван с АОС № 1874/17.11.2014 г.

1874/

17.11.2014г.Продажба

№ 07-88/


01.07.2015 г.

207,00

81,30

232,40

235,00

Публичен търг с тайно наддаване

Васко Петков Иванов от с. Брестница

49.

Поземлен имот № 001908-представляващ: нива с площ от 0,121 дка-V категория в землището на с. Брестница, местност „Гъзерлака”, актуван с АОС № 1875/17.11.2014 г.

1875/

17.11.2014 гПродажба

№ 07-89/


01.07.2015 г.

35,00

14,80

42,35

45,00

Публичен търг с тайно наддаване

Васко Петков Иванов от с. Брестница

50.

000333-представляващ: друга селищна територия с площ от 2,735 дка-V категория в землището на с. Дъбравата, местност „Вьотовци”, актуван с АОС № 1990/10.02.2015 г.

1990/

10.02.2015г.Продажба

№ 07-99/


30.07.2015 г.

900,00

516,90

1011,95

1106,53

Публичен търг с тайно наддаване

Цецка Иванова Цакова от с. Дъбравата

51.

Поземлен имот № 087007-представляващ: нива с площ от 0,690 дка-V категория в землището на с. Дъбравата, местност „Каровското“, актуван с АОС № 1837/04.11.2014 г.

1837/

04.11.2014г.Продажба

№ 07-97/


22.07.2015 г.

225,00

71,10

255,30

266,66

Публичен търг с тайно наддаване

Мирослав Бочев Николов от гр. София

52.

Поземлен имот № 063004-представляващ: нива с площ от 76,243 дка-V категория в землището на с. Добревци, местност „Мерата”, актуван с АОС № 801/02.06.2009 г.

801/

02.06.2009г.Продажба

№ 07-110/

24.09.2015 г.


27438,00

8592,60

30497,20

64806,55

Публичен търг с тайно наддаване

Мариам Сайд Асадпур от гр. София

53.

Поземлен имот № 062001-представляващ: нива с площ от 99,961 дка-V категория в землището на с. Добревци, местност „Мерата“, актуван с АОС № 799/

02.06.2009 г.799/

02.06.2009г.Продажба

№ 07-109/

24.09.2015 г.


35974,00

10286,00

39984,40

84966,85

Публичен търг с тайно наддаване

Мариам Сайд Асадпур от гр. София

54.

Поземлен имот № 064002-представляващ: нива с площ от 82,150 дка-V категория в землището на с. Добревци, местност „Мерата“, актуван с АОС № 800/

02.06.2009 г.800/

02.06.2009г.Продажба

№ 07-111/

24.09.2015 г.


39564,00

8453,20

32860,00

69827,50

Публичен търг с тайно наддаване

Мариам Сайд Асадпур от гр. София

55.

Помещение № 13 с площ от 18,90 кв.м., находящо се в гр. Ябланица/бивш битов комбинат/ І етаж в УПИ ХІ, кв. 44 актуван с АОС № 91/25.05.1998 г.

91/25.05.1998 г.

Продажба

№ 07-155/

26.11.2015 г.


4000,00
4762,80 с вкл. ДДС

4800,00 с вкл. ДДС

Публично оповестен конкурс по оферта

Милен Иванов Петров от гр. Ябланица

56.

Поземлен имот № 061040-представляващ нива - V категория в местност „Златановски блок” в землището на с. Златна Панега с площ от 0,804 дка, актуван с АОС № 2127/08.04.2015 г.

2127/

08.04.2015г.Продажба

№ 07-159/

26.11.2015 г.


220,30

98,50

257,28

601,00

Публичен търг с тайно наддаване

Мика Стефанова Вълкова от с. Златна Панега

57.

Поземлен имот № 061042-представляващ нива - V категория в местност „Златановски блок” в землището на с. Златна Панега с площ от 0,873 дка, актуван с АОС № 2128/08.04.2015 г.

2128/

08.04.2015г.Продажба

№ 07-158/

26.11.2015 г.


255,79

106,90

279,36

320,00

Публичен търг с тайно наддаване

Димчо галилеев Василев от с. Златна Панега

58.

Поземлен имот № 051324 представляващ: нива - V категория в местност „Габровица” в землището на гр. Ябланица с площ от 1,701 дка, актуван с АОС № 1660/

04.04.2014 г.1660/

04.04.2014г.Продажба

№ 07-157/

26.11.2015 г.


546,00

191,70

680,40

690,00

Публичен търг с тайно наддаване

Иван Николаев Георгиев от гр. Ябланица

59.

Поземлен имот № 087230 представляващ: нива -V категория в местност „Шумака” в землището на гр. Ябланица с площ от 2,004 дка, актуван с АОС № 2093/

07.04.2015 г.2093/

07.04.2015г.Продажба

№ 07-156/

26.11.2015 г.


675,00

225,90

801,60

820,00

Публичен търг с тайно наддаване

Николай Валентинов Нанев от гр. Ябланица

60.

Друга селищна територия – ПИ № 000447-V категория в местност „Нишовци” в землището на с. Дъбравата с площ от 1,930 дка, актуван с АОС № 2044/10.03.2015 г. .

2044/

10.03.2015г.Продажба

№ 07-163/

03.12.2015 г.


650,00

364,80

733,40

1700,00

Публичен търг с тайно наддаване

Сергей Каменов Петков от гр. София

61

Друга селищна територия – ПИ № 000448-V категория в местност „Нишовци” в землището на с. Дъбравата с площ от 1,825 дка, актуван с АОС № 2045/

10.03.2015 г.2045/

10.03.2015 гПродажба

№ 07-164/03.12.2015 г.

614,00

344,90

693,50

2700,00

Публичен търг с тайно наддаване

Сергей Каменов Петков от гр. СофияКаталог: dataset -> ed3f8a08-bc79-4c2b-9154-b35dd0a01d0a -> resource
dataset -> Дата на съставяне
dataset -> Регистър на технически паспорти за обекти в община перущица – 2016год
dataset -> Регистър на издадени разрешения за строеж от дирекция сабосхдеп към община перущица 2016год
dataset -> Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и нов Закон за обществените поръчки
dataset -> Решение на ОбС/11. 06. 1997 г./ 4 700 000 лв. Договор за покупко-продажба, след провеждане на търг от 10. 12. 1997 г с Ет „Георгиев 13 на ст/ст 4 700 000 лева
dataset -> Р е г и с т ъ р на търговските обекти в Община „Тунджа
dataset -> Регистър на търговските обекти на територията на Община Ардино
dataset -> Община Вх номер


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница